Norge

Arktiske land slår ring rundt isbjørnen

De fem landene som er vertskap for verdens isbjørner, er enige om en tiårsplan for å redde den polare bamsen.

De fem nasjonene som har ansvar for verdens isbørn er enige om at klimaendring er den største trusselen mot den polare bamse. Foto: Ole Magnus Rapp

 • Ole Magnus Rapp

— Vi er svært godt fornøyde, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Russland, USA, Canada, Grønland og Norge har sammen ansvaret for en isbjørnbestand på mellom 20.000 og 25.000 dyr. I forrige uke ble isbjørnavtalen fornyet, og vertslandene ble enige om 60 konkrete tiltak som skal innføres og gjennomføres de kommende ti år.

Den største trusselen mot isbjørn er klimaendringen, som reduserer isen og endrer artene og dermed bjørnens tilgang på mat. Lovlig og ulovlig jakt er også en trussel, sammen med sykdom, forurensing, industri, turisme og menneskekontakt.

Isbjørn kan vandre over enorme områder. Telling viser at det ved Svalbard er ca 3000 polare bamser. Foto: Rapp, Ole Magnus

De fem vertsnasjonene er enige om at isbjørnbestanden skal reddes, og at den polare bamse også i fremtiden skal leve i hele polområdet rundt Arktis.

Mest utsatt

Den norske isbjørnstammen er mest utsatt for klimaendring. Ved Svalbard reduseres ismengden år for år, og isbjørn trenger is for å fange sel. Isbjørn-landene ber myndighetene globalt om å gjøre alt som kan gjøres for å redusere negative effekter av klimaendringene.

Lokalt på Svalbard vil man hjelpe den hvite bamsen ved å unngå å forstyrre den, noe som blir en utfordring med tanke på den økende turismen i Arktis.

De fem isbjørnnasjonene har etablert en arbeidsgruppe som skal se på konflikter mellom mennesker og isbjørn. Her vil det etableres en databank, tilgjengelig for alle, der man klargjør hva som har skjedd, hva resultatet ble for begge parter, og hva som kunne gjøres for å unngå et negativt resultat.

Norge skal også lede arbeidet opp mot turistnæringen i nord for å minimere påvirkningen denne har på isbjørn. Turisttrafikken øker, og cruiseskip ved Svalbard har et møte med isbjørn høyt på sin ønskeliste.

Også på Svalbard blir isbjørn skutt i selvforsvar, og hver hendelse blir etterforsket av Sysselmannen, den lokale politimyndighet. Her er det ulovlig å oppsøke isbjørn. Erfaringer fra Svalbard med å unngå konflikt vil nå bli spredt til de andre nasjonene.

Trenger mer kunnskap

Planen for å bevare isbjørn pålegger vertslandene å samarbeide tettere, utveksle informasjon og tilpasse forvaltning etterhvert som forholdene endrer seg.

Man vil øke innsatsen for å skaffe mer kunnskap om isbjørns levesett og behov.

Turister vil gjene se isbjørn, men tilgangen kan bli mer begrenset i årene som kommer Foto: Ole Magnus Rapp

I både Canada, Alaska og Grønland tillates det at urfolk jakter på isbjørn. Her skal kvoter og andre tiltak som begrenser uttaket vurderes. I Russland og Norge er isbjørn totalfredet, men Russland ønsker å la sine urfolk ta opp gamle jakttradisjoner. Ulovlig jakt er en utfordring, og troféjegere betaler godt for å få et isbjørnskinn som minne.

Norge får ansvaret for å informere om klimaendringenes effekt på isbjørn. En nettside vil bli opprettet der siste nytt om endrede levekår for den hvite bamsen skal vektlegges. Allerede ser man at noen isbjørn har endret levesett, og blant annet spiser mer fugl og egg, siden sel mange steder blir mer vanskelig tilgjengelig.

Pådriver

Norge har vært en pådriver for å få på plass en konkret tiltaksplan for isbjørn.

— Vi er svært godt fornøyde. Det er første gang landene går sammen om en slik felles plan, og vi har med denne avtalen fått et verktøy som vil styrke arbeidet for å bevare isbjørnen betraktelig, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, som er ansvarlig for Norges håndtering av avtalen

FS00033666.jpg Foto: Ole Magnus Rapp

Ca. 3000 isbjørn har fast tilhold på Svalbard eller i den norsk-russiske delen av Barentshavet. Den «norske» bestanden har økt jevnt siden isbjørn ble totalfredet i 1973. Den polare bamsen er en vandrer og beveger seg over store områder og på tvers av landegrenser i sin jakt på mat.

Avgjørende grep

Norge har forpliktet seg til å lede arbeidet med kommunikasjon om klimaendringer, og dens betydning for isbjørnen samt dens muligheter for overlevelse.

— Målet er å sette et globalt søkelys på Arktis og isbjørn og dermed også på behovet for at verden samarbeider og gjør avgjørende grep for å redusere utslipp av klimagasser, sier miljødirektør Ellen Hambro.

 1. Les også

  Lite is skaper store problemer for isbjørnen

 2. Les også

  50.000 kroner i bot for BBC-filming

 3. Les også

  Sommerjobb ledig som isbjørnvakt

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Stjernefotografen har dokumentert klimaendringene på nært hold: «Jeg tror ikke folk har forstått dette helt, men Arktis er nok tapt»

 2. VERDEN

  Video av isbjørn har sjokkert landet. – Skammelig!

 3. POLITIKK

  SV ber regjeringen stoppe import av isbjørnskinn

 4. VITEN

  Ingen steder på kloden skjer oppvarmingen raskere enn på Svalbard

 5. VITEN

  Flere isbjørner – men Arktis snus på hodet

 6. NORGE

  Her tygger isbjørnungene på plastsøppel. Økende problem i Arktis.