Norge

Dement kvinne ble tungt medisinert: - Svært mange pårørende opplever det samme

Historien om den demente kvinnen på Paulus sykehjem er ikke unik, mener Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Demente som blir overmedisinert og pasifisert på sykehjem er ikke uvanlig, ifølge flere fagfolk.
  • Hilde Lundgaard
    Hilde Lundgaard
    Journalist

Mange har blitt opprørt over historien om en dement kvinne på Paulus sykehjem i Oslo. Ifølge sønnen, Kristian Thunes, ble kvinnen satt på sterke, sløvende medisiner uten at han ble informert.

Moren mottok, ifølge sønnen, knapt aktivitetstilbud og trening, og ble stadig svakere og mer passiv i løpet av de ti månedene hun var på sykehjemmet.

Han beskriver kommunikasjonen med de ansatte som dårlig, og opplevde oppholdet som nedbrytende for moren.

Ledelsen ved sykehjemmet tilbakeviser i et innlegg i Aftenposten at de bruker medisiner for å passivisere pasientene. Sykehjemmet har nå på eget initiativ bedt Helsetilsynet om å gjennomføre et eksternt tilsyn på saken.

«Påstanden i debattinnlegget fra pårørende om at det brukes medisiner for å spare penger og personell, er usaklig og uriktig», skriver ledelsen.

Gjenkjennelig situasjon

Men ifølge Nasjonalforeningen for Folkehelsen, interesseorganisasjonen for demente og deres pårørende, finnes det utallige tilsvarende historier fra pårørende rundt om i Norge.

– Det som blir beskrevet er veldig opprørende, men dessverre veldig gjenkjennelig. Mange pårørende opplever det samme, sier generalsekretær Lisbeth Rugtvedt.

Lisbeth Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, har hørt utallige historier om demente som raskt blir dårligere når de havner på sykehjem.

Via foreningens hjelpetelefon og fra medlemmer hører de ofte om demente som får sykehjemsplass, raskt blir passive og fungerer dårligere på grunn av for kraftig medisinbruk. Ofte uten at de pårørende blir tatt med på råd.

– Sønnens historie er overhodet ikke unik og problemstillingen er ikke ny. Tålmodigheten rundt dette er for stor, sier Rugtvedt, som understreker at hun ikke kan vurdere det rent medisinske i saken fra Paulus sykehjem.

– Men det som beskrives handler også om dårlig kommunikasjon med pårørende og om stillhet og passivitet. Det har ingen godt av uansett.

Rugtvedt mener mye av det som kommer frem handler om kompetanse, kan ikke løses i en håndvending.

– Også dette sykehjemmet vet selvsagt at miljøterapi har mye bedre effekt enn medisiner, og feil kan skje. Men her beskrives dårlige forhold i ti måneder. Da er det mer enn enkelt-tilfeller, sier hun.

  • Når sykehjem svikter: Udugelige og inkompetente ledere må stilles til ansvar.

Våg å si fra!

Også pasientombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen, mener sønnen beskriver forhold som flere opplever.

– Det som beskrives er helt uakseptabelt. Beboere skal aldri dopes ned for å avlaste personale. Men dessverre er det ikke enestående, sier hun, selv om hun understreker at saker hun har vært borti tidligere ikke er like graverende.

– Men det er en kjent sak at eldre mennesker ofte får for mye medisiner og at dette påvirker livskvaliteten negativt, sier hun og peker på at nettopp derfor skal alle beboeres medisinbruk gjennomgås hvert halvår.

– Men vi er usikre på om dette faktisk blir fulgt opp og ikke minst i hvilken grad de pårørende blir involvert i disse gjennomgangene.

Kristensen sier at både Oslo kommune og tilsynsmyndighetene nå må undersøke hvordan dette er fulgt opp i denne saken. I tillegg oppfordrer hun pårørende om å melde fra når de oppdager negativ endring hos sine kjære.

– Vi et at mange synes det er vanskelig å sifra. Blir du ikke hørt, ta kontakt med oss.

Klagen blir behandlet

Eldrebyråd Inga Marte Torkildsen sier i en sms at det er bra at saken er meldt til tilsynsmyndighetene og at pårørende velger å varsle om saken, fordi det gir mulighet til å reise en debatt flere kan kjenne seg igjen i.

– Jeg vil følge saken nøye og ser frem til tilsynsmyndighetene vurdering, skriver hun.

Eldrebyråd Inga Marte Torkildsen er glad for at de pårørende har varslet og at saken nå blir undersøkt.

Fungerende seksjonssjef Stein Jøssang hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, bekrefter at de er i gang med å undersøke saken på bakgrunn av sønnens klage.

Han vil ikke kommentere den aktuelle saken, men bekrefter at det ikke er uvanlig med klager på overmedisinering på sykehjem.

Les også:

Les mer om

  1. Eldreomsorg
  2. Eldre