Flest uføre i utkantstrøk

Folk som kunne fungert i arbeid blir uføretrygdet i deler av landet, fordi det ikke finnes alternativt arbeid til dem når helsen svikter.

Det er nå over 300 000 personer i Norge som er uførepensjonert. I fjor kostet dette Rikstrygdeverket 38,7 milliarder kroner i uføretrygd. Kartet Aftenposten trykker i dag er basert på statistikk fra 2002, og viser de regionale forskjellene i uføretrygding av befolkningen. Et rødt belte, som angir høy frekvens av uføretrygdede, strekker seg fra Sør-Varanger i nord-øst og helt ned til Nord-Trøndelag. Deretter er resten av Midt-Norge og Vestlandet merkbart lysere, før det igjen blir kraftige rødflekker i Agder-fylkene, Telemark, Østfold og på indre strøk av Østlandet.Professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, Gunnar Tellnes, tolker kartet som en klar indikasjon på at det i enkelte områder av landet faktisk er en lavere terskel for å bli uføretrygdet. Tellnes påpeker samtidig at områdene med høy frekvens av uføretrygdede, preges av et ensidig yrkesliv med mye hardt, fysisk arbeid og lavt utdannelsesnivå.

Mangler attføring

— Mange steder har vært inne i omstrukturering og nedleggelse av arbeidsplasser. Hvis attføringsapparatet hadde vært bedre utbygget kunne flere personer blitt omskolert til et arbeid de makter. Hvis folk med kroniske plager ikke har alternativer, er tendensen at de plasseres på uføretrygd, sier han. Tellnes har tidligere forsket på sammenheng mellom lidelser hos langtidssykemeldte og hvor de bor.- Kartet Aftenposten har laget er sammenfallende med mine forskningsresultater. For eksempel er muskel- og skjelettplager et hovedproblem for langtidssykemeldte i Nord-Norge, Telemark, Hedmark og Oppland. I Agder-fylkene er psykiske lidelser mer fremtredende. Sørlandet er også et sted mange flytter etter at de får uførepensjon, sier Tellnes.Fylkestrygdedirektør Børje Kajander i Troms vil ikke gå med på at det er ulik praktisering av regelverket, og mener statistikken i Nord-Norge preges av at mange har slitt seg ut i fysisk hardt arbeid. Kajander viser til at Rikstrygdeverket med jevne mellomrom vurderer et stort antall saker fra ulike steder i landet, for å sjekke at de samme standarder følges. - Resultatene viser at det er like vilkår for uføretrygd.

Unge flytter ut

Blant de 30 øverste kommunene ligger 22 i Nord-Norge. Trygdesjef Ernst Leinan i Gamvik kommune i Finnmark, som er nummer fire på listen, mener utflytting har gjort situasjonen ekstra dyster.- I fjor flyttet 65 av en befolkning på 1200. Det er de unge og velutdannede som drar, mens de eldre blir igjen. Nedgangstidene gir mange billige boliger langs kysten. Dermed opplever vi tilflytting av personer på uføretrygd, sier Leinan.Kommunene med mange på uføretrygd, har også høye andeler av alderspensjonister i befolkningen.