Norge

Slik sendte elektroniske spor heroinsmugleren i fengsel

48-åringen var aldri i nærheten av heroinet. Men elektroniske spor av grensepasseringer, telefonsamtaler og kaffekjøp på Nordby-senteret avslørte ham.

Dette er en skjermdump fra et av dataprogrammene som politiets kriminalanalytikere bruker. Hver av de små firkantene er et registreringsnummer på en av de 2000 bilene som passerte grensen mellom Norge og Sverige 11. juni 2014 rundt samme tid som heroinsmugleren. Av dem var det 232 som passerte både ut og inn i Norge i det aktuelle tidsrom – det er bilene i klasen i midten. Av disse er det kun en bil hvor eier er bosatt på Skjetten. Den passerte inn i Sverige – markert med svensk flagg – og tilbake inn i Norge – markert med norsk flagg.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

11. juni 2014 klokken 18.39: En personbil krysser den hvitmalte streken som markerer riksgrensen mellom Sverige og Norge på den gamle Svinesundsbroen.

Mannen bak rattet er en 36 år gammel mann fra Makedonia, i passasjersetet sitter en kvinne. Gjemt i bilen har de 19 pakker med 8,8 kilo heroin.

Sjåføren av den makedonske bilen, kuréren, har fått beskjed om at det ikke er tollkontroll på den ubemannede grenseovergangen. 36-åringen vet ikke at tollvesenet bruker avansert overvåkingsutstyr.

En strek midt på Den gamle Svinesundsbroen markerer grensen mellom Norge og Sverige.

Ubemannet grenseovergang

Akkurat denne gangen er det en toller som ser bilen med skilter fra Makedonia og slår alarm.

To tjenestemenn rykker ut med blålys fra tollstasjonen. Etter fire kilometer på motorveien E6 tar de igjen den makedonske bilen.

Sjåføren blir bedt om å følge med til stasjonen. Fordi tollerne ennå ikke har funnet noe mistenkelig, får de to i bilen beholde mobiltelefonene sine.

Ollie, en av tollvesenets narkotikahunder, avslørte at det var heroin gjemt i bilen fra Makedonia.

Ollie oppdaget heroinet

Tilbake på tollstasjonen er det narkotikahunden Ollie som blir satt på jobben. Han markerer at han kjenner lukten av noe interessant, og bilen blir så sendt gjennom røntgenapparatet. Bildene viser mange pakker gjemt i bilens chassis.

Tollerne bruker verktøy for å ta ut narkotikaen, tilsammen 19 pakker. Senere analyser viser at det er 8,8 kilo heroin med en renhetsgrad på 23–24 prosent.

Tollerne på Svinesund tok dette bildet da de første pakkene med heroin kom til syne i bilen.

Men står de to i bilen bak heroinsmuglingen alene, eller har de en medhjelper?

Politiet blir tilkalt og telefonene til de mistenkte smuglerne beslaglagt.

– Kuréren fortalte at han hadde lagret to norske telefonnumre på telefonen sin. De var registrert på navn som ikke er oppført i folkeregisteret, forteller kriminalanalytiker og politioverbetjent Elisabeth Nilsen.

De to norske telefonnumrene som var registrert på falske navn, kaller politiet «svarte telefoner». Det er også det vi kaller dem i denne artikkelen.

Skritt én: Hvor er mobilene om natten?

Det viser seg at siste samtale mellom smugleren og de svarte telefonene er klokken 18.49 denne kvelden, samtidig som de to i den makedonske bilen kjører etter tollerne tilbake til Svinesund. Samtalen varte i 34 sekunder.

– Vi prøvde å identifisere brukeren av de svarte telefonene ved blant annet å se hvor vedkommende hadde døgnhvilen sin. Trafikkdata viste at telefonene var koblet opp mot basestasjoner ved Skjetten i Akershus om natten, forteller Nilsen.

Etterforskerne antar derfor at den eller de som disponerer de svarte telefonene, bor på Skjetten.

På dagtid er telefonene koblet opp mot basestasjonen ved et industriområde med en rekke firmaer. Politiet mener derfor at vedkommende jobbet i dette området.

Ni av pakkene med heroin.

Skritt to: Sjekk bompasseringene på Svinesund

Neste skritt for kriminalanalytikerne er bompasseringene på Svinesund. De henter ut opplysninger om eierne til alle bilene som kjørte inn i Norge like før og like etter smuglerbilen.

– Det var 232 biler som passerte både inn i og ut av Norge i de to tidsrommene hvor det ene telefonnummeret til mottager har siste innslag i norsk telenett og da kuréren kjørte over grensen. Av disse var det bare én bil som var registrert på en person bosatt på Skjetten, forteller Nilsen.

