Norge

Tåler du en renteøkning?

Ekspertene venter økt rente i årene som kommer. Her kan du se hva en eventuell renteoppgang vil bety for din økonomi.

  • Forf>
  • <forf>ida Aamodt-hansen <

Sjekk her hva det vil koste for deg med høyere rente.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem spår at styringsrenten vil være 4,5 prosent i 2008. På rentemøtet 14. desember, valgte han imidlertid å holde den uendret på 2,25 prosent. De fleste er likevel forberedt på en renteoppgang i året og årene som kommer.

En rente på 4,5 prosent i 2008, vil si en renteoppgang på 0,75 prosentpoeng årlig de neste tre årene. Ved hjelp av lånekalkulatoren på Forbruker.no har vi beregnet hvor mye dine låneutgiftene øker per måned når renten stiger. Har du et lån på en million, vil du få en ekstrautgift på 585 kroner i måneden når renten stiger med et prosentpoeng. Stiger den to prosentpoeng, vil du måtte ut med 1170 kroner ekstra i måneden. Det vil si 14 040 kroner ekstra i året. Har du imidlertid 2 millioner i lån, og renten øker med tre prosentpoeng, må du betale hele 42 120 kroner mer i året enn det du gjør i dag.En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Sparebankforeningen tidligere i høst, viste at åtte av ti husholdninger mente de ikke ville ha problemer med å takle en renteoppgang på fem prosentprosent.— Jeg tror ikke en vet hva det betyr for økonomien før en står oppe i det. Den store mengden av befolkningen vil nok klare en renteoppgang bra. De har opplevd høye renter tidligere og vet hva en renteoppgang har å si for økonomien, sier Ommund Braut, daglig leder i Norsk Familieøkonomi.Gjeldsbelastningen i Norge, som er forholdstallet mellom gjeld og inntekter, er høyere nå enn på slutten av 1980-tallet. Det er særlig de yngre husholdningene som har høy gjeldsbelastning. - De som vil slite mest er de nyetablerte som har tatt opp maksimalt lån. Har man en million i lån kan en renteoppgang fort bety en tusenlapp i ekstra utgifter i måneden. Disse mangler erfaringen med et rentenivå på 7-8 prosent og har kanskje vært litt overivrige i jakten på drømmeboligen.I undersøkelsen fra Sparebankforeningen var det også de unge som var mest bekymret for en renteoppgang. Tre av ti unge nyetablerte sa de ville få problemer med en renteøkning på mellom 2 og 4 prosentpoeng. I tillegg ble det spurt om hvor høy renten må bli før husholdningene får problemer. Halvparten av de spurte svarte at de ville få problemer dersom renten øker til 8 -9 prosent.Forbrukerøkonom i Postbanken, Ellen Dokk Holm, mener at økt rente først og fremst blir et spørsmål om prioriteringer. - Jeg tror de fleste vil klare å håndtere et boliglån selv om renten stiger. De vil heller kutte ned på andre ting, som kino- og restaurantbesøk og dyre ferier, sier Dokk Holm.En undersøkelse Postbanken har gjort, viser at det ikke er så avhengig av alder om du klarer å betjene et lån eller ikke. - Det er heller inntekten det kommer an på. Blant de som tjener under 300 000 kroner i året, er det 51 prosent som sier at de vil få problemer ved en renteøkning på 5- 6 prosent. Totalt blant alle spurte var det bare 19 prosent som svarte det samme.