Norge

Giktmedisin kan falle ut av blå resept

Det fremmes nå krav om at produsentene må trekke tilbake forsknings-publikasjonen om legemiddelet Celebra. Det kan i så fall bety at medisinen faller ut av blå resept-ordningen.

  • Berit Simenstad

I Tidsskrift for Den norske Lægeforening, som publiseres i morgen, reises det i en artikkel og på lederplass krav om at legemiddelfirmaene Pharmacia og Pfizer må rydde opp i usikkerheten rundt leddgiktmedisinen Celebra.Lars Slørdal, som er professor i farmakologi ved NTNU og overlege ved Avdeling for legemidler ved St. Olavs Hospital i Trondheim mener avsløringene som er kommet rundt lanseringen av leddgiktmedisinen Celebra, må få følger for produsentene Pharmacia og Pfizer.— Markedsføringen av Celebra hvilte i stor grad på den såkalte CLASS-studien, som det settes spørsmål ved. Vi er nå i en situasjon vi ikke kan leve med. Enten må de som står bak studien forklare avvikene eller trekke publikasjonen tilbake, sier Slørdal, som er mannen bak artikkelen i tidsskriftet.

- Ikke fått svar

Pharmacia og Pfizer har denne uken sendt ut et brev til landets leger for å imøtegå kritikken av Celebra. Men Slørdal mener det så langt ikke er kommet noe tilfredsstillende svar.- I brevet gir Pharmacia og Pfizer "goddag mann økseskaft-svar", hvor man ikke går inn på realitetene i den svært alvorlige kritikken som er kommet mot CLASS-studien. Hvis det er på denne måten selskapene velger å forholde seg til kritikken, er det dypt urovekkende, sier Slørdal.Redaktøren i Tidsskrift for Den norske Lægeforening, Charlotte Haug, skriver i sin lederartikkel at Celebra-produsentene nå må rydde opp. Hun viser til at den farmasøytiske industrien i USA selv, så sent som 20. juni i år, har vedtatt retningslinjer for utprøving av nye legemidler. Retningslinjene omhandler blant annet forpliktelser om hvordan forskningsresultater skal presenteres, og at formidling av forskningen skal være objektiv, nøyaktig, balansert og fullstendig.- Hvis disse prinsippene skal følges, må det ryddes opp i den usikkerheten som er skapt om forskningsresultatene om Celebra. Produsentene må publisere alle resultatene de har, sier Haug. Hun mener at myndighetene, hvis publikasjonen av forskningsresultatene trekkes tilbake, i så tilfelle må vurdere på nytt om medikamentet kan være med i ordningen med blå resept.

Skal revurderes

Avdelingsdirektør Audun Hågå i Statens Legemiddelverk sier at Celebras status som medikament man kan få på blå resept, uansett skal revurderes i løpet av 2003.- Vi beklager at produsenten ikke har sørget for å gi leger og offentligheten alt tilgjengelig materiale om de såkalte COX-2-hemmerne, men det er viktig å få frem at vi hadde alt materiale da vi anbefalte å gi medikamentene refusjonsstatus. Men COX-2-hemmernes status er bare gitt midlertidig og skal revurderes i 2003.- Er det vanlig at medisiner tas inn i blå resept-ordningen på midlertidig basis?- Nei, det er ikke vanlig, men i dette tilfelle var vi avhengig av å se hvor mange tabletter pasientene i gjennomsnitt tar per dag for å kunne beregne de reelle kostnadene for legemidlene. Derfor er det riktig å se på det på nytt etter to års erfaring. Når vi gjør revurderingen kommer vi imidlertid til å se på alle nye opplysninger som har tilkommet, sier Hågå.

Les også

  1. Holder fast ved forskningsdataene

  2. Umulig å sikre seg mot juks

  3. Pådro seg nye plager - måtte slutte med Celebra

  4. Legemiddelprodusenter avviser kritikken

  5. Blir lei av legemiddelkjemper som krangler

Les mer om

  1. Helse