Han er anklaget for å være russisk agent. Nå skal PST gjennomgå forskningen hans.

– Det er klart de kan være av interesse for etterforskningen, sier PST om den spionsiktede russerens upubliserte forskningsartikler.

PST mener at denne mannen er Mikhail Valerijevitsj Mikusjin, og at han er russisk agent.

I desember 2021 flyttet den spionsiktede russeren Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44) fra Canada til Tromsø. Han hadde kontaktet Universitetet i Tromsø (UiT) og bedt om å få hospitere hos dem. Det var han velkommen til å gjøre.

Fredag i forrige uke ble han pågrepet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener han har drevet ulovlig etterretning mot statshemmeligheter. Selv nekter han straffskyld og står ved at han ikke er russisk spion. Han sier han er den 37 år gamle gjesteforskeren José Assis Giammaria.

PST vil nå gå forskningens hans etter i sømmene.

Hybride trusler og krigføring

Før han flyttet til Nordens Paris, hadde Mikusjin fullført en bachelorgrad i statsvitenskap og internasjonal politikk i Canada. Deretter fullførte han en mastergrad i strategiske studier. Han ble uteksaminert i november 2018 fra det canadiske militærakademiet i Calgary. Det skriver The Guardian.

Året etter utga han en forskningsartikkel om en marinebase nord i Canada. Denne ble publisert i tidsskriftet Canadian Naval Review.

Han skal ha blitt anbefalt å søke seg til UiT. Han tok i fjor kontakt med Gunnhild Hoogensen Gjørv. Hun er professor ved Senter for fredsstudier ved UiT og leder «The Grey Zone».

«The Grey Zone» er en gruppe forskere som blant annet forsker på hybridkrig og desinformasjon. På gruppens nettside står det: «Vi er interessert i å forstå kompleksiteten i det store trusselbildet.»

– Han tok kontakt med meg og var interessert i den forskningen jeg holdt på med. I Canada hadde han jobbet med maritim sikkerhet i Arktis, har hun sagt til Aftenposten.

Mikusjin ble anbefalt av folk Gjørv kjenner i Canada. Slik ble han gjesteforsker i Tromsø og en del av «The Grey Zone».

Gunnhild Hoogensen Gjørv ble i fjor kontaktet av mannen som nå er siktet for å ha drevet ulovlig etterretning mot statshemmeligheter. Hun leder forskningsgruppen «The Grey Zone» ved Universitetet i Tromsø.

Jobbet med artikkel, nå er den bevis

I Tromsø skal han ha vært sosial. Han deltok på lunsjer, fredagspils og andre aktiviteter, forteller kolleger.

Han interesserte seg for de arktiske områdene og Barentshavet. Derfor ønsket han å komme til Tromsø. I slutten av september deltok han på en konferanse i Vilnius i Litauen, skriver VG. Temaet for konferansen var hybride trusler. Da ble sabotasje av gassledninger brukt som scenario.

Inntil nylig jobbet han med en vitenskapelig artikkel basert på hans masteroppgave. Det forteller Gjørv til Aftenposten.

Han håpet at artikkelen skulle gjøre det mulig for ham å begynne på en doktorgrad. Han skal ha vært motvillig til å la Gjørv lese artikkelen. Han sendte derfor et utkast til en annen ansatt ved forskningsgruppen først, sier Gjørv.

Dette utkastet er nå sendt til PST og er en del av etterforskningen. Det bekrefter personen som fikk utkastet til Aftenposten.

En ikke-publisert forskningsartikkel er blant materialet PST har fått tak i. Forskningspapirer kan være av interesse for etterforskningen av 44-åringen, sier sikkerhetstjenesten.

PST: Kan være av interesse

Det er PST som etterforsker spionsaken. Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, sier seniorrådgiver Martin Bernsen ved PST.

– Vi har mye beslag å gå gjennom. Det er klart at studiepapirer kan være av interesse for etterforskningen, sier Bernsen til Aftenposten.

PST oppga fredag det de mener er gjesteforskerens reelle navn, og at alderen han har operert med, også er falsk.

Selv fastholder Mikusjin at han er brasiliansk og 37 år gammel. PST operer med en fødselsdato som tilsier at han er 44 år.

Fem dager før han ble pågrepet da han var på vei til jobb ved UiT, fikk PST et varsel om mannen. Han ble først internert på politiets utlendingsinternat på Trandum. Nå er han siktet og satt i varetekt.

Ville gå i avhør, så snudde han

44-åringen erkjenner ikke straffskyld. Mandag sa mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, at hun er i dialog med PST om avhør.

– Han har sagt seg villig til å gå i avhør, sa hun til Aftenposten mandag morgen.

Senere mandag snudde han.

Det er derfor ikke blitt gjennomført noe avhør av siktede. Det bekrefter Lozic mandag kveld.