Da jeg begynte som førsteamanuensis i rettsmedisin i 1984, kom jeg midt inn i krybbedødsepidemien. I 1989 døde 142 spedbarn i krybbedød. Vi var flere rettsmedisinere, barneleger og forskere som var opptatt av hva det kunne skyldes. Professor Ola Didrik Saugstad og jeg fant ut av spedbarna hadde hatt episoder med oksygenmangel før de døde. Det var et stort gjennombrudd. Den store forskjellen kom da foreldrene sluttet å legge babyen på magen. I løpet av to år ble antall dødsfall halvert. I dag er det bare rundt 15 spedbarn som dør i krybbedød hvert år.

Jeg har ikke lyst til å pensjonere meg før gåten er helt løst, så vi har dårlig tid.

Den første store hendelsen jeg var involvert i, var Scandinavian Star. For meg var det et skille før og etter.

Jeg har jobbet med mange store tragedier: Flyulykken i El Salvador, flystyrt på Svalbard, Gruveulykken i Barentsburg, Åstaulykken, tsunamien, 22. juli og In Amenas i Algerie. Den første store hendelsen jeg var involvert i, var Scandinavian Star. For meg var det et skille før og etter.

Gravde i asken med skje, som en arkeolog

Vi kom til Lysekil påskeaften 1990, da den brennende båten ble slept inn. Dagen etter gikk vi om bord. Det var overveldende. Jeg sorterte ben for å finne hele individer. Gravde i asken med skje, som en arkeolog. «Nå konsentrerer vi oss om denne kahytten, så glemmer vi resten av skipet,» sa en av de danske kriminalteknikerne. Utrolig nok klarte vi å identifisere alle.

På hotellet i Lysekil ble vi nektet å være alene på rommet etter endt arbeidsdag. Vi måtte sitte rundt et bord og dele dagens opplevelser med hverandre. Det var en form for bearbeidelse og debriefing, som jeg lærte mye av.

Da identifiseringsarbeidet var ferdig, var alle som hadde deltatt samlet til en avskjedsmiddag. Min kone og jeg skulle egentlig ta toget hjem, men vi valgte å kjøre bil hjem til Asker. Da vi kom til Lysaker, så vi to tog som hadde kollidert. Jeg var første lege om bord i det ene togsettet.

Jeg fant flere døde kropper, men en ung mann var fremdeles i live. Han satt helt fastklemt. Vi klarte å gi ham væske, så han ikke skulle gå i sjokk. Og han overlevde.

Det var sterkt å bidra til å redde et ungt liv etter å ha vært oppe i så mye død.