Norge

Forsvar på etterskudd

Forsvarets innkjøpsapparat er i dag i stand til å håndtere 100 prosjekter. Behovet er 250 prosjekter, som inkluderer alt fra håndvåpen til biler og fregatter.

  • Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

Forsvaret er på etterskudd. Det gjelder utdanning av soldater til utenlandsoppdrag. Det gjelder alt fra innkjøp av utstyr som gjør styrkene i Afghanistan bedre rustet til å møte et mer alvorlig trusselbilde, til utstyr som skal gjøre de nye superfregattene fullt ut kampklare. Det gjelder evnen til å komme økonomisk à jour.Derfor må Forsvaret neste år spare inn en milliard kroner, i all hovedsak knyttet til øvelser og annen soldataktivitet. Derfor vil det fortsatt drøye før styrkene i Afghanistan får alt det utstyret de selv og ledelsen hjemme mener de har behov for. Derfor går det som generalinspektøren for Hæren, Robert Mood, har varslet: det blir langt færre norske soldater i utenlandsoppdrag i 2009.

Henger ikke med.

Ifølge forsvarssjef Sverre Diesen har Forsvaret gjenvunnet kontrollen over økonomistyringen etter milliardsprekken fra 2004. Men fortsatt savner Forsvaret 2,7 mrd. kr som det var lovet, i tråd med inneværende langtidsplan. Det vil også ta tid før Regjeringens varslede pluss på 800 millioner på forsvarsbudsjettet får effekt.På toppen av det økonomiske etterslepet er drifts— og innkjøpsapparatet, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), i dag så nedkjørt og underdimensjonert at det ikke henger med i svingene.Da Forsvarets øverste militære ledere i går møtte pressen for å gjøre opp status for 2007 og første kvartal 2008, bekreftet FLO-sjef Trond R. Karlsen at FLO i dag er dimensjonert for å håndtere 100 ulike prosjekter. Det faktiske behovet er 250. FLO har de siste årene vært gjennom store nedbemanninger, og en hardt kjørt organisasjon har mistet en rekke nøkkelpersoner med juridisk, innkjøps- og teknologisk kunnskap til det private næringsliv.

4 år forsinket.

Det hjelper heller ikke på situasjonen at leverandørene svikter. Én stor sak er helikoptrene som er bestilt til de nye superfregattene, av typen NH 90. De er fire år forsinket. Det første helikoptret overleveres til Norge i 2010, og det er det Kystvakten som får glede av. Helikoptrene skal spille en viktig rolle for fregattenes våpensystemer, bl.a. i bekjempelse av ubåter, og forsinkelsene får følger for tidspunktet for når de blir kampklare.

Les også

Lengre militærtjeneste

Håndvåpen står på "handlelappen" til Forsvaret.