Utenlandske studenter i Norge må betale

Norge avskaffer gratis utdanning for studenter utenfor EØS og Sveits. – Det er ikke grunn til å tro at de som kommer hit er verdens fattigste, sier Ola Borten Moe.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

I statsbudsjettet innføres det nå studieavgift for studenter som tar en grad i Norge og som kommer fra land utenfor EØS og Sveits.

Det betyr at studenter fra for eksempel Kina, Iran, USA, Pakistan og India nå må betale for utdanning i Norge. Frem til nå har det vært gratis for alle.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier til Aftenposten at det er flere grunner til at regjeringen innfører studieavgift.

– Det ene er at det er en prioritering i en tid der budsjettene av åpenbare årsaker strammes inn. Det er krig, flere flyktninger, en satsing på forsvar og beredskap og høyere rente og inflasjon. Vi må prioritere hardere, sier Ola Borten Moe.

Vil spare over én milliard

Også Sverige og Danmark har lignende avgift for studenter utenfor EU og EØS. Basert på erfaringer derfra, antar regjeringen at de kan spare inn 1,2 milliarder kroner.

– Knapt 300 millioner av det trekker vi inn. Det betyr at universitetene og høgskolene får beholde 75 prosent selv, sier Moe.

Med andre ord forventer statsråden 900 millioner ekstra til universiteter og høgskoler, som følge av studieavgiften. Summen gjelder fra 2025, når studieavgiften er ferdig innført.

Han forventer at studiestedene bruker pengene til å opprettholde utdanningskapasiteten for norske studenter. Antallet studenter fra utlandet anslår man, basert på usikre estimater, vil gå ned med 2600.

– Men det kan også komme flere studenter, og da blir det mer penger inn.

Mener utenlandske studenter vil kjøpe kvalitet

I Norge var det i 2019 19.000 utenlandske studenter. Man regnet med at omtrent halvparten av dem var gradsstudentergradsstudenterStudenter som tar en hel grad i Norge, for eksempel en bachelorgrad eller en mastergrad.. Flest har kommet fra Kina, Iran, USA, Pakistan, India, Russland, Syria og Bangladesh.

Det vil ikke bli studieavgift for utvekslingsstudenterutvekslingsstudenterDette er studenter som tar for eksempel et halvår i Norge gjennom en utvekslingsavtale. Det inngår i studentens vanlige studieløp hjemme. til Norge. Disse får fortsatt gratis utdanning, slik norske utvekslingsstudenter i utlandet også ofte får det.

Det varierer hva en studieplass koster. I Sverige, der man har avgifter, anslo Karolinska Institutet i 2018 at et masterstudium i medisin ville koste mellom 500.000 og 600.000 kroner.

Utstyrstunge studier som medisin koster imidlertid langt mer enn studier i historie eller lingvistikk.

Ola Borten Moe mener den høye kvaliteten på utdanningene i Norge nå også er et viktig argument for å innføre studieavgifter.

– Hva med de som ikke har så god råd?

– Det er ikke grunn til å tro at de som kommer hit er verdens fattigste, sier Ola Borten Moe.

Han anslår at studenter fra utlandet i Norge er en ressurssterk gjeng, fordi det også er dyrt å bo i Norge. Det stilles også krav om å ha 120.000 kroner på bok for å komme inn som student.

Les også

Aftenposten mener: Ja til studieavgift for utenlandske studenter

Får ikke prise studiene kunstig lavt

Ola Borten Moe kommer med en advarsel dersom universiteter og høgskoler skulle finne på å sette avgiften kunstig lavt.

– Det blir institusjonenes eget ansvar å prissette. Men vi vil følge med. Hvis noen skulle finne på å sette verdien veldig, veldig lavt eller til null, så vil vi i neste gang forvente at studieplassene for norske studenter også har samme pris.

Studieavgift er omstridt. Blant annet regjeringens budsjettpartner SV er sterkt imot og mener det kan uthulet prinsippet om gratis utdanning i Norge.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam, reagerer sterkt.

– Jeg er sjokkert over at regjeringen kommer med et forslag som truer gratisprinsippet og som i tillegg strider imot Hurdalsplattformen som kom for ett år siden. Det er et tydelig tegn på at vi ikke kan stole på at regjeringen vil følge sin egen plattform eller politikk.

– Det stiller jeg meg helt uforstående til, svarer Moe.

– Det vil fremdeles være gratis å studere for folk fra Norge og Europa, og for studenter med utvekslingsavtale. Samtidig er det ikke slik at det bærende prinsippet i velferdsstaten ellers er at våre velferdstjenester er tilgjengelig for alle i hele verden. En person fra Iran eller Kina har selvfølgelig ikke tilgang til det norske helse- og trygdesystemet. Nå blir det likedan her.