Slik blir politiets nye beredskapssenter på Taraldrud

Det planlagte beredskapssenteret på Taraldsrud får flere støydempende tiltak. – Vanskelig å si hvor mye dette demper støyen, sier talsmann for aksjonsgruppen «Stopp støyen».

Høye støy- og sikkerhetsvoller rundt skytebanene, delvis med støyskjermer, vil etter departementets mening gi minimalt med støy fra det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud.
Denne illustrasjonen viser før/nå-bilder av beredskapssenteret, etter at støyreduserende tiltak er lagt inn i prosjektet.
Helikopterplattformen vil ligge like ovenfor E6. Slik vil anlegget bli, sett fra sørørst.
Illustrasjonskartet viser øvingsanlegget mot nord (til venstre i bildet). Det er der øvelser med skytevåpen og eksplosiver vil finne sted.

Beredskapssenteret på Taralrud i Ski kommune utenfor Oslo skal etter planen ha to utendørs skytebaner. Det kommer også en helikopterbase med hangar og servicefunksjoner for tre politihelikoptre.

Noen hundre meter unna senteret ligger skoler, barnehager og boligområder.

Aksjonsgruppen Stopp støyen har lenge forsøkt å få gjennomslag for at skytebanene bygges inn og at helikopterbasen flyttes til Rygge.

– Det er positivt at de gjør noen ytterligere tiltak, men det er fryktelig vanskelig å se hvor mye dette vil dempe støyen, sier Helge Marstrander i aksjonsgruppen til Aftenposten.

– Vi har til de grader jobbet med å redusere støyen så mye som mulig, svarer statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Nabokrangel

Til tross for de støydempende tiltakene frykter aksjonsgruppen at det fortsatt vil være mye støy ved senteret, som er plassert 700 meter fra en barneskole. Marstrander etterlyser de nye støyberegningene for beredskapssenteret.

– Det er totaliteten og uforutsigbarheten for når det vil være støy som bekymrer oss, sier han og legger til:

– Vi føler Justis- og beredskapsdepartementet har det formelle i orden, men vi synes nok ikke vi er blitt hørt. Vi opplever at de har trumfet og banket forslaget igjennom.

 Den rødgrønne regjeringen ville legge det nye beredskapssenteret til Alnabru. Justisminister Anders Anundsen skrotet dette alternativet og la senteret til Taraldrud i Ski, der planområdet omfatter et område på begge sider av E6.

Uaktuelt å flytte helikoptrene

Etter å ha møtt stor motstand fra beboerne i området, kommer Justis- og beredskapsdepartementet med flere tiltak for å redusere støyen fra anlegget.

– For det første blir standplass for skytetreningen innebygd, noe som vil avdempe støyproblematikken ganske kraftig. Det foreslås også å bygge opp en støyskjerm mot bebyggelsen, sier Sættem til Aftenposten.

Over lang tid har det vært misnøye i lokalmiljøet. Men å flytte noen av tjenestene vekk fra senteret, er uaktuelt, understreker Sættem.

– Jeg har vært klar på at skal et nasjonalt beredskapssenter være velfungerende, så må vi ha alle de nasjonale beredskapsressursene samlet. Splitter man dem opp, undergraver man hele hensikten, sier han.

 Denne illustrasjonen viser hvordan anlegges skal legges i lavt terreng med høye støy- og sikkerhetsvoller, samt skjermer.

Helikopter, skytebane og eksplosjoner

Reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter legger opp til «svært omfattende støydempingstiltak». Støynivået skal være innenfor de nasjonale grensene, og innenfor de lokale i kommunene Ski og Oppegård, ifølge Sættem.

– Men det vil selvfølgelig være enkelthendelser hvor et helikopter flyr rett over et hus, sier han.

Området der beredskapssenteret skal bygges sett fra luften. Snipetjernet, som er med på plantegningene, sees til venstre for gården litt over midten av bildet.

Lokalbefolkningen har vært bekymret for at helikoptertrafikken og militærøvelser ved senteret vil utsette lokalsamfunnet for mye støy. Dette avviser Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold og lederen for politiets helikoptertjeneste, Freddy Rotseth.

– Her har det vært mange misforståelser. Her skal det ikke øves med Forsvaret, sier Sjøvold.

– Det er viktig å påpeke at helikopterbasen, med servicefunksjoner, er en del av beredskapen. Derfor er vi helt avhengige av å ha det på senteret. Så vi slipper å fly til Rygge for å bruke fem minutter på å skifte en pære, sier Rotseth.

Helikopterplattformen er plassert parallelt med E6. I første omgang skal tre helikoptre være stasjonert ved beredskapssenteret.

Ved det planlagte beredskapssenteret vil det bli gjennomført skytetrening, helikopterservice og sprengninger. Nå mener Sættem at de har gjort alt for å minske støyen for lokalmiljøet i Ski og Oppegård.

– Det er fordi vi mener alvor med det. Men også fordi det skal være et senter som skal fungere i lokalsamfunnet.

Ifølge utregningene til Justis- og beredskapsdepartementet vil ingen skoler eller barnehager bli rammet av maksimalnivået fra eksplosiver og treningsbang.

Slik blir hovedbygget ved beredskapssenteret på Taraldrud seende ut fra sørsiden.

Trenger helikoptertransport

– I dag kan vi stille med en førsteinstansbil i Oslo i løpet av fem minutter, men må vi bruke helikopter kan vi måtte vente i halvannen time. Nå har vi tre helikoptre på vei, så vi kommer til å se en markant bedring av responstiden, sier Sjøvold.

Skulle en større terrorhendelse skje i Oslo, er beredskapstroppen avhengig av å kunne komme seg lett til åstedet.

– Ved en større hendelse har vi behov for transport både på vei og i luften. Den muligheten har vi ikke i dag, sier lederen for beredskapstroppen, Helge Mehus.

Beredskapssenteret på Taraldrud skal dekke området fra Værnes i Trøndelag og sørover. Nå håper departementet at senteret vil stå ferdig innen utgangen av 2020.