Norge

Slik presterer norske elever i matte og naturfag – TIMSS-resultatene oppsummert i syv grafer

Norske 5.-klassinger er blant de beste i Europa i matematikk, men vi sliter med algebra, har få naturfagstimer og trøbbel med at få elever vil fordype seg i matematikk og fysikk på videregående.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener resultatene «viser at mye går bra i norsk skole». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

«Vi kan lykkes i realfag».

Med denne overskriften ble resultatene fra den internasjonale skoleundersøkelsen TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) lagt frem på Majorstuen skole i dag.

Undersøkelsen måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag og gjennomføres hvert fjerde år.

57 land var med i 2015. Det er elever på 4- og 8. trinn som gjennomfører testen, men i år har Norge for første gang også deltatt med 5. og 9. trinn.

Begrunnelsen er at norske elever tidligere har vært blant de yngste og at det da har vært vanskelig å sammenligne oss med de andre nordiske landene.

For å se utvikling over tid, er 4. og 8. trinn også med.

I tillegg ble det også lagt frem resultater fra TIMSS Advanced. Her undersøkes elever med fordypning i matematikk og fysikk på VG3. Det er første gang siden 2008 at denne undersøkelsen er gjennomført.

1. Elever på 5. trinn gjør det svært bra i matematikk

Av de europeiske landene, er det bare Russland og Nord-Irland som gjør det bedre enn Norge.

– Vi ligger signifikant høyere enn alle de andre landene i Norden, samt USA, sa Ole Kristian Bergem, prosjektleder for TIMSS 2015 under fremleggelsen.

Halvparten av 5.-klassingene ligger på høyt eller avansert nivå. Elevene gjør det særlig bra i statistikk.

2. På ungdomsskolen er vi «middels»

Flytter vi oss opp til ungdomsskolen, til 9. trinn, blir resultatene karakterisert som middels hvis man sammenligner seg med landene som er plukket ut som «referanseland».

Ser man på utvikling over tid, er det ingen endring fra 2011 til 2015 på 4. trinn, mens det har vært fremgang i matematikk for 8. trinn.

3. Elevene sliter mest med algebra

Det er særlig svake prestasjoner i algebra som trekker gjennomsnittsresultatet ned, noe denne grafen gir et bilde på.

4. Vi har færre naturfagstimer enn andre land

Norske elever presterer godt i naturfag på barnetrinnet og – igjen – helt middels på 9. trinn, målt opp mot andre europeiske land.

Det er ingen signifikante endringer i prestasjoner hverken på 4. eller 8. trinn i den siste fireårsperioden.

Ser man på antall naturfagstimer, ligger Norge bak andre land.

5. Norsk skole scorer svært godt på læringsmiljø

Norge scorer høyere på alle indikatorer knyttet til skolemiljø i 2015 enn i 2011. De fem indikatorene er: Læringsmiljø, orden, trygghet og fravær av mobbing, skoleledelse og elevers følelse av skoletilhørighet.

Under kan du se hvordan elever fra ulike land svarte på spørsmål om mobbing.

6. Få velger fordypning i matematikk og fysikk

Hvis vi løfter blikket til undersøkelsen med navnet TIMSS Advanced, ser vi på kompetansen til elever som går siste året på videregående og har valgt fordypning i matematikk og fysikk.

Det var en klar nedgang i begge fag fra 1990-tallet til 2008. Fra 2008 til 2015 ser man imidlertid noe fremgang i matematikk, mens nedgangen fortsetter i fysikk.

Også de eldste elevene sliter med algebra.

 • Her kan du lese hva forskerne selv skriver: Norske videregåendeelever presterer langt svakere i både matematikk og fysikk i 2015 enn de gjorde på 1990-tallet.

Én bekymring som ble trukket frem, er at Norge er blant landene med lavest andel elever med full fordypning i matematikk. Norge er heller ikke noe foregangsland når det gjelder å rekruttere jenter til realfag.

Vil du fordype deg i TIMSS-resultatene? Utdanningsdirektoratet har samlet hovedfunn, sammendrag og hele rapporten på denne siden.

Det er flere skoleresultater i vente: Torsdag 1. desember kommer resultatene fra de nasjonale prøvene på 5. trinn i lesing, regning og engelsk legges. Tirsdag 6. desember kommer PISA-resultatene.


Les mer om

 1. Skole og utdanning

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Norge har store utfordringer knyttet til matematikk og fysikk i skolen | Grønmo og Hole

 2. NORGE
  Publisert:

  Norske 5.-klassinger best i Norden i matematikk

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kunnskapsministeren: Vi skal lykkes!

 4. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Naturfaget må styrkes

 5. DEBATT
  Publisert:

  Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet

 6. NORGE
  Publisert:

  Norske niendeklassinger gjør det dårligere i naturfag