Norge

Forsvaret beordrer soldater og offiserer til å levere inn pistolene sine

Selv offiserer og soldater fra Hærens hurtige reaksjonsstyrke skal levere inn sine Glock pistoler. Et firesifret antall pistoler skal være innlevert innen 1. februar - for å spare penger.

Dette er soldater i en av Hærens Hurtig reaksjons styrker, under øvelse Viking Ymer i fjor høst. Soldatene bærer både primærvåpenet, HK 416, og på hoften, Glock pistoler.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Frustrasjonen og fortvilelsen er stor i Hæren, ikke minst i de profesjonelle avdelinger og hurtigreakjonsstyrkene.

For Brigade Nord har ikke lenger råd til å utruste befal og profesjonelle soldater med både automatgevær og pistol.

Det er beskjeden Aftenposten har mottatt, og som oberstløytnant Aleksander Jankov, talsmann for Hæren, bekrefter overfor avisen.

— Vi synes ikke dette er noe ålreit. Men vi er nødt til å gjennomføre tiltaket, av økonomiske hensyn, sier Jankov.

Brigade Nord utgjør i praksis det meste av den norske Hæren, med avdelinger både i nord og på Rena ved Elverum i Sør-Norge.

Vil ikke si hvor mye penger de sparer uten pistoler

Totalt er det snakk om svært mange pistoler. Hvor mye Forsvaret skal spare på dette ønsker ikke oberstløytnant Jankov å kommentere.

Beskjeden kommer samme dag som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen overfor nettstedet aldrimer.no varsler at han vil be regjeringen om mer penger for 2016.

Uten en tilleggsbevilgning kan dramatiske kutt i virksomheten i Forsvaret vedvare for hele 2016, heter det på nettstedet.

Et rent behov for å spare penger

- Hvor kommer ordren fra om å levere inn pistolene?

— Fra høyeste hold, sier oberstløytnant Jankov.

- Hvorfor?

— Dette skjer ut fra et rent behov for å spare penger. Vi har trange budsjetter i Hæren. Det å operere også med sekundærvåpen, og trene med det, kjøpe inn ammunisjon, er veldig kostbart.

— Derfor er det gått ut ordre om, som et midlertidig tiltak, å levere inn pistoler. Unntak gjøres for dem som enten er ute i, eller som skal ut i utenlandsoperasjoner, og avdelinger som står på det vi kaller «pågående beredskap», der dobbeltbevæpning er krevet.

Norske soldater på skytebanen utenfor Mazar E Sharif i Afghanistan i april 2012. Våpenet er Glock 9 mm, standard pistol i Forsvaret.

— Det betyr at også soldater og offiserer i Telemark bataljon, i andre profesjonelle avdelinger, og i Hærens hurtige reakjonsstyrke, skal levere inn sine pistoler?

— Ja, de skal også levere inn.

Mener trusselvurderingen mot Norge gjør dette forsvarlig

- Hvor mange våpen dreier deg seg om?

— Det er nok et firesifret antall våpen. Vi må forholde oss til budsjettene våre. Gjøre tiltak for å forvalte de midler vi er blitt tildelt. Beredskap handler først og fremst om innstilling, ikke om hvor mange våpen man har.

- Er ikke poenget at man skal øve med samme våpen som man skal bruke i en utenlandsoperasjon, eller i en konflikt hjemme i Norge?

— Ut fra gjeldende trusselvurdering er vi kommet til at det å ha primærvåpen er tilstrekkelig. Så vil det bli gjort en fortløpende vurdering av trusselsituasjonen.

— Det er viktig å presisere at tiltaket ikke omfatter kampkjøretøy eller artilleri, altså tunge våpen som vi regner som «de store tapspåførerne».

Forsvarssjefen: Vi må takle reaksjonstid på dager - kanskje timer

- Hvor mye håper dere å spare på dette?

— Det tør jeg ikke si. Men det er betydelige summer knyttet til å kjøpe ammunisjon, til treningstid, til å håndtere levering ut og inn av lager, sier Jankov.

