PechaKucha: Han møtte flyktninger på vei til Europa, og bestemte seg for å lære dem å lage iskrem.

Christoffer Naustdal lånte et kjøkken på Grünerløkka og lærte unge flyktninger å lage iskrem.

Med manglende norskkunnskaper og CV-referanser er terskelen høy for nylig bosatte flyktninger å komme seg inn i arbeidslivet.

Det ønsket Christoffer Naustdal å gjøre noe med, og gjennom konseptet «Sandwich Brothers» rekrutterte han unge flyktninger i alderen 12–25 år til iskremlaging. Ambisjonen er å nå ut til alle osloborgere på strender og i parker.

– Isen er hovedproduktet vårt, og så er hele historien bak en «added value», sier Naustdal.

I dette PechaKucha-foredraget forklarer Naustdal hvordan man med små grep kan bidra til integrering av flyktninger.

Et PechaKucha-foredrag består av 20 bilder som foredragsholderen får snakke om i 20 sekunder hver. PechaKucha-foredragene Aftenposten henter inn, er fremført under PechaKucha night Oslos arrangementer.