Norge

2000 signalfeil på jernbanen i 2014. Her er grunnene.

Dette er ikke en signalmontør i bønn, selv om det kan være grunn til å be om godt vær for jernbanens signalanlegg. Store deler av det er nemlig for lengst gått ut på dato. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Du vet sikkert at signalfeil er en viktig årsak til at tog forsinkes og innstilles. Men visste du hvor dårlig det egentlig står til?

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Her er fakta om jernbanens signalanlegg du ikke trodde var sanne:

 • Bare på lokaltogstrekningen Asker-Oslo S-Ski fantes inntil nylig åtte forskjellige signalanlegg. Nå er det blitt ni. På strekningen finnes også fem forskjellige typer drivmaskineri for sporveksler.
 • Montørene som utdannes må ta eksamen for hvert enkelt system.

Pensjonert områdesjef på signalsiden, Per Lundberg (81) underviser fortsatt signallærlinger på Norsk jernbaneskole. Det er det mange gode grunner til. Foto: Øystein Grue

På Norsk jernbaneskole underviser mange pensjonister. Den eldste, Per Lundberg, er 81 år gammel og har fortsatt over 1000 undervisningstimer i året.

 • Kompetansen på de eldste signalanleggene i Norge forvaltes av pensjonister. Det skal finnes én signalekspert i Norge som kan alle dagens systemer. Også han er pensjonist og heter Gunnar Flåm.
 • Den 1. desember sendte Jernbaneverket (JBV) en svær bestilling på reservedeler til en fabrikk i Danmark. Det var siste sjanse. Fabrikken skal legges ned. Mange deler til norsk jernbanes signalanlegg blir ikke lenger produsert.
 • Siden 1990 har antall ulike anleggstyper og delsystemer på en og samme strekning bare økt. Flere av systemene er basert på 100 år gammel teknologi.
 • De aller nyeste signalanleggene som plasseres ut nå er av samme type. Det er fordi de skal «snakke med» et helt nytt signalsystem som de om noen år skal byttes ut med.
 • De siste årene har Oslo S vært stengt i flere omganger. Milliarder av kroner er brukt på å ruste opp selve kjernestrekningen i norsk jernbane. Men signalanlegget er ikke skiftet ut.
 • I dag kan det fortsatt ta svært lang tid å finne en signalfeil når den oppstår (se for øvrig faktasak om alt det «signalfeil» omfatter). Er signalfolk på vakt som ikke «akkurat kjenner dette anlegget» tar det ekstra langt tid å rette opp feilen.
 • I 2010 var det én fast ansatt signallærer ved Norsk jernbaneskole. I dag er tallet åtte. I tillegg leies det inn et stort antall instruktører.

Rekordår for signalfeil

Aftenposten har fått oversendt statistikk for antall signalfeil på norsk jernbane fra 2008 til 2014. De viser at signalfeil tilsynelatende herjer jernbanen som knapt noen gang før.

Analogt. Slik ser mange norske signalanlegg ut «på innsiden». Likheten med gamle telefonsentraler er slående. Her oppsynsmann på signalanlegg Torleif Schelderup i Jernbaneverket. Foto: Øystein Grue

Dette til tross for at Oslo S og andre strekninger de siste årene har vært stengt i dager og uker, mens milliarder av kroner har gått med til oppgraderinger og fornyelse. Litt fleipete sagt sliter jernbanen tungt med signalanleggene, der «fruktene» av situasjonen teller fem om dagen. Her er tallene som viser gjennomsnittlig antall feil hver dag året rundt på norske jernbane.

 • 2014: 2030 signalfeil (om gjennomsnittet for året blir gjeldende også for november og desember).
 • 2013: 2355 signalfeil
 • 2012: 1880 signalfeil
 • 2011: 1693 signalfeil
 • 2010: 1789 signalfeil
 • 2009: 1721 signalfeil
 • 2008: 1321 signalfeil
  Dette er vel og merke kun signalfeil som har ført til større og mindre «forstyrrelser» i togtrafikken.

Over halvparten på Østlandet

Det er i kjerneområdene for norsk jernbane, med Oslo S og Østlandet, at feilene florerer. Tar man med Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Hoved— og Gardermobanen, Kongsvinger- og Gjøvikbanen, og selve Oslo-området, finnes over halvparten av feilene sted her.

— Vi er selvsagt ikke glad for alle de forskjellige anleggene. Det er dyrt å opprettholde kompetansen på dem, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland.

- Hjelper det ikke med alle milliardene som er pøst inn på fornyelse de siste årene?

— Jo, det hjelper. Vi må bare jobbe systematisk med å bli kvitt alle elementene som ikke fungerer. Vi har også mange småproblemer som ikke har utgangspunkt i selve anleggene, sier Horrisland.

81 år og underviser i signalfag over hele Norge

Hva så med Per Lundberg? Han er still going strong, og høyt elsket blant signallærlingene på Norsk jernbaneskole.

Per Lundberg (i dag 81) underviser signallærlinger på Norsk jernbaneskole. Bildet er tatt i 2012, men Lundberg er still going strong. Foto: Øystein Grue

Han startet som signalmontør i NSB i 1955, ble elektroformann i 1960, førstemontør i 1960 og elektroformann i 1970. Ved siden av var han tilsatt som avdelingsingeniør ved Jernbaneskolen på Blindern, senere Oslo S, og fra 1999, Signalskolen — senere Norsk jernbaneskole på Grorud.

Da han fylte 80 ble han hedret med Kongens fortjenestemedalje. Men fortsatt underviser han mellom 1000 og 1200 timer i året. I over 60 har han i tillegg vært aktiv i Jernbanens Musikkorps.

Les også:

Les også

Jernbaneverket kaster frem nye sjokktall for vedlikehold og fornyelse

Les mer om

 1. Samferdsel