Her er sykehuspasientene mest og minst fornøyd

Sykehusene i Skien, Flekkefjord, Tynset og Eidsvoll ligger på topp. Ingen av Oslo-sykehusene skårer over middels, mens Bærum sykehus er blant dem som kommer dårligst ut. Samlet er norske pasienter mer fornøyde med landets sykehus.

Bærum sykehus er blant sykehusene som får dårligst mulig samleskåre. – Dette er en rapport vi lytter til. Samtidig er det viktig å huske: 86 prosent mener i stor grad eller svært stor grad at pleien og behandlingen på Bærum sykehus alt i alt er tilfredsstillende, sier fungerende klinikkdirektør Ulrich Spreng.

Nederst i saken kan du sjekke hvilket resultat ditt sykehus får.

400 tilfeldig valgte pasienter fra hvert av landet 61 sykehus er bedt om å vurdere sykehuset på ni ulike områder. Resultatene er slått sammen til en samlet skåre.

Les hele saken med abonnement