Norge

Frykter at statlige prikker vil rasere Oslos skjenkepolitikk

34 av 36 steder som fikk inndratt skjenkebevillingen i Oslo i 2014, ville ikke fått den inndratt med det nye, nasjonale prikkesystemet. Næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) ber derfor om at Oslo får dispensasjon fra de nye reglene. Også det forrige byrådet støttet dette.

Det nye prikkesystemet gir mindre rom for dialog med utestedene, samtidig som det liberaliserer reglene, ifølge næringsbyråd Geir Lippestad (Ap). Han mener kombinasjonen er svært uheldig.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Da Stortinget vedtok å innføre standardiserte reaksjoner for brudd på alkoholloven, var formålet blant annet å «bidra til å redusere problemer knyttet til alkoholbruk».

Men den konkrete utformingen av reglene er gjort av Helsedepartementet og minister Bent Høie (H). For hovedstadens del vil det nye prikkesystemet hans bety en kraftig liberalisering av skjenkepolitikken, viser en gjennomgang utført av Næringsetaten i Oslo.

I fjor ble 36 skjenkebevillinger inndratt midlertidig i Oslo etter regelbrudd. Med skjenkeprikker ville bare 2 av inndragningene vært mulige å gjennomføre.

Skjenking av mindreårige

Lippestad har derfor bedt ministeren om å gi Oslo dispensasjon til å praktisere strengere enn det nye prikkesystemet.

— Oslo har over lang tid jobbet aktivt for å få et godt uteliv. Nå blir arbeidet satt tilbake, de nye reglene er å gå baklengs inn i fremtiden. Derfor ønsker vi en dispensasjon, sier han.

Et av eksemplene byråden trekker frem, er skjenking av mindreårige. I dag har Oslo nulltolleranse, det fører automatisk til reaksjon. Med prikker er ikke det mulig.

— De nye reglene er en liberalisering, samtidig som det blir langt vanskeligere å fortsette dialogen med utestedene siden reglene blir rigide. Det er veldig uheldig, mener Lippestad.

I år mistet, for aller første gang, et utested i Oslo bevillingen på grunn av diskriminering (1 ukes inndragning). Med prikker må et utested tas for diskriminering syv ganger i løpet av en toårsperiode for at de skal miste den.

— I praksis blir det umulig å miste bevillingen for diskriminering alene, sier Lippestad.

På flere andre områder, som manglende papirarbeid, narkotikaomsetning blant gjester og skjenking av berusede personer, blir også reglene snillere.

LES OGSÅ:

Les også

Volden stupte da politiet stengte de to problempubene

Stortinget ønsket inndragninger

Under stortingsbehandlingen påpekte Helse— og sosialkomiteen at mange kommuner bare i liten grad inndrar bevillinger.

«Manglende reaksjoner ved overtredelser fører til at useriøse aktører får et konkurransefortrinn på bekostning av de seriøse aktørene. Dette er uheldig», vedtok en enstemmig komité.

En av dem var Kjersti Toppe (Sp). Stortingsrepresentanten kaller det nye prikkesystemet «en gave til utelivsbransjen».

— Det er en liberalisering av praksisen som har vært i storbyer som Bergen, Trondheim og Oslo, sier Toppe til BT.

LES OGSÅ:

Les også

Nesten 100 kroner forskjell på billigst og dyreste halvliter

Står fast på like regler for alle

Forespørselen fra byrådet i Oslo er ikke besvart ennå, men statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) i Helsedepartementet avviser på generelt grunnlag mulighetene for dispensasjon.

sz722444-9e_yNObyQz.jpg

— Det er ikke mulig for kommuner å søke dispensasjon fra forskriften for å praktisere strengere regler. Ordningen skal sikre likebehandling på tvers av kommunegrensene, sier hun. Brein-Karlsen viser til at et enstemmig Storting sto bak ønsket om felles regler.

— Det er alvorlig når et serveringssted bryter alkoholloven, og nasjonale krav vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å reagere, sier hun.

— Nasjonale regler vil også gi bedre forutsigbarhet for serveringsstedene og enklere saksbehandling også i mindre kommuner som ikke har de samme ressursene som de større kommunene, sier hun også.

Det forrige byrådet i Oslo, hvor regjeringspartiet Høyre satt, foreslo i forkant av innføringen at prikkesystemet bare skulle være en minstestandard. De ble ikke hørt.

Les også

  1. Dom i Oslo tingrett: Tillat å kjøre Segway i fylla

  2. Talltabbe sendte vinsalget til himmels i statistikken

  3. - Flere utesteder kjører fyllefester for mindreårige