Norge

På 1960-tallet var ordet «mobbing» fortsatt fremmed.

Først i en artikkel fra 1971 skriver Aftenposten om «mobbing».

OPT_kombofraarkivetmobbing_doc6ojni8oo2pgdvw4a9qj-AsZ_GfIRVw.jpg

 • Jørgen Svarstad
 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Gruppevold, knuffing, knufling, knubbing og hakking var blant ordene som ble foreslått da Språkrådet i 1974 ba om et annet ord for mobbing.

En voksen mann fra et lite fiskevær i Nord-Norge fortalte nylig sin historie om mobbing på slutten av 1950-tallet. Han sa fra om mobbingen, eller «ertingen»som det het da, men til ingen nytte.

 • Les hele historien (du finner også saken i bunnen av denne artikkelen): «Etter snart 60 år er episoden like levende og brennende.»

1960-tallet: – Ordet ble oppfattet som fremmed

Ifølge seniorrådgiver Sturla Berg-Olsen i Språkrådet har norsk og de andre skandinaviske språkene lånt mobb og mobbe fra det engelske ordet mob . Mobbing er avledet av verbet mobbe .

Han har søkt i Nasjonalbibliotekets arkiv og funnet ut at mobb er relativt gammelt i dansk/norsk, med treff fra siste halvdel av 1800-tallet og fremover.

— Verbet mobbe finner vi faktisk også noen gamle treff på, men frem til 1950–60-tallet er det snakk om veldig sporadiske forekomster, sier Berg-Olsen.

På 1960-tallet var ordet mobbing fortsatt ikke særlig vanlig, det ble oppfattet som fremmed, men fra 1970-tallet og frem til i dag har det vært en jevn økning i bruken av mobbe og mobbing .

Den første studien: «Hakkekyllinger og skolebøller»

Psykologiprofessor Dan Olweus, en nestor på mobbefeltet, forteller at ordet kom opp i den svenske debatten i 1969, og at det var skolelegen Petter-Paul Heinemann som var den første til å ta det i bruk.

Undersøkelsen til Dan Olweus omtales i Aftenposten i 1973.

Olweus var nettopp ferdig med sin doktorgrad om aggresjonsproblematikk da han kastet seg over mobbefeltet.

— Det var mye debatt i Sverige på den tiden, men fantes ikke noe data i det hele tatt. Derfor startet jeg en studie av 900 svenske gutter i Stor-Stockholm, forteller Olweus.

I 1974 kom resultatet ut i bokform på norsk med tittelen Hakkekyllinger og skolebøller. Forskning om skolemobbing.

Ifølge Olweus betraktes denne studien allment som den første vitenskapelige studien om mobbing.

Mobbestudien «Hakkeyllinger og skolebøller» er tema på radio i 1974.

— Man hadde ingen systematisk kunnskap om mobbing fra før. Skolene mente at dette var en naturlig del av det å vokse opp, sier Olweus i dag.

1971: Dømt for såkalt «mobbing»

Et søk i Aftenpostens historiske arkiv viser at det først var på begynnelsen av 1970-tallet vi begynte å omtale mobbing i avisen.

Høsten 1971 forteller vi at tre unge skoleelever på 15 og 16 år er blitt dømt for såkalt «mobbing» i Sverige etter å ha mishandlet og forfulgt en 14 år gammel skolekamerat.

OPT_MobbingAftenposten1971_doc6og5gzulqioj8nmlle6-tR0NBW6_En.jpg

Formannen i Elevernas Centralorganisation (SECO) uttalte, ifølge Aftenpostens korrespondent i Stockholm, følgende:

«Å reise tiltale mot så unge mennesker hjelper hverken dem selv eller den som har vært utsatt for «mobbing». Dessuten tiltales bare de som har anvendt fysisk vold, mens de som for eksempel fryser ut en kamerat ikke blir tiltalt. SECO skal i høst starte en kampanje mot «mobbing» i skolene.»

1973: «Barneterror øker i de nye bydeler»

Slik lyder overskriften på en sak fra mars 1973.

«— Barn erter barn, skoleklasser plager lærere og ungdom terger voksne og gamle. Dette fenomen er ikke nytt, men i dag kaller vi det «mobbing». Spørsmålet er bare om slik adferd tiltar i vårt moderne samfunn.»

