Norge

Atomkraftverket som skal slepes langs norskekysten: Her er svaret fra russiske myndigheter

Neste år skal atomkraftverket Akademik Lomonosov slepes langs norskekysten. Overfor Aftenposten avdramatiserer russiske myndigheter farene ved slepet.

Vil dette flytende russiske atomkraftverket ha brukt atombrensel om bord når det skal slepes langs norskekysten?
  • Yngve Olaussen

Aftenpostens oppslag tidlig i juni om at Russland planlegger å slepe en ny type flytende atomkraftverk 2300 nautiske mil langs norskekysten, vakte stor bekymring.

Tirsdag møter Norges ambassadør i Russland og en representant for Statens strålevern russiske myndigheter for å diskutere saken.

Ifølge norske myndigheter er det en rekke ubesvarte spørsmål rundt slepet. Atomkraftverket Ademik Lomonosov skal etter planen neste vår eller sommer slepes fra St. Petersburg, sydover gjennom Finskebukta og Østersjøen, gjennom Øresund og så nordover langs norskekysten til Murmansk.

Tirsdag 4. juli ble det meldt om brann om bord i atomkraftverket.

Strålevernet: Risikabelt. Russland: De tar feil

Ikke minst er det bekymring rundt Rosatoms, det statlige russiske atomenergiselskapets, planer om å teste atomkraftverket før slepet.

– Vi er fortalt at atomkraftverket skal stenges ned etter en testkjøring i St. Petersburg. Under ferden vil det derfor befinne seg brukt atombrensel om bord. Det gjør frakten langt mer risikabel for miljøet enn om den kun hadde med seg ubrukt brensel, har avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern uttalt til Aftenposten.

Nå tilbakeviser imidlertid Rosatom overfor Aftenposten påstanden fra Strålevernet.

«Til tross for testingen vil det ikke være noe brukt atombrensel («spent nuclear fuel») om bord. Den informasjonen er villedende,» skriver Rosatoms kommunikasjonsavdeling i en e-post til Aftenposten.

Men ifølge Strand i Strålevernet betyr ikke svaret fra Rosatom at det ikke vil være brukt atombrensel om bord.

Forvirret? Her er forklaringen:

Det er forskjell mellom «spent nuclear fuel» og «used nuclear fuel».

Førstnevnte formulering ble brukt i svaret Aftenposten mottok fra Rosatom. Men «spent nuclear fuel» er det internasjonale atomenergibyråets definisjon på helt utbrukt brensel, ikke definisjonen på brukt atombrensel.

– Så de har egentlig ikke svart på om det vil være brukt atombrensel om bord. Når, hvor og om de skal putte inn brensel og teste reaktorene, og bruke det til å produsere varme, er ikke avklart ennå, sier Per Strand.

Tre scenarioer – ett farlig

Statens strålevern har diskutert tre ulike scenarioer for transporten, når det gjelder tilstanden til reaktorene:

  1. Reaktorene transporteres uten at det er brensel i dem. Dette er alternativet som gir absolutt minst risiko.
  2. Reaktorene transporteres inneholdende brensel som ikke har vært kjørt eller vært i bruk. Dette innebærer litt høyere risiko enn alternativ 1, men den er lav.
  3. Reaktorene transporteres med brensel som har vært i bruk. Da er det blitt dannet radioaktive stoffer i brenselet. Mengden radioaktive stoffer er avhengig av hvor lenge reaktorene har vært i bruk. Dette alternativet har større risiko enn de andre to med tanke på mulige utslipp av radioaktive stoffer ved en eventuell ulykke.

– Det er helt avgjørende for norske forhold hvor reaktorene blir testkjørt – før eller etter transporten langs norskekysten. Disse spørsmålene er det fortsatt ikke blitt gitt endelig informasjon om, sier Strand.

Det er Strand og den norske ambassadøren i Russland som møter Rosatom i Moskva tirsdag.

Børge Brende i flere møter med russerne

Utenriksminister Børge Brende (H) opplyser at de har fått positive signaler fra russiske myndigheter om samarbeid, men svarer ikke på om de har fått forsikringer om at det ikke vil være brukt atombrensel om bord.

Brende har vært i møter med Rosatom og russiske myndigheter to ganger den siste måneden. Det skjedde under et besøk i Andrevabukta og i forbindelse med møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Kirkenes i slutten av juni.

Les mer om

  1. Børge Brende
  2. Russland