Norge

IT-trøbbelet i politiet: Kan risikere at hele systemet bryter sammen

Politiet skal kjøre nye tjenester på gamle systemer. Det er farlig, ifølge IT-direktør og andre eksperter Aftenposten har snakket med. Justisministeren erkjenner risikoen.

Dette bildet ble tatt i 2011 da politiet i Oslo tok i bruk Twitter for å informere om hendelser i byen. Politioverbetjent og opprasjonsleder Kjell Hjulstad legger ut twitter-meldinger fra politiets opprasjonsentral.
  • Nina Selbo Torset
    Journalist

BAKGRUNN:

Les også

IT-prosjektet til 240 mill. skulle revolusjonere norsk politi. Nå blir det stanset. Ingenting er levert.


Politiets hverdag i Norge er preget av til dels antikvariske arbeidsmetoder der de eldste datasystemene er fra 1970-tallet. Det store IT-prosjektet som fikk grønt lys i 2012, skulle revolusjonere hele IT-systemet. Nå blir det likevel ikke gjennomført.

I stedet for å bygge ny infrastruktur fra bunn, skal politiet kjøre nye tjenester på de gamle datasystemene.

Tidligere Ap-politiker, nå administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

— Det er nettopp dette som gjør at mange IT-prosjekter i offentlig sektor ender i kostnadssprekk og skandaler. Man legger nye løsninger på toppen av gammel infrastruktur, men en vellykket IT-revolusjon forutsetter at man også faser ut gammel teknologi, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO. - Hva kan være konsekvensen av at man ikke fornyer infrastrukturen?

— Da sitter man igjen med svært tungdrevne systemer som på et eller annet tidspunkt ikke vil fungere lenger, sier Haugli til Aftenposten.

Har du tips om denne eller andre saker om IT-prosjekter i offentlig sektor? Kontakt våre journalister

- Politiet trenger ikke finne opp kruttet

Abelia organiserer store deler av norsk IKT-næring og erfarer at alt for mange prosjekter ikke lykkes. Det er en bekymring i bransjen, ifølge Haugli, som forutsetter at politiet går løs på oppgaven om å fornye infrastrukturen.

— Man må gå løs på grunnløsningene, men det prosjektet må også deles opp i mindre deler. Politiet bør se på hva som allerede finnes i markedet. Det finnes mange gode alternativer til deres systemer fra 70-tallet. Politiet trenger ikke å finne opp kruttet på nytt.

Haugli synes det er modig av justisministeren å stanse «Merverdiprogrammet» og heller dele opp IT-revolusjonen i mindre prosjekter. Han er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og satt på Stortinget da «Merverdiprogrammet» fikk grønt lys.

Politiet trenger ikke å finne opp kruttet på nytt. Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Haugli viser blant annet til at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på årets digitaliseringskonferanse sa at tiden for de store IKT-anskaffelsene er over:

Nå handler det om å tenke stort, starte i det små og feile raskt.

— Målet må ikke være å bruke mest mulig penger på størst mulig prosjekter, men å få flere prosjekter og bedre prosjekter, sa Sanner i åpningstalen til Digitaliseringskonferansen 2015 i juni.

I den samme talen viste Sanner til en fersk rapport fra Simula som viser at én av fem IKT-prosjekter blir dobbelt så dyrt som budsjettert. En ekstern konsulentrapport konkluderte i vinter med at «Merverdiprogrammet» kunne få en kostnadssprekk på én milliard kroner.

Les også:

Les også

Politidirektoratet brukte 200.000,- på internreklame for skrotet IT-prosjekt

Forstår frustrasjonen

— Vi har stor forståelse for at dette skaper frustrasjon hos de ansatte i politiet. Også blant innbyggere og brukere er frustrasjonen forståelig. Det er trist og alvorlig at så store ressurser og så mye tid har gått tapt. Men det er modig og helt nødvendig og riktig av justisminister Anundsen å stanse IKT-prosjektet og herfra legge opp til en prosess med flere, mindre aktører og leveranser og aktiv bruk av markedet, sier Haugli.

Han mener det er behov for et tilsvarende retningsskifte for IKT i helsesektoren og i NAV.

— Fremfor å bygge opp egne systemer og miljøer, må det offentlige benytte seg av markedet og være del av den teknologiutviklingen som løpende skjer der.

— Større prosjekter gir høy risiko

Også andre eksperter Aftenposten har snakket med, stiller seg spørrende til om politiets bakenforliggende datasystemer er gode nok til at de kan takle nye løsninger, slik Anundsen nå legger opp til.

— En løsning med mindre prosjekter er i tråd med anbefalingene om hvordan man kan få til en smidigere utvikling. Men det forutsetter at man har en infrastruktur i bunn som tåler det, og i politiet virker det som om dette har vært en utfordring, sier John Krogstie, professor ved institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU.

- Man kan sammenligne dette med en bygning der man bygger litt på litt. Det fungerer bare om man har et fundament nederst som tåler det.

Det samme påpeker Magne Jørgensen, professor ved Simula.

— Man reduserer risikoen når man skalerer ned størrelsen på prosjektet, og når man velger å utvide det man har. Men spørsmålet er hvor bærekraftig det er, og hvor lang tid det tar før infrastrukturen er utdatert, sier Jørgensen.

Anundsen erkjenner risikoen

Hårek Elvenes (H) sitter som medlem i Justiskomiteen og reagerer på at IT-prosjekter i staten stadig vekk faller sammen.

— Historien gjentar seg. Denne gangen har man heldigvis hatt vett til å trekke i nødbremsen før det har gått for langt, men det er et gjennomgående trekk at IT-prosjektene i staten «går åt skogen», sier Elvenes.

Justisminister Anders Anundsen erkjenner at det er en driftsrisiko ved å kjøre nye tjenester på gamle systemer:

- Vi regner med å kunne levere nye tjenester på en måte som ikke vil overbelaste datasystemene vi allerede har, men det er klart: Mange av systemene er gamle, og det er en driftsrisiko forbundet ved disse.

Bla deg gjennom tidslinjen over IT-trøbbelet i politiet:

Les også

  1. Regjeringen har brukt en kvart milliard på prosjekt som skulle revolusjonere norsk politi - nå blir det stanset

  2. Anundsen beordrer ny straffelov neste år

  3. Politiet bruker omtrent én milliard årlig på IKT