OPT_14mars1973_doc6ohngxi24s64c72frb-3HarVm4Sgl.jpg

1973: «Vi finner det også blant voksne»

«Gjengens truende oppførsel, plaging, hån og overgrep av forskjellig slag – med ett ord kaltmobbing – er ikke noe nytt av i dag eller spesielt for barn og ungdom. Vi finner det også blant voksne. Det er vi selv og våre barn som er med på det. La oss i denne sammenheng ikke glemme all hverdagsmobbingen» , lyder deler av ingressen i en ny sak fra samme år.

OPT_mobbing31.januar1973_doc6ohngxmi0qht9g9dlbq-_s7wzbL1jK.jpg

1973: Hva kan myndighetene gjøre?

Hva kan myndighetene gjøre for å hindre mobbing i skolen? Spørsmålet, det første politiske initiativet vi fant i vårt arkiv, ble stilt av Lars Roar Langslet, som i 1973 var stortingsrepresentant for Høyre.

OPT_21.nov1973_doc6ohnguf277oa9iif9qj-DyAx6sENa6.jpg

1974: Gruppevold, knuffing, knufling, knubbing eller kanskje hakking?

Til Norsk Språkråds blad Språknytt er det kommet inn endel forslag til et norsk ord formobbing. Det blir foreslått bl.a. gruppevold, knuffing, knufling, knubbing og hakking, skriver Aftenposten i desember 1974.

OPT_Mobbingiarkivet_doc6oi8dx3n8i1tjugxrb-M0g5adkpOn.jpg

— Selv om Norsk språkråd i 1974 etterlyste et norsk avløserord for mobbing , slo ikke noen av de foreslåtte variantene rot i språket, sier Berg-Olsen.

1975: Tveita-undersøkelse om mobbing

«Tveita skole i en av Oslos drabantbyer har sørget for å skaffe seg en solid oversikt over mobbeproblemet blant elevene. En undersøkelse som nettopp er avsluttet viser at problemet i høy grad er til stede», står det i an artikkel fra 1975.

Videre kommer det frem at Tveita skole har fått henvendelser fra andre skoler, som er opptatt av undersøkelsen. Også fra Danmark har det vært forespørsler om prosjektet.

OPT_13mars1975_doc6ohngvqmt5y1btvtx9qj-LecUwA1cAJ.jpg

1980: 39 artikler, 2015: 6954 artikler

Siden 1980 er ordet mobbing brukt mer enn 50.000 ganger i norske papiraviser.

Som denne grafen viser, ble ordet nevnt i 39 artikler i 1980, 166 artikler i 1990, 570 artikler i år 2000, 3360 artikler i 2010 og 6954 artikler i fjor.

Dan Olweus synes fortsatt at mobbing er et godt ord, som ikke bør byttes ut.

— Det er et begrep som er stort sett vel akseptert. Det finnes nå en meget omfattende og verdifull forskning om ulike sider av denne problematikken. Det ville være et stort tap om man skulle gå bort fra det. Men i vårt praktiske arbeid i skolene anbefaler vi alltid at man ikke bare skal se på mobbing, men alle typer problemadferd. Det må selvfølgelig ikke bli sånn at man legger unna alt som ikke passer inn i definisjonen.

- Hvordan opplever du at samfunnet har endret sitt syn på mobbing?

— For meg har det vært meget tilfredsstillende å se og bidra til den dramatiske endringen i synet på mobbing. På 70-tallet ble det sett på som en naturlig del av skolehverdagen. Nå er mobbing et presserende sosialt problem.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  «Er du sikker på at det er så ille da? Litt erting må en jo tåle.»

 2. NORGE

  Skolene dropper programmene mot mobbing

 3. NORGE

  Forteller om mobbing i Drangedal: – Jeg var ikke typen som sladret. Kanskje det var derfor de aldri sluttet.

 4. FOTBALL

  Laget undertøy i 60 år - så fant de opp draktdesign

 5. KULTUR

  Unge i Norge er mest på mobilen i Europa og sexter mer enn gjennomsnittet

 6. A-MAGASINET

  Nyttårstalene er 70 år: Gjentar Erna Solberg sin «rebelske» handling?