Riksrevisjonen: NAV stiller ikke krav om at folk må flytte for ta jobb

NAV vet ikke om dagpengene går til reelle jobbsøkere. I fjor ble det utbetalt 15,45 milliarder kroner i dagpenger.

Som reell arbeidssøker må man være villig til å ta ethvert arbeid og til å ta arbeid hvor som helst i Norge. NAV-kontorene som Riksrevisjonen har intervjuet, opplyser at de ikke har stilt krav om mobilitet i 2016.

Det skriver Riksrevisjonen i sin årsrapport, som ble lagt frem i Oslo tirsdag ettermiddag.

– Manglende praktisering av krav til aktivitet eller mobilitet kan føre til at
dagpengemottagere mottar ytelsen uten å oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker, sier Riksrevisjonen.

Sikrer ikke at dagpenger går til reelle arbeidssøkere

Dagpenger er delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet. Riksrevisjonens ferske rapport viser at det er en rekke svakheter ved arbeidet og med dagpengene.

– Rapporten vår påpeker at etaten ikke sikrer at de som mottar dagpenger, er reelle arbeidssøkere. Vi konstaterer at arbeids- og velferdsetatens behandling av dagpengesaker ikke har god nok kvalitet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

I henhold til folketrygdloven må man være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger.

Arbeids- og velferdsetaten må sørge for at forvaltningen av ordningen har god kvalitet, også for å opprettholde tilliten til dagpengeordningen som en viktig del av det sosiale sikkerhetsnettet, sier Foss i en pressemelding.