Breiviks ankesak mot slutten

Siste dag i ankesaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold er satt av til advokat Øystein Storrviks prosedyre.

Anders Behring Breiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik avslutter rettssaken om Breiviks soningsforhold med sin prosedyre onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
  • NTB

Sjette og siste dag av ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett, som pågår i gymsalen i Skien fengsel, starter onsdag. Hele dagen er satt av til prosedyrene til Breiviks advokat Øystein Storrvik, der han skal gi skal retten sin oppsummering og vurderinger av bevisene som ble presentert i forrige uke.

Breivik har saksøkt staten for å ha brutt hans menneskerettigheter under soning, og fikk delvis medhold i dette av Oslo tingrett i fjor.

Tingretten mente staten har utsatt Breivik for umenneskelig og uverdig behandling i fengsel ved en for stor grad av isolasjon og en for omfattende bruk av nakenransakelser, håndjernpåsettelser, gripemanøvre og andre kontrolltiltak.

Mørk og manipulerende

Under statens prosedyre tirsdag gikk regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hardt ut mot dommen, som han mener har både hatt en uriktig bevisvurdering og en feilaktig rettsanvendelse, samt satt terskelen for krenkelse for lavt.

– Den gjør menneskerettighetene en bjørnetjeneste, jeg vil advare mot at det skal gå inflasjon i å påberope menneskerettighetsbrudd. Det er å misbruke menneskerettighetene, uttalte Sejersted.

Han uttalte at det må være avgjørende for soningsregimet hvordan Breivik tidligere har forledet sine omgivelser, også de aller nærmeste.

– Hans evne til å planlegge og utøve ekstrem vold er ubestridt. Han har også en ubestridelig evne til å holde planlegingen skjult, sa Sejersted, som advarte mot å feste tillit til at Breivik er den han framstiller seg som for retten og for kriminalomsorgen.

– Det er den samme mørke og manipulerende Breivik vi ser her. Dette er den samme mannen som kan skyte ungdommer i ryggen, og når de ligger skadd og ber for sitt liv, går han bort og skyter dem i ansiktet, sa han.

Ikke mentalt sårbar

Sejersted avviste også at Breivik er for mentalt sårbar for å sitte isolert, slik Breivik har anført i sitt søksmål.

– Anders Behring Breivik tåler soningen bedre enn de fleste. Han er en mann med et oppdrag og ser på seg selv som en ung Adolf Hitler i fengsel på 1930-tallet, som en dag skal slippe ut og bli en fører, uttalte Sejersted.

Sejersted pekte på at Breivik også er vant med å være alene etter ett år på gutterommet hos mor med dataspilling. .

– Han var mye mer isolert under det året hos mor enn han noen gang har vært under soning, hevdet Sejersted. (NTB)