Norge

Perspektivmeldingen legges frem: Økte skatter er uunngåelig, sier SSB-forsker.

Dyrere helsetjenester til en aldrende befolkning vil føre til økte skatter eller kutt i tilbudet, ifølge forskningsleder Erling Holmøy i Statistisk sentralbyrå.

– En stor og kompetent arbeidsstyrke er vår viktigste ressurs. I Norge er det en stor del av befolkningen som jobber, men vi må bli enda flere, sier finansminister Siv Jensen. Terje Pedersen / NTB scanpix

 • NTB

Finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) legger i formiddag frem Perspektivmeldingen 2017.

Meldingen analyserer utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene, og presenterer regjeringens strategier for å møte disse.

Flere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i fremtiden, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Skatter eller velferdskutt

Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.

Forskerne tror ikke produktiviteten vil øke tilstrekkelig til å dekke inn de økte utgiftene. Dermed mener de at problemet må løses med høyere skatter eller kutt i velferdsstaten.

– Jeg tror det vil bli et problem å få politisk oppslutning om de tiltakene som trengs for å betale regningen for skattefinansiert velferd fremover, sier Holmøy til avisen.

 • Norge er blant de få land som kan greie å bevare velferdsstaten. Men både pensjonister og de som jobber, skal få merke at det vil koste, skriver økonomiredaktør Ola Storeng.

Flere må i arbeid og flere må jobbe mer

– Det viktigste vi kan gjøre for å trygge velferdssamfunnet også for fremtidige generasjoner, er at flere kommer i arbeid, og at flere jobber mer. Her har vi et stort potensial, sier Siv Jensen.

I meldingen legges det frem beregninger som viser betydningen av å øke arbeidsdeltagelsen til ulike grupper. En utfordring er at flere av oss blir eldre, noe som gjør at regnestykket på sikt ikke går opp. Blant innvandrere og personer med redusert arbeidsevne må arbeidsdeltagelsen økes. En annen utfordring er at en tredjedel av alle kvinner jobber deltid.

– Får vi flere kvinner til å jobbe heltid, har det stor betydning for hvor mye vi som land jobber samlet, og dermed for de gode velferdsordningene våre, sier Jensen. Beregningene viser at antallet utførte timeverk vil øke med om lag 8 prosent dersom alle deltidsansatte kvinner hadde gått over til heltid.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Siv Jensen
 2. Erna Solberg

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  I årene fremover øker statens utgifter kraftig. Regjeringen avviser økt skatt for å tette gapet.

 2. POLITIKK

  Jensen: Ikke hent folk fra utlandet, ansett nordmenn

 3. SID

  Hvor blir det av reformene, Erna og Siv?

 4. KOMMENTAR

  «Hvis kvinnene ikke begynner å føde flere barn, går staten til slutt tom for penger.»

 5. DEBATT

  Skal SSB fortsette å underkommunisere innvandrernes lave arbeidsdeltagelse?

 6. POLITIKK

  SSB-forsker mener Erna Solberg tar feil: – Flere barn betyr større utgifter for staten