Norge

Overraskende stor milliardsmell for Statoil

Statoils resultat for andre kvartal er mye dårligere enn ekspertene ventet. Selskapets gjeldsgrad er nå over 30 prosent.

– Vi leverte solid drift med sterk produksjonsvekst og god fremdrift i våre prosjekter. De finansielle resultatene var imidlertid påvirket av lave olje- og gasspriser i kvartalet, sier konsernsjef i Eldar Sætre, her under en tidligere resultatpresentasjon.
  • NTB
  • Syed Ali Shahbaz Akhtar

Den fallende oljeprisen har gjort solide innhogg i regnskapet til Statoil.

Les også

Statoil unngår å betale utbytte på 2,4 milliarder kroner

Det justerte driftsresultatet for andre kvartal endte på 913 millioner dollar – rundt drøyt 8 milliarder kroner, mot 2,9 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Det er en nedgang på 68 prosent. Konsernsjef Eldar Sætre legger skylden på lave olje- og gasspriser:

– Vi leverte solid drift med sterk produksjonsvekst og god fremdrift i våre prosjekter, fremholder han.

Selskapets gjeldsgrad – forholdet mellom egenkapital og gjeld – er nå 31,2 prosent, enda Statoils mål tidligere har vært å ligge under 30 prosent. Sætre sier nå at det ikke finnes noen grense:

– Vi er veldig komfortable med en gjeldsgrad godt inn på 30-tallet, men det er viktig å ha god kontroll og et veikart for hvordan vi kan komme ned igjen. Det har vi, sier han til NTB, og vil ikke gi noe tall på hvor høy gjeldsgrad selskapet kan akseptere.

Faller på børsen

Da Oslo Børs åpnet onsdag falt Statoil-aksjen med rundt 4 prosent, men krabbet litt opp igjen utover formiddagen.

Et kursfall på 5,4 kroner pr. aksje tilsvarer et fall i Statoils børsverdi på 17 milliarder kroner, skriver E24.

Oslo Børs tynges også ned av resultatet, og hovedindeksen var ned 0,8 prosent en time etter åpning.

Lavere enn lavt

I forrige kvartal traff analytikerne godt med sine spådommer, men denne gangen ble det skivebom. På forhånd hadde de spådd en halvering av Statoils justerte driftsresultat, men de reelle tallene viste en nedgang på hele 68 prosent.

– Dette er et gjennomgående mye svakere resultat enn forventet. De leverer et resultat 30 prosent under forventningsbildet, til tross for at produksjonen er 2–3 prosent høyere enn forventet, sier oljeanalytiker Christian Yggeseth i Arctic Securities til NTB.

Mens oljeproduksjonen er gått noe ned, har gassproduksjonen økt 14 prosent slik at totalproduksjonen i kvartalet er 1.959 fat oljeekvivalenter per dag.

– Det er første gang Statoil leverer negative justerte tall, påpeker Helge André Martinsen i DNB Markets.

Rapportert nettoresultat ble et underskudd på 302 millioner dollar, mot 866 millioner dollar i overskudd i samme periode i fjor, også dette på grunn av lave priser.

Gjelden øker

Statoil varsler nå at de vil kutte i både investeringer og leteaktiviteter i 2016. I presentasjonen som ble lagt frem onsdag morgen, nedjusteres letekostnadene fra 2 milliarder dollar ned til 1,8 milliarder dollar, mens investeringene går ned fra 13 milliarder dollar til 12 milliarder dollar. Yggeseth ser dette som positivt:

– Med lav oljepris har kontantstrømmen inn vært mindre enn investeringer ut av selskapet. Sånn sett taper de penger kvartal for kvartal, og gjeldsgraden har økt hele veien siden oljeprisfallet begynte for to år siden. Med nedjusterte investeringer kan den utviklingen bremses.

Gjeldsgraden var under 16,6 prosent da oljeprisen begynte å falle, når er den nesten fordoblet, til 31,2 prosent.

– De har tidligere hatt som mål å ha en gjeldsgrad under 30 prosent, påpeker Yggeseth.

– Nedbemmaningene i rute

Konsernsjefen ønsker ikke å kommentere på om de varslede kuttene betyr ytterligere nedbemanninger fremover. Han sier de planlagte nedbemanningene i selskapet er i rute.

– Det er ingen endringer i forhold til det som har vært annonsert tidligere. Jeg har ikke noen kommentarer til om det vil bli ytterligere nedbemanninger fremover, sier Sætre til Stavanger Aftenblad.

Taper i utlandet

Analytikerne spådde på forhånd at Statoil ville fortsette å tape penger på driften i utlandet, nærmere bestemt 3,3 milliarder kroner. Resultatet ble enda verre: minus 4,3 milliarder kroner.

Oljeprisen har imidlertid gått opp i det siste kvartalet. I snitt fikk Statoil 42,7 dollar pr. fat nordsjøolje i 2. kvartal i 2016, mot 31,8 i 1. kvartal.

For oljen fra Statoils internasjonale virksomhet fikk Statoil 37,5 dollar pr. fat, mens i 1. kvartal 28,1 dollar.

De siste ukene har oljeprisen hatt en negativ kurve igjen etter å ha nådd toppen på drøyt 52 dollar for et fat nordsjøolje 8. juli. 26. juli var oljeprisen rundt 44 dollar fatet.

– Dødsulykkene overskygget det økonomiske

I andre kvartal har Statoil også hatt to dødsulykker.

– Helikopterulykken ved Turøy og dødsulykken på Samsung-verftet overskygget det økonomiske, sier konsernsjef Eldar Sætre til Stavanger Aftenblad (bak betalingsmur).

13 mennesker mistet livet i helikopterulykken utenfor Turøy ved Bergen 29. april.

Sætre sier til Aftenbladet at de overvåker nøye hvordan effektiviseringen påvirker sikkerheten i selskapet, og at ingenting tyder på at ulykkene har noe med kostnadskuttene å gjøre.

Opprettholder utbytte

Statoil ønsker å videreføre sitt toårige program for utbytteaksjer. Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det for andre kvartal 2016 opprettholdes et utbytte på 0,2201 dollar pr. aksje, som kan utbetales i aksjer til 5 prosent rabatt.

– Det er et viktig tilbud til aksjonærene, vi har sett at 43 prosent av aksjemassen har benyttet seg av det i første kvartal, og det er vi godt fornøyd med, sier Sætre.

At aksjonærer velger flere aksjer i stedet for utbytte bidrar til lavere utbetalinger og minsket vekst i selskapets gjeldsgrad.

Les også

  1. Det norske oljeeventyret: 50 år med milliardinntekter, tapte liv og politisk krangel

  2. Oljefondet med milliardgevinst på Pokémon Go

  3. Slik mener Statoil verden kan nå klimamålene

Les mer om

  1. Equinor
  2. Olje og gass
  3. Eldar Sætre
  4. Oljepris
  5. Oljeproduksjon