Slakter DNA-bevis som fikk Viggo Kristiansen dømt

DNA-bevis som fikk Viggo Kristiansen dømt i 2002, får slakt i dag. – Det foreligger ingen tekniske beviser som tilknytter Kristiansen til handlingen, sier statsadvokaten.

Statsadvokat Andreas Schei og statsadvokat Johan Øverberg t.h. og bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm i forgrunnen under behandlingen av Viggo Kristiansens gjenåpningssak i Borgarting lagmannsrett.

Viggo Kristiansen har sonet i mer enn 20 år for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Drapene fant sted i mai 2000. I dag startet rettsbehandlingen av Kristiansen gjenåpningssak.

Forsvarere Arvid Sjødin (t.h.) og Bjørn André Gulstad før behandlingen av Viggo Kristiansens gjenåpningssak i Borgarting lagmannsrett.

Blir formelt frikjent torsdag

Allerede på torsdag blir Kristiansen formelt frifunnet.

Bevisene som førte til domfellelsen i 2002, var i stort grad basert på forklaringer fra medtiltalte Jan Helge Andersen, DNA-bevis og teledata.

Selv har Kristiansen hevdet at han ikke var på åstedet.

Ifølge statsadvokat Øverberg ble det funnet DNA-spor på jentene som den gang tilsa at det var to gjerningspersoner.

– Endret syn på DNA-bevis er én av grunnene til at saken ble gjenopprettet senere.

Det sier statsadvokat Johan Øverberg i dag.

Også teledata ble et tema i lagmannsretten. Kristiansens telefon hadde den dagen SMS-trafikk som ble registrert på en base i nærheten av boligens hans. Det tilsier at han mest sannsynlig var hjemme, slik han selv har sagt.

– Retten valgte den gang å se bort fra teledata-bevis. Det er DNA-bevis og teledata-bevis som er de viktigste, sier Øverberg.

Baneheia-saken Statsadvokat Johan Øverberg t.h. og Statsadvokat Andreas Schei under behandlingen av Viggo Kristiansens gjenåpningssak i Borgarting lagmannsrett.

Tvilsom DNA-analyse

– Det var tatt mange DNA-prøver av jentene. Man kunne se mannlig DNA, men mengdene var svært små, forteller Øverberg.

Fire av prøvene den gangen ble det sendt til Spania. Der ble det treff som den gang ble lagt til grunn at det var to gjerningspersoner. Nå vet man at over 54 prosent av norske menn har den varianten i DNA som ble funnet hos Kristiansens prøve.

– Analyseresultatene man fikk, er mye diskutert i ettertid, sier Øverberg.

Han legger til at det også kan ha vært snakk om kontaminering.

DNA av kun én gjerningsperson

Etter at saken ble gjenopprettet, har det vært flere nye DNA-analyser. Disse er på flere punkter forenlige med Jan Helge Andersen.

Det som kanskje var mest overraskende, var at prøven som første gang pekte i retning mot Kristiansen, pekte senere på Andersen. Også prøver sendt til Basel, viser DNA-funn forenlig med Andersen.

– Samlet sett er det gjort flere DNA-funn på Lene fra Andersen, men ikke fra Kristiansen. Det er ikke funnet DNA fra to gjerningspersoner, men kun fra en gjerningsperson, sier Øverberg.

Teledata: Kristiansen var i arbeidsboden

Øverberg redegjør også for teledata for Kristiansens telefon. De viser at Kristiansen hadde brukt telefon i et område med en basestasjon som ikke var i umiddelbar nærheten av åstedet.

Det betyr ifølge Øverberg at Andersens forklaring neppe kan stemme med den ruten han mener at de to tok.

Øverberg mener at teledataene er forenlig med at Kristiansen oppholdt seg i arbeidsboden sin ved sin bolig.

La for stor vekt på Andersens forklaring

Forklaringen fra Andersen var blant de viktigste bevisene for dommen i 2002. Han mente den gangen at det var Kristiansen som var initiativtager til drapene.

– Andersen har forklart skiftende og svært vagt om overgrepene. I lys av de nye DNA-bevisene blir forklaringen hans ytterligere svekket.

Det sier statsadvokat Andreas Schei.

Forklaringen til Andersen lar seg i liten grad forene med teledata-bevisene, mener Schei.

– Det foreligger ingen tekniske beviser som tilknytter Kristiansen til handlingen.

Det er Scheis konklusjon.

Det er heller ikke funnet DNA-beviser som knytter Kristiansen til hendelsen.

Aktor vil ha dom for seksuell omgang med mindreårig

Selv om Viggo Kristiansen frikjennes for drapet og overgrep mot jentene på Baneheia, var han også tiltalt for gjentatt seksuell omgang med en mindreårig jente.

I tillegg var han tiltalt for skremmende og plagsom oppførsel mot en kvinne som bodde i nabolaget. Kristiansen har erkjent straffskyld for dette.

Kristiansen skal nå kun dømmes for disse sakene. Han har allerede sonet for disse forholdene siden han har sittet i fengsel i en årrekke.

Siden Baneheia-saken alene ga ham 21 års fengsel, hadde disse forholdene lite å si for straffeutmålingen i Kristiansand byrett.

Samlet sett vil Schei at Kristiansen dømmes til fengsel i ti måneder for disse forholdene. Aktor har da gitt ham betydelig strafferabatt for hans lave alder.

Forsvarer Bjørn André Gulstad mener at denne påstanden er for streng. Han mener at åtte måneder kan være en passende straff for ovennevnte forhold.