Norge

Forbereder seg på tøff skolestart

Utdanningsetaten: - Det kan komme unger som fortsatt er redde, fordi de ikke helt skjønner hva som har skjedd.

Dette rommet fylles snart opp av skoleelever. Utdanningsetaten skal sørge for at dem som har behov for hjelp i etterkant av sommerens tragedier, får det. Foto: SCANPIX

 • Martin Skjæraasen

Sommeren er snart over, og tusenvis av elever vender tilbake til pultene sine — noen med et knippe feireminner de gjerne skulle vært foruten.

Nå forbereder Utdanningsetaten seg på en litt annerledes skolestart. Alle osloskoler vil ha en minnemarkering første skoledag, mandag 22. august, og elever, foresatte og ansatte som er særlig berørt, vil bli fulgt spesielt opp.

— Det kan komme unger som fortsatt er redde, fordi de ikke helt skjønner hva som har skjedd. Alle skoler har en beredskapsplan for situasjoner som denne, og vi har bedt lærerne forberede seg godt, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Kjell Richard Andersen.

Vi har bedt lærerne forberede seg godt
Kjell Richard Andersen i Utdanningsetaten i Oslo

Lærte av tsuniamien

Andersen leder også etatens beredskapsutvalg, som samles i krisetilfeller. Selv om bombingen av Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya var usedvanlig brutale, har han og kollegene måttet håndtere lignende tragedier før - som da tsunamien i Indiahavet tok livet av 84 nordmenn i 2004.

— Den gang var det også svært mange som var berørt, og da elevene kom tilbake fra juleferien, var det fortsatt uklart hvor mange som var rammet. Vi sendte da ut en del stoff og materiale lærerne kunne benytte seg av, noe de satte stor pris på, forklarer han.

Ifølge Andersen er dette en erfaring Utdanningsetaten nå har stor nytte av.

Ser etter faresignaler

Walter Frøyen leder Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oslo. PPT har ikke noe terapeutisk mandat, men hjelper Utdanningsetaten med å følge opp enkeltelever og skoler der det er behov for dette.

— Vi har jobbet tett med etatledelsen for å finne ut hvordan barna skal tas imot når de kommer tilbake fra ferien. Skolene har blitt veldig flinke til å takle kriser, men vi gir likevel rektor og lærere tips om hvordan de snakke med elevene og hvilke faresignaler de bør se etter, forteller han.

Ukjent omfang

PPT samarbeider også med Barne- og ungdomspsykriatrien (BUP), og har dessuten et kriseteam som står parat til å rykke inn om noen er direkte rammet. Ifølge Frøyen er det imidlertid vanskelig å si hvor stort behovet for tjenestene deres kommer til å bli.

— Katastrofen har fått stor mediedekning, og mange barn har fått dette tett innpå seg. Mange er fortsatt er savnet, og situasjonen kan endre seg fra hva vi vet i dag til politiet legger frem en endelig liste over omkomne. Man må snakke med barn på ulik måte, alt ut fra alder og modenhet. forklarer han.

— De yngste har trolig ikke noe begrep om hvor langt unna Utøya er, og det gjør det enda mer skremmende for dem. For noen kunne skytingen like gjerne foregått på Hovedøya.

For noen kunne skytingen like gjerne foregått på Hovedøya
Walter Frøyen, PPT-leder

- Personlig angrep

Frøyen minner samtidig om at det fortsatt er en stund igjen til første skoledag, og at mye kan ha skjedd innen den tid. Skolene er uansett forberedt, forsikrer han.

— Skytingen på Utøya var på mange måter et angrep på skolens kjerneverdier, demokrati, respekt og toleranse. Selv om det har gått litt tid, og selv om mange av elevene ikke er direkte rammet, kan det likevel føles som et angrep på en selv.

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Skolene er nesten tomme. Nå vil regjeringen at flere sårbare elever skal få være på skolen.

 2. NORGE
  Publisert:

  Richard (10) er en av elevene som ennå ikke kan gå på skolen

 3. OSLO
  Publisert:

  Smugfilmet kollegene på lærertoalettet

 4. OSLO
  Publisert:

  Lærere i Oslo-skolen: – Elever slår, sparker, biter og ødelegger klasserom

 5. OSLO
  Publisert:

  Les om hvem som får skylden for at det går tregt med digitaliseringen i Oslo-skolen

 6. NORGE
  Publisert:

  44 oslobarn møtte ikke til skolestart i høst