Denne bileieren på Skjetten er 48-åringen som vi fortalte om i begynnelsen av artikkelen.

Politiet går nå et skritt videre og får rettslige kjennelser for å kunne hente ut alle elektroniske spor som kunne kobles til ham.

Raskt dukker interessante spor opp:

I en periode på flere måneder var telefonen som var registrert på 48-åringen, koblet opp til de samme basestasjonene som de to svarte telefonene som heroinsmugleren hadde kommunisert med.

Etterforskningsleder Per Ivar Thomasrud gir all æren for at heroinsaken ble løst, til kriminalanalytiker og politioverbetjent Elisabeth Nilsen.

Skritt tre: Var mobilene på samme sted?

11. juni 2014 klokken 14.05 stempler 48-åringen ut fra arbeidsplassen sin. Sporene fra bompasseringer og kortkjøp viser hvordan han kjører mot Sverige. Samtidig beveger de to «svarte telefonene» seg i samme retning.

Klokken 15.24 kjører 48-åringens bil inn i Sverige.

Kuréren kommer med heroinpartiet til Nordby klokken 17.24, ifølge elektroniske spor. 15 minutter senere foretar 48-åringen det første kjøpet av kaffe og annen drikke på en kafé på kjøpesenteret.

Alle passeringene ved bomstasjonen mellom Sverige og Norge blir registrert. Dermed har politiet et viktig verktøy i etterforskningen av smuglere.

Klokken 18.27 kjører smugleren fra Nordby. Syv minutter senere passerer 48-åringens bil inn i Norge. To minutter senere ringer noen fra den ene svarte telefonen til den makedonske smugleren. Samtalen varer i bare syv sekunder. Tre minutter senere kjører smuglerbilen inn i Norge med heroinpartiet. Klokken er blitt 18.39.

De elektroniske sporene senere denne kvelden viser at 48-åringen kjørte annerledes på vei hjem enn han gjorde da han kjørte til Sverige.

Fra 63 km/t til 136

Etterforskerne sammenlignet hvor lang tid han brukte mellom bomstasjonen på grensen og bomstasjonen ved Moss.

– Han brukte 15 minutter lengre tid på vei hjem, gjennomsnittsfart på 63 kilometer i timen. Bompasseringene sammenfalt med hvilke basestasjoner telefonene var koblet til, forteller Nilsen.

Heroinsmugleren kjørte inn i Norge på den gamle broen over Svinesund, nærmest kamera, trolig fordi han fikk beskjed om at det ikke er så ofte kontroll der som på motorveien E6 i bakgrunnen.

48-åringen får opp farten etter at han har passert Moss. Ved hjelp av tidspunktene for passering av bomstasjonene ved Moss og Abildsø i Oslo, har politiet regnet ut at gjennomsnittsfarten var 136 kilometer i timen.

Da straffesaken kom opp i Halden tingrett i april 2016, ble 48-åringen frikjent. Retten mener det er mulig at leiebilene som passerte grensen i samme tidsrom som bilen med heroinet kan være leid av noen fra Skjetten.

Etterforskerne går gjennom materialet og får tak i leiekontraktene. Da ankesaken kommer opp i Borgarting lagmannsrett høsten 2016, er det klart at ingen av leietagerne bor på Skjetten.

48-åringen kjennes skyldig av juryen, og dommerne fastsetter straffen til 11 års fengsel. I slutten av februar 2017 avviser Høyesterett mannens anke.


Mindre og mindre heroinbeslag

Ikke siden 2007 har tollvesenet beslaglagt like lite heroin som i 2016. I fjor stanset tallet på åtte kilo.

Forrige bunnår, 2007, fant tollerne bare 2,8 kilo heroin tilsammen. I årene etter var tallene svært mye større, med 97 kilo i 2009 som rekord.

Fra 2012 har mengden beslaglagt heroin bare gått én vei – nedover – og i 2016 nådde det altså ned til åtte kilo.

– Vi har ikke noen forklaring på dette. Vi foretar utrolig mange narkotikabeslag. Hittil i år har vi hatt 24 store beslag, det er mye mer enn i samme periode i fjor, sier kontorsjef Wenche Fredriksen, sjef for kontrollvirksomheten ved Svinesund.

Hun peker på at narkotikaligaene bruker samme gjemmesteder uansett hvilken type stoff som skal smugles inn.

– Det er også de samme kurérene, uansett hvilken type narkotika det dreier seg om. Det er ikke noen spesielle metoder for å smugle heroin.

– Dreier nedgangen i mengden heroinbeslag seg om at markedet er blitt mindre, eller er det tilfeldigheter?

– Det er veldig vanskelig å si.

Les mer om

  1. Narkotika
  2. Tollvesenet
  3. Politiet