Lenker seg fast mot omstridt gruvedrift i Finnmark

Gruveselskapet har ingen planer om å anmelde aksjonistene: – Vi vil løse dette gjennom dialog.

Helene Sofie Smit, Astrid Bragstad Gjelsvik, Siri Syverud Thorsen, Tuula Sharma Vassvik, Sigrid Elise Høeg og Peder Ressem Østring sperrer veien ned til Markoppneset.

Onsdag skulle anleggsarbeidet for gruveselskapet Nussirs prosessanlegg ved Repparfjorden i Finnmark starte.

Men rett etter at de første anleggsmaskinene kom, startet protestaksjoner mot de planlagte kobbergruvene.

Ifølge avisen Ságat har seks personer lenket seg sammen på veien inn mot anlegget. Foran dem ligger et stort banner med slagord for aksjonen: «Keep Repparfjorden pure».

Aksjonistene frykter at avfallet som skal dumpes i fjorden, vil ødelegge alt liv der.

Ella Marie Hætta Isaksen og Sara Andersen Vågenes har lenket seg fast i beltet på en gravemaskin. De har ikke tenkt å gi seg med det første:

– Nei, her sitter vi! sier Hætta Isaksen.

Hun er artist og har blant annet vunnet NRK-programmet Stjernekamp. Andersen Vågenes kommer fra organisasjonen Fremtiden i våre hender.

Ella Marie Hætta Isaksen og Sara Andersen Vågenes har ikke tenkt å gi seg med det første.

Området rundt aksjonistene skal etter planen bli et større industriområde.

Nussir ASA planlegger blant annet en kobbergruve i Hammerfest kommune. I 2019 fikk de tillatelse av Nærings- og fiskeridepartementet til å dumpe 40 millioner tonn gruveavfall i Repparfjorden.

Avfallsmasser som inneholder kobber, krom, nikkel og andre tungmetaller skal lagres i et sjødeponi.

– Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil være et positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, sa daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da konsesjonen ble gitt.

Han mente at det grønne skiftet var avhengig av økt utvinning av slike metaller, siden disse brukes i nye teknologier. Han siktet til solceller, vindmøller, elbiler og batterier.

Fiskeridirektoratet var mot konsesjonen som ble innvilget.

Årsaken er at direktoratet mener det vil få negative konsekvenser for fiskerinæringen i et lokalt og regionalt perspektiv.

Syltynn utredning

Aksjonistene som organiserer protestene mot Nussir vil stoppe arbeidet med gruven før stortingsvalget. De har støtte fra en rekke samiske og norske organisasjoner og enkeltpersoner.

Sametingspresident Aili Keskitalo har for eksempel uttalt at utredningene som næringsdepartement har fått fra Nussir, er syltynne.

«Det er betydelig usikkerhet om Nussir noensinne vil bli lønnsom som bedrift, eller gi lønnsomhet for samfunnet,» skrev hun i en kronikk i 2019.

Leder i Natur og Ungdom Lea Justine Nesheim og sjef i Nussir Øystein Rushfeldt har hatt flere samtaler om driften av kobbergruven det siste døgnet.

Respekt for aksjonistene

Sjef i Nussir Øystein Rushfeldt sier til Aftenposten at de har all mulig respekt for aksjonistene.

– Vi setter pris på engasjert ungdom, og vi har vel funnet ut at vi er enige om veldig mye når det gjelder miljø og klima. Men vi er uenige om gruvevirksomheten. Vi mener at vi trenger tilgang til metaller som er avgjørende i overgangen til fornybar energi.

Rushfeldt sier at de ønsker å «finne ut av dette gjennom dialog.» Han har blant annet snakket mye med leder i Natur og Ungdom Lea Justine Nesheim som også er i Finnmark.

– Vi har ingen planer om å anmelde aksjonistene.

– Men arbeidet i området blir jo utsatt. Hvor lenge kan aksjonistene holde på før dere for eksempel må anmelde dem?

– Vi har holdt på med forberedelser i 14 år. Det er ikke krise om vi ikke løser dette på dagen, avslutter Rushfeldt.

Kobbergruven ved Repparfjorden ligger rett utenfor munningen av den lakseførende Repparfjordelva. Lokale fiskere frykter skader på laksestammen. Elva er nasjonalt laksevassdrag, mens fjorden har status som nasjonal laksefjord.

God dialog

Leder for operasjonssentralen i Finnmark politidistrikt Jørn Haagenrud bekrefter at det ikke er kommet noen anmeldelser, og sier at de har løpende og god dialog med demonstrantene.

– Det har så langt vært fredelige demonstrasjoner. Vi har også en god dialog med utbygger, sier han.

Av 55 stater i Verdens naturvernunion er Norge og Tyrkia de eneste landene som vil tillate dumping av gruveavfall i sjøen.

Saken i Repparfjorden begynner også å få internasjonal oppmerksomhet etter at miljøaktivist Greta Thunberg har engasjert seg.

Det er heller ikke første gang sjødeponi i Norge vekker internasjonal oppsikt.