Pansret ingeniørkompani C (Ingeniørbataljonen) på øvelse på Rena, september 2015. Også disse må levere inn sine pistsoler.

Så sent som mandag sto forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i Oslo Militære Samfund og snakket om at Forsvaret nå må kunne håndtere reaksjonstider på dager, ev. timer.

— Hvordan skal man rekke å trene opp bruken av våpenet om en konflikt dukker opp på kort varsel?

— Den trusselvurderingen og den konflikttypen man ser for seg, for Norge, dreier seg om høyintensiv strid, der det er de store kampplattformene som gjelder. Men det er klart, å ha to personlige våpen gir en større verktøykasse å velge i.

Møtes med fortvilelse og frustrasjon internt i Hæren

- Pistol handler det om våpen til selvforsvar og nærforsvar?

— Ja. Det gjør det. Men de avdelingene som har behov for ekstra bevæpning, som styrkene som snart skal til Irak, vil ha også pistol. I slike tilfeller blir det også satt av tid til å øve med disse våpnene, sier Jankov.

Oberstløytnant Aleksander Jankov

Etter det Aftenposten erfarer møtes ordren om å levere inn håndvåpen med bestyrtelse, frustrasjon og fortvilelse internt i Hæren.

Frustrasjon over at man ikke skal kunne bære og trene med et våpen man skal bruke i en konflikt hjemme og på utenlandsoppdrag, fortvilelse over at det står så dårlig til økonomisk i Forsvaret.

— Jeg kan forstå at tjenestemenn- og kvinner oppfatter dette som frustrerende. Så er jeg sikker på at de, når de ser det store bildet, vil forstå hva dette dreier seg om. Vi må ha tilstrekkelig med midler til å øve avdelingene våre med primærvåpenet, HK 416, sier oberstløytnant Aleksander Jankov.

— Men det er klart, vi synes ikke dette er noe ålreit. På ingen måte. Men det er ett tiltakene vi er nødt til å gjennomføre, for å kunne holde oss innenfor de rammene vi har, sier han.

Varslet om forverring i Forsvaret i tale mandag

– Deler av Forsvaret er underbemannet eller ikke bemannet i det hele tatt. Vi mangler ammunisjon og har ikke ekstra bemanning for de fleste våpensystemer, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i sin årstale i Oslo Militære Samfund mandag 18. januar.

  • Totalt er driftsituasjonen forverret med en milliard kroner i 2015, konstaterte forsvarssjefen i Aftenpostens artikkel:
Les også

Situasjonen forverret

Her er hele forsvarssjefens tale

Hæren fratas store summer

— Hæren får et betydelig nedtrekk i 2016.

Det konstaterer Jens B. Jahren, leder for Befalets fellesorganisasjon.

— Saken med pistolene er et bevis på at det ikke blir noen styrking av Forsvarets operative evne, slik det ble lovet for årets budsjett. Det er et uttrykk for hvor alvorlig den økonomiske situasjonen er i Forsvaret. Men jeg synes det er rart at de velger akkurat dette grepet, sier Jahren.

— Jeg har personlig vært opptatt av viktigheten av å trene med to våpen, sier han.

Offisersforbund vil ta opp saken med forsvarssjefen

— Vi kommer til å ta dette opp med forsvarssjefen. Vi forstår ikke hvordan han kan stå inne for et sånt tiltak, sier Torbjørn Bongo, nestleder i Norges Offisersforbund.

— Vi hørte rykter om dette tirsdag. Med Aftenposten-artikkelen er det bekreftet. Vi er spesielt bekymret over at begrunnelsen knyttes til økonomi. Å ha begge våpen har med både beredskap og med trening og øvelse å gjøre, det å kunne bruke våpenet daglig, sier Bongo.

  • En uke før forsvarssjefen holdt sin tale snakket Ine Eriksen Søreide i Oslo Militære Samfund:

Les også

  1. Forsvarsministeren kan komme til å trosse forsvarssjefen

Les mer om

  1. Forsvaret