Norge

Den røde båten ble symbolet på alt som gikk galt 22. juli. Nå har beredskapstroppen fått større båter de kan ta med seg.

22. juli 2011 satt kampklare politifolk fra beredskapstroppen i en liten, synkeferdig rød gummibåt på vei til Utøya. Nå har de egne spesialbåter på tilhengere.

Soldatene fra Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen entret Color Fantasy på styrbord side under øvelsen tirsdag. Svensk antiterrorpoliti tok babord side og norske beredskapstroppen firte seg ned fra helikopter. Båtene på bildet er ikke beredskapstroppens nye båter.
 • Hans O. Torgersen
  Hans O. Torgersen
  Journalist

Beredskapstroppen hadde egne båter også 22. juli, men det var store rib-er liggende ved kai i Oslo, så store at de måtte transporteres på lastebil.

Nå har troppen egne båter på tilhengere, klare til utrykning. Det bekrefter sjefen for beredskapstroppen, Helge Mehus.

– Det er viktig for oss å ha den fleksibiliteten at vi både har båter på sjøen, samtidig som vi har båter som vi kan ta med oss, sier Mehus til Aftenposten.

 • Minst seks beslutninger skal tas hvis politiet skal anmode Forsvaret om terrorbistand: Nå foreslås det å kutte antall beslutninger til to
 • 22. juli 2011: En amatørfotograf filmet beredskapstroppen på vei fra fastlandet til Utøya:

Øvde med svensk politi og norske spesialsoldater

Tirsdag var det en ny antiterrorøvelse, øvelse Tyr, i Oslofjorden med beredskapstroppen som en sentral aktør. Denne gang firte de seg ned på fergen Color Fantasy fra Forsvarets Sea King redningshelikopter.

Samtidig entret svensk antiterrorpoliti fergen fra sine båter fra babord side, mens norske spesialsoldater fra Forsvarets Spesialkommando og Marinejegerkommandoen tok styrbord side.

Svensk antiterrorpoliti (t.v.) hadde de største båtene under Øvelse Tyr tirsdag. T.h. en av båtene fra Marinejegerkommandoen.

Øvelse Tyr fikk justisminister Anders Anundsen til å smile bredt etter medieoppslag tidligere i høst om samarbeidsproblemer mellom Forsvaret og politiet.

– Komplisert operasjon

– Det aller viktigste vi har fått se i dag er samhandling og samarbeid mellom politi og Forsvaret. Det viser at vi har kapasiteten til å løse de mest komplekse oppdragene, sier justis- og beredskapsminister Anundsen til Aftenposten.

VG har skrevet at Forsvaret og politiet ikke klarte å gjennomføre Øvelse Gemini sammen tidligere i år.

– Øvelse Gemini 2016 var en stor suksess. Det eneste vi ikke fikk til, var samtrening med beredskapstroppen fordi helikopterressursene var knappe. Det visste vi et halvt år i forveien. Derfor var vi enige om at den årlige samtreningen skulle finne sted under øvelse Tyr, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Han kaller den påståtte rivaliseringen mellom Forsvaret og politiet om ansvaret for maritim kontraterror for «en helt ukjent problemstilling».

– Meget godt samarbeid

– Det vi har sett i dag var resultatet av mange års samtrening mellom politi og Forsvaret. Vi har et meget godt og helt nødvendig samarbeid med Forsvaret døgnet rundt på veldig mange områder, sier politidirektør Reidar Humlegård til Aftenposten.

En hund fra Marinejegerkommandoen blir heist om bord i Color Fantasy under tirsdagens øvelse.

Det regjeringsoppnevnte Røksund-utvalget var delt tidligere i høst da et flertall foreslo å overføre ansvaret for terroraksjoner til sjøs fra politiet til Forsvaret.

Politidirektøren medgir at det er uenighet om sjøterroransvaret.

– Vi er ikke enig i de endringene utvalget foreslår. Vi synes ordningen vi har i dag, fungerer godt, det er også den alminnelige tonen fra Forsvaret, det har vi også fått bekreftet under øvelsen i dag, sier Humlegård til NTB.

Forsvarets luftstyrke under Øvelse Tyr var både Sea King redningshelikopter og Bell-helikopter fra Rygge.

Les mer om

 1. Anders Anundsen
 2. Politiet
 3. Beredskap
 4. Terrorberedskap