De friskeste skal vente lengst

Mindre skjønn og mer vitenskap skal ligge til grunn for silingen av pasientene på Legevakten.

Marit Røed Halvorsen har ansvaret for pilotprosjektet med fargeprioritering av pasientenes helsetilstand ved ankomst Legevakten. –Dette er det mest spennende jeg har vært med på i løpet av mine 25 år innen akuttmedisin, sier Røed Halvorsen. Med tid og stunder skal ventesonene på akuttlegevakten markeres med fem forskjellige farger. –På den måten blir det mer synlig for pasientene å se hvem som er i en høyere prioritert gruppe, og det vil bli lettere å akseptere hvorfor noen kommer inn før andre.
  • Rolf Øhman (foto)

Fem fargekoder skal kvalitetssikre at pasienter med kritiske symptomer kommer først i køen. Mens «røde» pasienter prioriteres først, må «grønne» og «blå» pasienter smøre seg med tålmodighet (se faktabokser).

– Målet er likevel at 80 prosent av pasientene i kategori grønn og blå skal bli tilsett av en lege innen to timer. Men i testperioden frem til 15. august kan det dessverre bli litt lengre ventetid på de friskeste pasientene, sier Endre Sandvik, direktør på Legevakten.

Triage og fargekoder

  1. mai lanserte den kommunale allmennlegevakten i Storgata et nytt prioriteringssystem. Mens det tidligere ble brukt mye skjønn i pasientprioriteringen, skal nå alle som ankommer akuttmottaket vurderes ut ifra et felles utviklet symptomprogram fra Manchester i England.

– Tidligere kunne vi oppleve at fem pasienter med identiske symptomer ble prioritert forskjellig. Med det nye systemet skal fem pasienter med like symptomer prioriteres likt, uansett om det er den ene eller andre som er på jobb, sier Sandvik til Aften.

Målet er at alle skal bli vurdert på en lik og trygg måte. Nå i startfasen må de friskeste pasientene som oppsøker Legevakten være forberedt på ekstra ventetid.

– Men jeg har ikke dårlig samvittighet for at de friskeste pasientene må vente litt ekstra, dersom det betyr at vi får ned dødeligheten med dette systemet. Grønn og blå gruppe er mer en helseservice fra vår side, enn prioritert medisinsk behandling. Det viktigste for oss er at alle som kommer innom skal bli vurdert på en faglig riktig måte, og føle seg trygge på sin egen tilstand når de drar herfra, sier Sandvik.

Pilotprosjektet gjelder ikke skadeavdelingen som er drevet av Oslo Universitetssykehus.

Tallene så langt

I fjor var 85.000 pasienter innom allmennlegevakten. I de første tre ukene ble 4805 pasienter vurdert etter det nye prioriteringssystemet.

– Vi utfører daglige kvalitetskontroller på utvalgte pasientvurderinger, og ser at mange garderer seg og gir pasientene en høyere prioritet når de er i tvil, noe som er både riktig og viktig. Ingen er så langt rapportert undervurdert, sier Marit Røed Halvorsen, leder av prosjektet og pilotperioden.