Trygdesvindel for 6 milliarder kroner i året

Det svindles for 6 milliarder kroner årlig, viser en ny rapport. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt vil skjerpe kampen mot trygdesvindel.

Arbeidsminister Anniken Huitfeld legger i dag frem en ny rapport om trygdemisbruk.

Statsråden fikk overlevert rapporten fra Proba Samfunnsanalyse onsdag. Den var bestilt for å få mer kunnskap om trygdesvindel.

I rapporten er omfanget av svindel med de fem folketrygdytelsene dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad er utredet. Konklusjonen er at det foregår svindel med fem prosent av utbetalingene.

Sykepenger er ikke tatt med i beregningene i denne rapporten, men en rapport fra i fjor viser at trygdesvindel av sykepenger utgjør 2 milliarder i året.

Totalt svindles det altså for 8 milliarder kroner i året i trygdeytelser.

Proba sier at usikkerheten i anslagene er store. De setter fingeren på overgangsstønad, hvor det svindles med fiktive samlivsbrudd.

— Vi vil jobbe videre med å samkjøre offentlige registre, styrke aktivitetsplikten og se på om personvern hindrer oss i å avdekke svindel, sier arbeidsminister Huitfeldt.

- Alvorlig økonomisk kriminalitet

Hun betegner trygdesvindel som alvorlig økonomisk kriminalitet.

Arbeidsministeren viser også til rapporten om misbruk av sykepenger som kom for ett år siden. Den viste at det svindles for 2 milliarder kroner på det området.

— I mellomtiden har det vært flere vedtak i Stortinget som strammer inn kontrollen på dette feltet. Vi har innført meldeplikt til Nav for personer som er utvist. Fra i år er det knyttet krav til aktivitet når man mottar overgangsstønad, sier Huitfeldt.

Hun viser til at registersamkjøring er et fremskritt, og at 60 prosent av svindlerne tas på den måten.

— Stortinget ønsker å gå videre på dette feltet. Vi må komme videre på dette feltet, og se på sider av personvernet. Eksemplet med at en person som var utvist fikk stønad fra Nav viser at det kan være nødvendig, sier Huitfeldt.

Tiltaksplan

Seksjonssjef Magne Fladby i Nav sier at rapporten fra Proba gir et godt grunnlag for kontrollarbeidet i Nav.

- Vi må lage en tiltakspakke, slik vi gjorde etter forrige rapport om misbruk av sykepenger. På dette området har vi doblet antall anmeldelser, sier Fladby.

— Metoden er blant annet å sjekke meldekort mot andre registre. Dessuten har vi et godt samarbeid med skatteetaten. Her jobber vi med flere store saker knyttet til svart arbeid.

Mørketall

Seksjonssjefen innrømmer at kontrollen med de største mørketallene som gjelder overgangsstønad ved fiktive samlivsbrudd er krevende. Her utgjør svindelen ifølge Proba 12 prosent av ytelsene samlet.

- Kontroll av enslige forsørgere er vanskelig. Det forutsetter at to parter lyver, men politiet tar godt tak i disse sakene, sier Fladby.

Nav forvalter over 300 milliarder kroner, rundt en tredel av statsbudsjettet.

- Stjeler fra skattebetalerne

— Seks milliarder kroner er et ufattelig stort beløp som kunne blitt brukt til å få flere tilbake i jobb, til sykehus eller skoler. Og beløpet blir enda høyere hvis vi tar med alle velferdsordningene, ikke bare de som er undersøkt i dag, sier Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Høyre, til Aftenposten.no.

Han mener at selv om NAV avdekker mer trygdemisbruk nå enn for noen år siden, er det fortsatt en lang vei å gå dersom så mye som seks milliarder kroner kan bli svindlet ut av systemet.

— Stortinget vedtok i går flere tiltak for å få bukt med trygdesvindel, blant annet legitimasjonsplikt og utveksling av informasjon mellom NAV og utlendingsmyndighetene. Høyre støttet disse tiltakene, men har samtidig vært klare på at vi også må ivareta hensynet til den enkeltes personvern, sier Røe Isaksen.

Karin Andersen, SVs arbeids- og sosialpolitiske talsperson, karakteriserer trygdesvindel som tyveri fra fellesskapet.

— Det er viktig å vite at det er stor forskjell på feilutbetalinger og svindel. Samtidig er det også på tide å gå minst like nøye igjennom at mange nok ikke får det de har krav på. Det er mange som er syke, men som ikke får de ytelsene de skulle hatt fordi systemet fungerer for dårlig. Det er et stort sosialt problem og det bryter også ned tilliten til velferden, understreker Andersen.

Les også: