Norge

Krekar kan bli utlevert fra Norge

Mulla Krekar vil anke Oslo tingretts avgjørelse om at han kan bli utlevert fra Norge. - Det blir ingen Krexit i denne omgang, skriver hans advokat på Twitter.

Norge kan utlevere Mulla Krekar til Italia.
  • Frode Sætran
  • Solveig Ruud
    Journalist

Oslo tingrett har avgjort at det er skjellig grunn til å mistenke at Mulla Krekar planla terror.

Dermed kan Mulla Krekar bli utlevert til Italia, slik landets myndigheter har begjært. Kjennelsen fra Oslo tingrett omfatter også en 42 år gammel iraker.

Både Krekar og 42-åringen har tre dager på seg til å anke avgjørelsen. Kjennelsen er derfor ennå ikke rettskraftig.

Krekars advokat Brynjar Meling varsler at kjennelsen blir påanket til lagmannsretten, med en referanse til noe annet som skjer i verdenen:

Italienske myndigheter sto bak da politi i Storbritannia, Norge, Sveits og Finland 12. november i fjoraksjonerte mot egne innbyggere og pågrep i alt 17 personer, siktet for internasjonal terrorisme.

Her i Norge var Mulla Krekar den eneste som ble pågrepet, men han er i tillegg utpekt av det italienske antiterrorpolitiet ROS for å være hovedmannen bak det de påstår er planlegging og organisering av terror.

Les også

PST: Krekar kunne blitt straffet med fengsel i 10 år i Norge

- Vi har ikke behov for å ha ham her

Statsminister Erna Solberg signerte en instruks om utvisning av Krekar da hun var kommunalminister.

Statsminister Erna Solberg undertegnet en instruks allerede mens hun var kommunalminister, noe som la grunnlaget for UDIs utvisningsvedtak i februar 2003.

– Norske myndigheter mener at Krekar ikke skal være i Norge. Generelt sett er det slik at han er utvist. Vi har ikke behov for å ha ham her. Men en utsendelsesprosess er ikke politisk, den er juridisk, sier Solberg til Aftenposten.

Høsten 2005 ble utvisningsvedtaket opprettholdt av Borgarting lagmannsrett og senere støttet av Høyesterett i november 2007. Domstolen slo fast at Krekar utgjorde en fare for rikets sikkerhet.

Møte om utlevering allerede i 2014

Allerede i 2014 var det møte mellom italienske og norske myndigheter der muligheten for utlevering av Krekar var tema.

Spørsmålet om utlevering avhenger av om det er grunn til skjellig mistanke om at Krekar har planlagt og organisert terror, slik Italias myndigheter mener.

Les også

Det skal lite til for å utlevere Krekar til Italia. Er det likevel tilstrekkelig?

PST støttet seg til italienernes etterforskning

PSTs politiadvokat Signe Kathrine Aalling og Krekars forsvarer Brynjar Meling har argumentert for sine syn Oslo tingrett. PST har i stor grad støttet seg sett til etterforskningen og vurderingene som er gjort av italienske domstoler.

Meling har på sin side kritisert den italienske vurderingen av skyldspørsmålet. Han mener at kjennelsene inneholder en rekke påstander uten bevismessig belegg og slår samtidig fast at Krekar ikke var representert med advokat da mistanken ble slått fast i Italia.

Les også

Meling hevder PST har unndratt bevis for retten i Krekar-saken

- Kan utleveres for handlinger begått i Norge

Både Krekar og den 42 år gamle irakeren har argumentert for at de påstått straffbare handlingene, altså planleggingen av terrorhandlinger, er begått i Norge, og at de dermed må straffeforfølges her og ikke i Italia.

Dessuten argumenterte Krekar for at hans eneste agenda var å bygge opp en politisk organisasjon.

PST mener at det er snakk om transnasjonale handlinger, og at de er bredt etterforsket i Italia.

Oslo tingrett slår fast at det ikke er forbud mot utlevering for handlinger som er begått i Norge. Det slås også fast at utleveringsloven åpner for utlevering til en fremmed stat etter at Europarådet i 1977 inngikk en konvensjon om bekjempelse av terrorisme.

Tingretten mener det er klart at det Krekar med skjellig grunn kan mistenkes for, ikke er politiske handlinger som kan forhindre utlevering.

Les mer om

  1. Mulla Krekar