Norge

Anundsen ber EU-kommisjonen om å få forlenge grensekontrollen til Norge

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier nå de vil be EU-kommisjonen om å forlenge ordningen som gjør at Norge kan fortsette grensekontrollen til landet.

– Den viktigste grunnen er den indre sikkerheten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Den midlertidige norske grensekontrollen ble innført som et ekstraordinært tiltak 26. november i fjor på grunn av flyktningstrømmen til Norge.

Kontrollen gjelder ferjer som anløper fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Fordi grensekontrollen kan true retten til fri bevegelse, må ordningen godkjennes av EU-kommisjonen.

Den siste godkjenningen fra EU for å opprettholde kontrollvirksomheten fikk Norge og andre fem Schengen-land 12. mai i år. Denne godkjenningen utløper lørdag 12. november.

De andre Schengen- landene som har fått midlertidig tillatelse til grensekontroll er Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike.

Bakgrunn: Regjeringen innfører grensekontroll på alle ferger til Norge

Mener situasjonen har endret seg for lite

Nå har Regjeringen besluttet at de vil be EU-kommisjonen om å få fortsette grensekontrollen.

Selv om antall asylsøkere til Norge har sunket kraftig, mener justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) at situasjonen har forandret seg for lite de siste månedene til at man kan avvikle grensekontrollen.

– Det gjelder både den indre sikkerheten, antall uregistrerte personer innenfor Schengen og for å opprettholde en tilfredsstillende kontroll med Schengens yttergrense, sier Anundsen til Aftenposten.

Han påpeker at det er særlig av hensyn til den indre sikkerheten de ønsker å forlenge ordningen.

Vil komme med felles initiativ

I forrige uke møttes de fem Schengen-landene som har ordningen for å bli enige om å jobbe for et felles initiativ overfor EU-kommisjonen for å få videreføre grensekontrollen.

– Vi kommer til å tilstrebe å få til et felles initiativ i løpet av denne uken, sier Anundsen.

Han vil ikke vil spekulere i hva Norge vil gjøre dersom EU-kommisjonen skulle si nei til å forlenge kontrollordningen.

– Jeg er ganske sikker på at kommisjonen vil se det fornuftige i å lytte til de medlemslandenen det gjelder og legger til grunn de rapportene vi har sendt, sier Anundsen.

Du vil sikkert lese flere saker om grensekontrollen. Her er en annen:

EU ønsker å kunne overstyre norsk grensekontroll

Les mer om

  1. Grensekontroll
  2. EU
  3. Anders Anundsen