Bistand til bedre styring virker ikke

Norsk bistand til godt styresett og mindre korrupsjon virker ikke. Både planlegging og oppfølging viser svikt, ifølge Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har blant annet gransket norsk bistand til bedre styresett i Afghanistan. Der har førsteminister Abdullah Abdullah og president Ashraf Ghani store problemer med å danne en fungerende regjering.

Norge har de siste ti årene brukt 26 milliarder kroner på bistand til godt styresett og antikorrupsjon.

En stort flertall av de 25 prosjektene som Riksrevisjonen har undersøkt, når ikke målene om å styrke sentrale samfunnsinstitusjoner og organisasjoner.

Poenget med slik bistand er å bidra til bærekraftig utvikling. Men det finnes få tegn til at pengene har noen effekt etter at prosjektene er avsluttet.

Ingen analyser

Utenriksdepartementet har også sviktet i helt avgjørende planlegging, skriver Riksrevisjonen i rapporten som ble lagt fram torsdag:

Riksrevisor Per-Kristian Foss har funnet få tegn til at 26 milliarder kroner har hatt noen effekt.

«Myndighetene kan i enkelte land være mer opptatt av å forsvare og styrke egne private interesser enn av mer rettferdig fordeling av ressursene i samfunnet. Utenriksdepartementet har i sine styringsdokumenter i liten grad beskrevet de sentrale utfordringene med styresett og korrupsjon i de aktuelle landene», heter det fra Riksrevisjonen.— Siden formålet med denne bistanden kan være å oppnå endringer som myndighetene i mottakerlandene ikke nødvendigvis ser seg tjent med, trengs det god innsikt i maktforhold i de enkelte landene for å kunne lykkes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Uten strategi

Riksrevisjonens undersøkelser har i tillegg avdekket at to tredeler av bistandsprosjektene har uklare kriterier for hva som er målet med det enkelte prosjekt. I den grad det blir rapportert i etterkant, sies det lite om målene blir nådd.

«Utenriksdepartementet har ingen klar strategi for styresettbistand og har i styringsdokumentene i liten grad beskrevet sentrale utfordringer i de enkelte landene» - heter det.

Bistand til bedre styresett fordelte seg i 2014 på nær 100 land og 1.750 enkeltprosjekt. Et arbeid med å konsentrere bistanden på færre prosjekter og land har så langt ikke gitt vesentlige resultater, konkluderer Riksrevisjonen.

Varsler bedring

Bistand til styresett og antikorrupsjon utgjør rundt 10 prosent av all statlig norsk bistand.

Riksrevisjonen har undersøkt 25 prosjekter i Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Uganda og Zambia. De siste ti årene er det brukt vel 2,7 milliarder norske kroner på prosjekter for godt styresett i disse landene.

Utenriksminister Børge Brende (H) skriver i sitt svar til Riksrevisjonen at arbeidet med å analysere maktforhold og kontekstforståelse i mottakerlandene vil inngå i arbeidet med ytterligere å konsentrere denne type bistand. (©NTB)