Staten dømt for brudd på menneskerettighetene

Da en afghansk familie med fire barn ble internert på Trandum, skjedde det i strid med Menneskerettighetskonvensjonen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, mener Borgarting lagmannsrett.

Staten brøt loven da fire afghanske barn satt fengslet på Trandum i august 2014, mener retten.

– En viktig og grundig dom, som kan gjøre at andre familier slipper det samme, sier advokat og jusprofessor Mads Andenæs.

Sammen med jusstudenter og advokatfullmektig Eirik Bjørge har han ført saken for en afghansk familie som ble sendt ut av Norge i august 2014.

Før utsendelsen satt de fire barna fengslet på Trandum i 20 dager sammen med foreldrene, mens politiet lette etter familiens eldste sønn. Barna var mellom syv og 14 år gamle.

Han var ikke hjemme da politiet pågrep resten av familien hjemme i Lillesand. En av brødrene sendte ham tekstmeldinger med beskjed om at resten av familien var tatt av politiet og skulle sendes ut.

Foreldrene nektet å reise så lenge den eldste sønnen var på flukt i Norge. Myndighetene ville transportere dem ut med makt den 12. august, med åtte ledsagere. Men ingen flyselskap ville være medvirke. Dermed ble familien sittende på Trandum.

Får erstatning fra staten

Nå får de fire barna 40 000 kroner hver i oppreisning, mens foreldrene får 25 000 kroner hver.

– Det var viktig for dem å få rett, og få erstatning. Men datteren Zahra sa i retten at det også er viktig for dem at andre barn ikke skal oppleve det samme, sier Andenæs.

Vitnet via videolink fra Kabul

Familien måtte vitne på videolink fra Kabul, der de har bodd etter hjemsendelsen. de kan ikke reise til hjemprovinsen, som er kontrollert av Taliban. Normalt vil slike vitnesbyrd bli arrangert i den norske ambassaden, men på grunn av sikkerhetssituasjonen i Kabul måtte familien sitte i den norske Afghanistankomiteens lokaler i byen.

Andenæs sier at familien har det vanskelig, og at oppreisningsbeløpet kommer godt med.

– Helst vil de tilbake igjen til Norge, sier han.

Familien søkte om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag. Det ble avslått av både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. De syv hadde bodd et år på mottak i Lillesand da seks av dem ble pågrepet og sendt til Trandum.

Tapte i tingretten

Familien gikk til sak, men tapte i tingretten. Lagmannsretten ser saken annerledes, blant annet legges det vekt på at fengsling av barn må være «tvingende nødvendig», etter både Den europeiske mennekerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon.

Under rettssaken var det diskusjon om hvorvidt mottaket på Trandum er et fengsel eller ikke.

– Om noe ser ut som et fengsel, lukter som et fengsel og oppleves som et fengsel, så kan man vel trekke konklusjonen selv, sier Andenæs.

I dommen beskrives det hvordan barna måtte geleides når de skulle leke i gymsalen, og at utsikten fra rommet var preget av høye gjerder og en luftegård med andre innsatte.

Advokat Tonje Skjeie hos Regjeringsadvokaten sier til Aftenposten at det er Justisdepartementet som skal kommentere dommen.

I departementets kommunikasjonsavdeling får Aftenposten opplyst:

– Vi kommenterer ikke dommer som ikke er rettskraftige.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket, men at Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten nå går igjennom dommen.

– Det er svært sjelden at noen sitter så lenge på Trandum. Det fremgår også av dommen at en kortvarig fengsling av de ankede parter ikke ville ha vært i strid med Grunnloven og EMK, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) til NTB.