Norge

Riksadvokaten hudfletter politiets statistikker som mangelfulle, lite relevante og unødvendig kompliserte

Et av politiets aller mest sentrale registre stemples nærmest som ubrukelig av riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har rettet skarp kritikk mot kvaliteten på politiets statistikk for straffesaksbehandling til Politidirektoratet. Her er Busch sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Statistikken over straffesaksbehandlingen i politiet er svært viktig for å få oversikt over utviklingen av kriminalitet i samfunnet.

Tallene i straffesaksregisteret danner også grunnlaget for Riksadvokatens valg av strategier og mål for politiet og dialogen med Regjeringen og justispolitikere på Stortinget.

Nådeløs dom over statistikken

Men ifølge Riksadvokaten, som er lederen for påtalemyndigheten i Norge, står det alt annet enn bra til med de svært viktige statistikkene.

I sjeldne krasse ordelag langet Bush i sommer ut om situasjonen i et brev til Politidirektoratet.

Etter overgangen til ny straffelov 1. oktober 2015 mener han statistikken nærmest er blitt ubrukelig og han betegner situasjonen som «svært utilfredsstillende».

Busch kaller statistikkene for både mangelfulle og lite relevante:

Som eksempel nevner riksadvokaten at det mangler fast statistikk blant annet for det sentralt fastsatte målet om gjennomsnittlig saksbehandlingstid for voldtektssaker.

Mangler fast statistikk om voldtektssaker

Reduksjonen fra 27 til 12 politidistrikter har heller ikke forenklet situasjonen, mener Busch, som slår fast at det er behov for «betydelige endringer» i og utvikling av de faste statistikkene i straffesaksregisteret.

Arbeidet bør ikke utsettes, påpeker han til Politidirektoratet.

Så misfornøyd er Busch at han mener en mer detaljert gjennomgang av utfordringene med statistikkene slik de er nå vil «sprenge rammene» for brevet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier statistikken for straffesaksbehandlingen i politiet har betydning for hans dialog med justis- og beredskapsdepartementet, justispolitikere og i debatter om veivalg og utfodringer i kriminalpolitikken. Han er alt annet enn imponert over kvaliteten.

Brukte nesten tre måneder på å svare

Nesten tre måneder senere, 9. september, svarer Politidirektoratet på Riksadvokatens knallharde kritikk.

Avdelingsdirektør Kristin Ottesen Kvigne sier seg enig med Busch i at det er behov for å endre og utvikle statistikkene.

Direktoratet, som i 2016 har 239 faste stillinger ifølge Politiforum, skriver at de ikke har kunnet påbegynne arbeidet av «kapasitetsmessige grunner».

Har satt ned en egen arbeidsgruppe

I oktober blir det nedsatt en egen arbeidsgruppe for å gjennomgå statistikken med representanter fra Kripos, Politidirektoratet og Riksadvokaten.

I et brev POD har sendt til alle politidistriktene og særorganene i starten av november slås det fast at Politidirektoratet «over lengre tid har sett behov for å gjennomføre kvalitetssikring» av straffesaksregisteret.

Tidligere i november ba de politidistriktene om innspill. Seksjonssjef Astrid Borge sier de har mottatt innspill fra politidistriktene som er til behandling.

– Det er for tidlig å si noe om når arbeidet er ferdig, sier hun til Aftenposten.

Lest helt hit? Da vil du kanskje synes dette også er interessant:

  • Politiets datasystemer borte i timevis for andre gang på to måneder: «Pinlig» og «helt utrolig»
  • Fem år etter 22. juli-terroren: Nå kan politihelikoptrene brukes av skarpskyttere

Les mer om

  1. Politiet