Høyesterettsdirektøren (70) skulle gå av etter 23 år i jobben. Da stillingen var utlyst, ble han bedt om å sitte utover den normale aldersgrensen.

Etter at søknadsfristen til ny direktør gikk ut, trakk Norges øverste domstol hele utlysningen. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie sier hun hadde misforstått reglene.

Høyesterett er Norges øverste domstol og ledes av justitiarius Toril Marie Øie og direktør Gunnar Bergby (innfelt).

Det har lenge vært kjent at Gunnar Bergby, som har vært direktør i Norges Høyesterett siden før OL på Lillehammer i 1994, skulle søke avskjed hos Kongen i statsråd i år.

Grunnen er at han fyller 70 år, den øverste aldersgrensen for embetet han har.

Dermed måtte Høyesterett finne en erstatter. Tidligere i vår ble derfor direktørjobben utlyst som ledig fra den 1. september i år. Søknadsfristen gikk ut den 18. april.

Direktørstillingen er en viktig stilling. Som leder av administrasjonen er Høyesterettsdirektøren svært sentral internt i domstolen.

Gunnar Bergby har vært direktør i Høyesterett i 23 år og skulle egentlig søke avskjed i år. Først utlyste Høyesterett stillingen som hans etterfølger, men nå ønsker Høyesterett at han fortsetter.

Under direktørens ledelse ligger både den juridiske utredningsenheten som har oppgaver for Høyesterett i avdeling, storkammer og plenum og saksbehandlingsenheten.

For justitiarius Toril Marie Øie, som leder Høyesterett, er direktøren viktig for at domstolen skal være effektiv. De to samarbeider tett og nært på alle områder.

Trakk hele utlysingen etter fristen

Da Aftenposten ba om innsyn i søkerlisten etter at fristen hadde gått ut, ble det først opplyst fra Høyesterett at den ikke ennå var offentlig.

Dagen etter opplyste imidlertid nåværende direktør Gunnar Bergby til Aftenposten at utlysningen var trukket tilbake.

I tillegg opplyste han at domstolen vil søke Justis- og beredskapsdepartementet om samtykke til at Bergby fortsetter i stillingen to år utover normal aldersgrense.

Dermed kommer det ikke til å bli utnevnt noen ny direktør i Høyesterett i år, ifølge domstolen selv.

Ble bedt av Øie om å fortsette

Både Bergby og justitiarius Øie avviser til Aftenposten at tilbaketrekkingen skyldes at søkerlisten var for dårlig eller ikke inneholdt de personene justitiarius Øie ønsket seg.

Øie, som i februar 2016 ble utnevnt til Norges første kvinnelige justitiarius, sier til Aftenposten at hun i lang tid har sett det som uheldig at skifte av justitiarius og direktør skulle komme så tett på hverandre.

– Bergbys lange erfaring gjør ham til en svært god rådgiver for meg, sier hun.

Toril Marie Øie ble i 2016 utnevnt til ny justitiarius i Norges øverste domstol, Høyesterett. For justitiarius er samarbeidet med direktøren svært viktig.

Øie skal imidlertid ikke ha vært klar over at det fantes en rettslig adgang til å forlenge direktørens embete med to år.

– Det er jeg som har misforstått hans mulighet til å fortsette utover 70 år. Jeg har trodd at det har vært et rettslig hinder for det, sier Øie.

Men det var det ikke. Og da Øie ved en tilfeldighet fikk vite at det var adgang til å forlenge embetet, spurte hun den nåværende direktøren om han vil fortsette til han er 72 år. Noe hun fikk ja til.

– Jeg ble bedt om å fortsette i to år til og er glad for det, sier Bergby.

– Ble spurt før søkerlisten forelå

Spørsmålet fra Øie kom ifølge justitiarius selv før søknadsfristen utløp, men etter kunngjøringen av den ledige stillingen.

Hun sier følgende om at stillingen først ble kunngjort, for senere å bli trukket tilbake.

– Hadde jeg visst dette på forhånd ville stillingen ikke blitt utlyst. Det er ikke noe dramatisk med dette i det hele tatt på noe som helst måte, sier Øie.

Daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) presenterer Toril Marie Øie som ny høyesterettsjustitiarius i februar 2016.

Selv hadde ikke Bergby tenkt å sitte lenger og hadde allerede fått konstitusjon som ekstra lagdommer i Borgarting.

– Jeg ville selvfølgelig foretrukket at situasjonen var blitt avklart før vi kunngjorde den, sier Bergby.

Bergby sier han var klar over adgangen til forlengelse av embetet ut over fylte 70 år, men han sier at han ikke ønsket å bringe dette på banen til justitiarius for at hun ikke skulle føle noe press.

«Krevende og varierte»

I utlysningsteksten påpekes det at Høyesterett nå har flere digitaliseringsprosjekter på gang, blant annet
innføring av nytt saksbehandlingssystem og utvikling av digitale arbeidsformer.

Direktørens arbeidsoppgaver beskrives som «krevende og varierte» og det påpekes at stillingen krever svært gode juridiske kvalifikasjoner og gode lederegenskaper, administrative evner og samarbeidsevner.