Arv og alder bør avgjøre valg av kjæledyr

Leger og forskere kvier seg for å gi barnefamilier råd om kjæledyr og astma og allergi. Det fins ikke lenger enkle svar. <br></br>Det beste rådet til folk som er i tvil om de skal øke familien med et hårete lite vesen, er å ta en allergitest. Før de kjøper noe som helst.

Valgets kval. Bør familien kvitte seg med katten for å unngå at ungene blir allergiske senere i livet? Eller tvert imot kjøpe hund for å forebygge astma? Forskere og leger har i løpet av det siste tiåret beveget seg fra det ene ytterpunktet til det andre. Først sa de: Unngå kjæledyr hvis du vil unngå astma og allergi hos barna dine. Sent på 90-tallet snudde forskerne på hælen. Ny viten viste tvert om at kjæledyr — særlig hund - kunne forebygge luftveisinfeksjoner. Nå viser internasjonal forskning at begge deler er feil. - Vi kan ikke lenger si at alle bør unngå kjæledyr, eller at alle bør ha. Sammenhengene er langt mer komplekse, sier postdoktor Cecilie Svanes ved Institutt for indremedisin i Bergen.Hun fikk nylig en pris av den europeiske lungelegeforeningen for en artikkel om kjæledyr i tidsskriftet Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Alder og arv avgjørende

Svanes er med i styret for en stor, internasjonal studie om astma og allergi, der totalt 19 000 personer fra Europa, USA, Australia og New Zealand deltar. Forskerne i European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) undersøker om miljøforhold i barndommen kan føre til luftveissykdommer i voksen alder. - For noen virker det beskyttende med kjæledyr, viser våre funn, men for andre er dyrehold en risikofaktor. Så vanskelig er det, dessverre. Derfor må vi slutte med feilinformasjon, sier Svanes. - Frem og tilbake er like langt, vil mange hevde? - Nei. Fremskrittet er at vi nå vet at sammenhengene er så komplekse at vi ikke bør gi generelle råd til folk. I stedet må vi stille to viktige spørsmål: "Hvem er du?" og "Hvor gammel er du?". Både genetikk og alder avgjør om kjæledyr beskytter eller fører til allergi. Så langt vi vet er det eksponering i barndommen som teller.

Gentest på trappene

Svanes tror at det i fremtiden vil bli vanlig med en gentest på fastlegens kontor for usikre foreldre. - Slik kan familier få individuelle svar på om medlemmene er arvelig disponert for astma og allergi i forbindelse med kjæledyr eller ikke.Dette mener ECRHS-forskerne at vi kan vite sikkert om dyreraser, astma og allergi:

Hund. Er du arvelig disponert for allergi, kan du ha nytte av å ha hund i barneårene.

Katt. Er du arvelig disponert for astma og allergi, bør du unngå katt i barneårene - med mindre "alle" i nabolaget har katt. For blir du stadig utsatt for katteallergen på skolen eller i barnehagen, kan det være bedre også å ha katt selv.

Fugl. Beskytter ikke mot astma og allergi, og kan gi noe luftveisbesvær.

— Hva bør man svare barn som maser om kjæledyr?- Hvis barnet ikke er tydelig allergisk, mener jeg at det er sunt og godt for barn å ha kjæledyr. Å kose med katten eller gå tur med hunden er en viktig trivselsfaktor og bra for helsen for øvrig.