Nytt tilbud til spilleavhengige

Over 1000 Oslo-ungdommer mellom 12 og 18 år sliter med spilleavhengighet, viser en undersøkelse fra NOVA. Nå har Oslo fått det første behandlingstilbudet til ungdom fra 16 år.

Mørketallenekan være store, mener fagfolk på Blå Kors Senteret. Spilleavhengige ungdommer mister ofte interessen for skole eller jobb, men drives av spenningen og håpet om den store gevinsten. I forrige uke opprettet 16-23 a/s et tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år med slike problemer. 16-23 a/s er et privat barnevernstiltak som jobber på oppdrag for Oslo kommune. De har nå åpnet en telefonlinje, og har allerede fått et titalls henvendelser. Ungdommene får et individuelt tilbud om samtaler og oppfølging. Målet er å etablere gruppetilbud.

Dårlig motivert

— Vi ser en tendens til at spilleavhengighet er underliggende årsak til andre problemer, sier daglig leder Henning Tønnesson hos 16-23 a/s. - Jeg tror at ungdom trenger en annen type hjelp enn voksne. De er som oftest ikke like motivert til å endre atferd, og de har vanskelig for å innrømme at de har et problem. Vi regner med at flere vil ringe når de får mer kjennskap til oss, sier Tønnesson. Han har planer om å opprette en samtalegruppe dersom det skulle være interesse for det.Thore Paulsen, sosionom og daglig leder ved Hjelpelinjen for spilleavhengige, forteller at de i fjor fikk 300 henvendelser i måneden. Rundt 10 prosent av dem som ringer, er under 18 år, og tre fjerdedeler av disse ringer på vegne av seg selv, opplyser Paulsen.

Psykiske problemer

— Spilleavhengighet går ikke bare ut over økonomien, men fører også til psykiske problemer og depresjon. Vi ser også en tendens til at familier går i oppløsning og sosiale nettverk rakner. Man kan miste jobben på grunn av fravær og konsentrasjonsproblemer. For ungdom går det ut over skolearbeidet, forteller Paulsen.Blå Kors Senteret i Oslo har til nå vært det eneste tilbudet til spilleavhengige i Oslo. De har behandlet rundt 400 siden det ble satt fokus på problemet for fire år siden. Psykiater Hans Olav Fekjær forteller at mange er desperate etter hjelp når de kommer.- 40 prosent har overveid selvmord, og 10 prosent har prøvd å ta sitt liv. De har en større skyld- og skamfølelse enn alle andre pasientgrupper jeg har behandlet, sier Fekjær.Han synes det er bra at det endelig er opprettet et eget tilbud til ungdom.- Men det burde gjelde også for dem under 16 år, blant dem er det flere spilleavhengige enn man tror, sier Fekjær. Selv behandler Blå Kors Senteret kun folk over 18 år, men de har gjort unntak og behandlet ungdom ned til 16 år.