Norge

Kan bli stengt for godt

Renseanleggene i en rekke av landets prestisjetunneler har vært stengt i to år. I flere tilfeller var renseanlegg en forutsetning for at de ble bygget.

  • Forf>
  • <forf>sveinung Berg Bentzrød<

Nå utelukkes det ikke at anleggene kan komme til å forbli stengt, og at problemet med støv i tunnelene kan bli løst på andre måter. I så fall parkeres anlegg for mange titalls millioner kroner.Renseanleggene i Ekebergtunnelen i Oslo, Granfosstunnelen i Bærum, Strømsåstunnelen i Drammen, Nygårdstunnelen i Bergen og Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane ble alle slått av i februar 2004. Samtlige anlegg er av typen CTA (Clean Tunnel Air), som har forårsaket flere branntilfeller i Strømsåstunnelen. Bare i Lærdalstunnelen kostet renseanlegget 50 millioner, ifølge Bergens Tidende. Veimyndighetene fant først ikke årsakene til branntilfellene. Ved hjelp av SINTEF ble det slått fast at kablene som besørget spenningen til anleggene ble overopphetet, selv under vanlig bruk.

Hvem betaler?

Brannfaren fikk Vegdirektoratet til å anbefale stenging, i februar 2004. Siden har anleggene stått avslått. Nå diskuterer direktoratet med seg selv om de egentlig er nødvendige, og med leverandøren om hvem som skal bekoste evt. utbedringer.Samtidig prøves alternativer. Akkurat i dag monteres måleutstyr i Festningstunnelen i Oslo, der støvproblemet skal bekjempes med saltoppløsningen magnesiumklorid. Denne løsningen, der veibanen holdes fuktig, er forsøkt både i Strømsåstunnelen og i Trøndelag. Leverandøren av CTA-anleggene, norsk-østerrikeren Hans Olav Karl Anderl, sier det var en tidligere medarbeider som skaffet de uheldige kablene.— Jeg har tilbudt meg å plassere nye kabler, til kostpris, sier Anderl til Aftenposten.

Ikke imponert.

Men ifølge seksjonsleder for drift i Vegvesenet i Stor-Oslo, Hilde Roa Hagen, er veimyndighetene slett ikke overbevist om at problemene begrenser seg til kablene.Hennes kollega, sjefingeniør Heert Daas, sier at SINTEF ikke var imponert av effektiviteten til CTA-anleggene. Han sier det vil koste en million kroner å få startet opp igjen anlegget i Ekebergtunnelen.- Resultatene i målingene i Festningstunnelen vil foreligge i mai. Da bestemmer vi oss for om vi starter opp igjen CTA eller lar det bli stående permanent, sier Daas.Den samme vurderingen gjøres for de andre tunnelene.Hans Olav Karl Anderls solgte CTA-anlegg til norske myndigheter for 53 millioner, bare mellom 1998 og 2000. Hans anlegg er installert i tilsammen 14 norske tunneler. I 2005 ble CTA slått konkurs. Det var Anderls åttende konkurs.Mens renseanleggene har stått avslått har veimyndighetene bøtet på støvproblemet ved å la de vanlige ventilasjonsviftene kjøres hardere enn normalt. Til dette går det imidlertid med store mengder strøm.

Renseanleggene i Ekebergtunnelen er en av dem som ble slått av i februar 2004.