Snart kan du få bot hvis du kjører med dette førerkortet

Har du førerkort som er større enn et bankkort, vil du miste førerretten fra 1. januar 2023. I verste fall kan du bli anmeldt og få bot.

Har du førerkort av denne typen og vil beholde førerretten? Da må du møte opp på en trafikkstasjon før nyttår.

De «store» førerkortene ble utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997. I 1998 kom førerkort som er på størrelse med et bankkort, men det har fremdeles vært lov å kjøre med de gamle førerkortene.

Men fra 1. januar 2023 er det slutt. Da er det ikke lov å kjøre med de store plastlaminerte førerkortene lenger. Hvis du ønsker å beholde førerretten, må du bytte ut førerkortet innen denne datoen.

Akkurat nå er det rett i overkant av 36.000 personer som har førerkort av den gamle typen. De fleste bor i Viken (7899 personer), Vestland (5617) og Oslo (5480).

Årsaken til at førerkortene må skiftes ut, er innføringen av 3. førerkortdirektiv fra EU som kom i 2013. Med det kom et krav om at førerkort utstedt mellom 1. april 1979 og 31. desember 1997 må byttes til nytt førerkort innen 1. januar 2023.

– Det har blant annet sammenheng med at de gamle førerkortene ikke oppfyller dagens krav til sikkerhet. De ble plastlaminert i sin tid. I verste fall kan de forfalskes. Det er flere sikkerhetselementer i de nye førerkortene, forklarer Jørgen Melbye Ingebrigtsen.

Han er seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Dagens førerkortbytte kommer bare tre år etter forrige bytte: Den gang ble de grønne førerkortene, som så ut som små bøker, byttet ut.

Fra 2020 ble dette førerkortet, som ble utstedt før april 1979, ugyldig. Snart blir alle førerkort som er større enn bankkort, ugyldige.

Må møte opp på trafikkstasjon

Ingebrigtsen legger til at EØS-avtalen også krever at sjåfører i Norge har samme typer førerkort som er standard i EU.

Tidligere i høst var det nesten 80.000 førere som hadde den gamle førerkorttypen. Etter at Statens vegvesen sendte en påminnelse på SMS, har nesten 44.000 tatt turen innom en trafikkstasjon for å bytte til nytt førerkort.

De som ikke har fått nytt førerkort og fortsetter å kjøre etter utgangen av 2022, vil i første omgang få en bot på 5000 kroner.

Fra og med april 2023 vil de i tillegg risikere å bli politianmeldt.

For tre år siden hadde norske førere tre forskjellige typer av førerkort: De grønne som ble produsert frem til 1. april 1979, de «store» som ble produsert frem til 1998 og de på størrelse med bankkort som er på bildet. Fra 1. januar vil kun førerkort som er på størrelse med bankkort som vil være gyldige.

For å få nytt førerkort må man møte opp på en trafikkstasjon. Der vil det koste 270 kroner for nytt førerkort og bilde. For å kunne gjenbruke førerkortbilde fra arkivet til Statens vegvesen, må dette være tatt etter 1.1.2012. Derfor må alle som skal fornye førerkort, ta nye bilder på en trafikkstasjon.

– Vi oppfordrer folk til å være ute i god tid og bestille time på nett når de skal fornye førerkortet, råder Ingebrigtsen.

Første ledige time i Oslo er 3. desember

Flere trafikkstasjoner har utvidet sine åpningstider for å ta unna køen. Noen har til og med åpent på lørdager.

Det er store forskjeller på trafikkstasjoner når det gjelder ventetid. Da Aftenposten sjekket ventetiden tirsdag formiddag, hadde Oslo første ledige time lørdag 3. desember. På Lillestrøm trafikkstasjon er det mulig å få ledig time på dagen. På Billingstad var det to ledige timer tirsdag, men flere utover uken.

Ingebrigtsen tror ikke at det blir kaos på trafikkstasjonene i dagene før fristen går ut.

– Det er nok ikke slik at alle de 36.000 kommer til å fornye førerkortet. Noen benytter seg ikke av førerkort fordi de har dårlig helse eller av andre grunner. Jeg vil likevel oppfordre folk til å være ute i god tid.