Norge

Brystkreftmedisinen Perjeta innføres i norske sykehus

Etter å ha avslått kreftmedisinen fordi den var for dyr, har helsemyndighetene snudd i kveld. - Det er helt fantastisk å høre, sier kreftrammede Lene Rudhaug.

Lene Rundhaug, mannen Morten Hansen og deres sønn Michael (2) møtte Aftenposten i forrige uke. Da fortalte Rundhaug at medisinen ville kunne bety at hun fikk oppleve Michaels første skoledag.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Brystkreftrammede

Les også

Lene Rundhaug (35) er blant dem som

er tidligere blitt nektet medisinen som kan forlenge brystkreftpasienters liv med gjennomsnittlig 15 måneder.

På fredag bestemte imidlertid Beslutningsforumet for nye metoder å innkalle til et ekstraordinært møte, med kreftmedisinen Perjeta på sakslisten.

Årsaken var at legemiddelgiganten Roche og norske helseregioner er blitt enige om en ny avtale om innkjøp av medisinen.

— Helt fantastisk

Etter et timeslangt møte valgte forumet å si ja til avtalen.

- Det er helt fantastisk å høre! At de har fått til avtale om denne medisinen kan hjelpe ikke bare meg, men veldig mange andre, sier Lene Rundhaug til Aftenposten.

I januar fikk hun påvist brystkreft med spredning til lever. Hjemmesykepleieren har fått beskjed om at privat finansiering vil koste ca. 800.000 kroner.

— Jeg har fått et generøst bidrag som ville gjort det mulig for meg å starte behandlingen. Men samtidig var det grusomt at bare de som skulle ha økonomi til det kunne fått medisinen. Det er et klasseskille jeg synes er brutalt, sier Rundhaug.

Hemmeligholder prisen

Legemiddelet Perjeta var i mai i fjor så høyt priset at norske myndigheter sa blankt nei til at sykehusene kunne ta det i bruk.

I avtalen som ble godkjent i kveld, ligger det at prisen skal være hemmelig.

— Dette er en spesiell sak. Vi ønsker åpenhet siden vi er finansiert av skattebetalerne, mens legemiddelselskapet ikke vil at hverken pris eller andre ting skal være offentlig. Vi har akseptert dette av hensyn til pasientene, sier leder for Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Det betyr at norske myndigheter har akseptert at ikke offentligheten får vite hvor mye den dyre kreftmedisinen koster.

— Det jeg kan si, er at prisen ligger innenfor det vi mener er akseptabel, sier Vorland.

- Er du ikke redd for at slik manglende åpenhet kan skape presedens for legemiddelindustrien?

— Vi har vært klar over at det kan komme flere slike saker. Jeg har forstått at industrien mener de har behov for at ikke alt er offentlig, og ser ikke bort fra at dette kan bli vilkår i andre saker fremover, sier Vorland.

- Svært glad

Han ønsker å beklage overfor de kvinnene som har måttet vente, og understreker at det ikke har vært en ønsket situasjon.

- Jeg er svært glad for å vi nå kan tilby norske kvinner dette kreftlegemiddelet. Vi har ønsket å få til en avtale for å kunne ta i bruk legemiddelet, og det har vi heldigvis nå klart, sier leder for Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Perjeta har også tidligere blitt behandlet i Beslutningsforumet. I oktober besluttet de å ikke ta stilling til om den skulle innføres, i påvente av et nytt forslag til avtale - som altså skal foreligge nå.

Perjeta gir alvorlig syke kvinner i gjennomsnitt 15,6 måneder lenger levetid, men halvparten lever fem år eller enda lenger, viser den internasjonale Cleopatrastudien.

Perjeta gis til kvinner med undergruppe HER 2-positiv brystkreft som gir fjernspredning.

Rundt 100 kvinner rammes i Norge av denne kreftformen hvert år. Medikamentet gis så fort diagnosen er stilt.

- Forutsetter start umiddelbart

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel kaller avtalen «en riktig og svært gledelig beslutning».

— Dette betyr utrolig mye for disse pasientene og deres pårørende. Jeg forutsetter at man nå trykker på start-knappen umiddelbart slik at de som allerede har ventet for lenge på denne medisinen kommer raskt i gang med behandlingen. De har ingen tid å miste, sier Ryel i en pressemelding.

Vorland sier at Perjeta kan tas i bruk så snart avtalen er underskrevet.

- Det vil være snakk om i løpet av noen dager, sier Vorland.

Ryel påpeker at problemene rundt innføringen av Perjeta også har en større, prinsipiell side.

- Jeg håper denne saken bidrar til en gjennomgang av hele systemet, som åpenbart ikke fungerer godt nok. Det er garantert ikke siste gang disse problemstillingene kommer opp, sier Ryel.

- Ønsker å innføre medisinen

Lars Vorland leder forumet, og sa til Aftenposten i forrige uke at de ønsker å innføre medisinen i Norge.

I en pressemelding etter beslutningen sier han at forhandlingene har vært krevende, men har handlet om mer enn bare pris.

- En større del av denne avtalen er unntatt offentlighet enn det vi prinsipielt ønsker i norsk helsevesen. Vi i den offentlige helsetjenesten ønsker så mye åpenhet som mulig om tjenestene vi tilbyr. Det har vært utfordrende i denne saken, og vi vil, til tross for at vi sier ja til denne avtalen, fortsette å arbeide for mest mulig åpenhet i fremtiden, sier Vorland.

Les også

  1. Forhandlerne skylder på hverandre

  2. Kreftlege kritisk til norsk nei til livsforlengende medisin

  3. Perjetasakens dilemmaer