Norge

Helseministeren vil ha «havarikommisjon» når noe går galt på sykehus

Bent Høie (H) trosser nesten alle som har svart i høringsrunden om helseministerens valgløfte.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Da 22-årige Benjamin Lie døde uventet for syv år siden, ønsket foreldrene raskt at noen nøytrale og uhildede skulle se hva som skjedde.

Moren, Unni Tobiassen Lie, har sammen med blant andre Solveig Bistrup jobbet iherdig for å få en slik ordning for helsevesenet på plass.

Og til tross for massiv motstand vil helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) nå innføre en slik ordning.

Alle fylkesmenn, sykehus og kommuner som har svart i høringsrunden til utredningen «Med åpne kort» fra Arianson-utvalget, er kritiske til opprettelsen av en undersøkelseskommisjon, i følge Dagens Medisin.

Tanken er at en kommisjon skal rykke inn og undersøke hva som har skjedd etter et uventet dødsfall på sykehus.

Lytter til Legeforeningen

Bent Høie gikk sammen med FrP til valg på at de ville opprette en etablere en en slik kommisjon, og fikk løftet nedfelt i regjeringsplattformen.

  • Mener dødsårsaken til barna deres ble forsøkt tildekket. Les foreldrenes innlegg.
Bent Høie lytter til pårørende og vil foreslå en undersøkelseskommisjon.

– Jeg har valgt å lytte til brukerorganisasjonene og Legeforeningen. Vi mener at både Arianson-utvalget og høringsrundene viser at det er behov for en slik undersøkelseskommisjon i tillegg til det arbeidet Helsetilsynet utfører, begrunner Høie sitt standpunkt med.

Politiet etterforsket dødsfallet til Benjamin Lie. Det er foreldrene glade for.

Pårørende: Spente før Stortingets behandling

Moren til Benjamin Lie, Unni Tobiassen Lie, er glad for at Bent Høie står ved sitt løfte.

– Det blir spennende å se om Stortinget sier ja, hvilken form en slik kommisjon vil få og når den eventuelt kommer, sier hun.

Vi stiller et stort spørsmål ved rettssikkerheten til pasienter som dør på denne måten i sykehus. Den er ikke den samme der, som ellers i samfunnet. Unni Tobiassen Lie

Tobiassen Lie er opptatt av politiets rolle, og at det er viktig at de kommer på banen.

– Dersom vi får en undersøkelseskommisjon med vanntette skott mot politi og helsetilsyn, er det særs viktig at politiet gjør det de skal. Benjamins dødsfall er et av svært få unaturlige dødsfall i norske sykehus som er etterforsket. Vår bistandsadvokat Gro Mår fant ikke lignende saker. Da han døde, ga sykehuset politiet beskjed om at han døde av blodpropp, mest sannsynlig. Det slo politiet seg til ro med, og ingenting ble gjort. Ikke før helsepersonell i vår familie overbeviste politiet om å etterforske. Vi stiller et stort spørsmål ved rettssikkerheten til pasienter som dør på denne måten i sykehus. Den er ikke den samme der, som ellers i samfunnet, sier hun.

Etter politietteforskingen fikk sykehuset en bot på en halv million kroner.

Ønsker et Helsekripos

Hun mener det bør innføres et Helsekripos og viser til politiets innsats når det gjelder økonomisk kriminalitet, og Økokrim.

– De gjennomfører razziaer og setter inn store ressurser, selv om ingen har mistet livet på grunn av den økonomiske kriminaliteten.

Bent Høie avviser Arianson-anbefalingene

Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, ledet utvalget som i november i fjor frarådet opprettelsen av en slik kommisjon. 10 av 14 medlemmer i utvalget var imot ordningen.

I stedet rådet de helseminister Bent Høie til å satse på den eksisterende meldeordningen og retten til å melde ifra til Helsetilsynet.

Men helse- og omsorgsminister Bent Høie står ved det han lovet i regjeringserklæringen, og vil innføre en undersøkelseskommisjon.

Med dette trosser Høie Helsedirektoratet som er departementets eget rådgivende organ. De skriver i sin uttalelse:

«Dersom en ny undersøkelsesordning etableres, vil det være en stor mulighet for at pasienter og pårørende opplever frustrasjon og manglende oppmerksomhet om «sin» sak når bare et fåtall saker kan aktivisere en slik undersøkelse (…) Det er også grunn til å bemerke at det ikke er etablert tilsvarende kommisjoner i nærliggende land», skriver Helsedirektoratet.

Legeforeningen: Av stor betydning

Både Legeforeningen og Advokatforeningen ønsker et slikt organ velkommen.

Advokatforeningen skriver i sin uttalelse:

«For pasienter og pårørende er en grundig gjennomgang av hendelsen av stor betydning. Det er dessuten meget viktig at denne gjennomgangen foretas av et uavhengig organ, ikke minst for pasienter og pårørende som har opplevd at helsepersonellet er tilbakeholdne og tildekkende med hensyn til den informasjon gis.»

Marit Hermansen, Legeforeningen.

Også Legeforeningen ønsker en enhet som kan rykke ut og foreta grundigere undersøkelser etter en alvorlig hendelse, med fokus på læring og forbedring av pasientsikkerheten.

Pasient- og brukerombudene mener imidlertid at det ikke er hensiktsmessig å opprette en undersøkelseskommisjon.

Ombudene påpeker at innføringen vil innebære et nytt organ i et felt der det allerede er mange aktører som i større eller mindre grad vil overlappe hverandre. Ombudene mener at man heller bør styrke de ordningene som allerede eksisterer og som er kjente, i stedet for å etablere enda flere.

Les mer om

  1. Helse
  2. Bent Høie