Angrerett på SMS-lån

Karita Bekkemellem gjør det lettere for deg å angre på raske lån.

Barne— og familiedepartementet, som også har ansvar for forbrukerlovgivningen, innfører nye regler som gjøre det lettere å angre på lån og finansielle tjenester tatt opp per e-post, telefon og SMS, ved dørsalg og messesalg.

Tar du opp lån via e-post, telefon og SMS, ved dørsalg og messesalg har du i dag rett til å avbryte en avtale med finansinstitusjonen innen 14 dager.

Problemet er at mange ikke er klar over denne rettigheten.

Fra 1. juli skal forbrukerne få tilsendt et angrerettskjema sammen med en avtale inngått via fjernsalg.

Stor avgjørelse

Barne- og familieminister Karita Bekkemellem sier angrerettskjemaet er et middel til direkte å informere og minne forbrukerne om deres rettigheter.

- Det hjelper ikke at vi har et godt lovverk hvis ikke forbrukerne kjenner til rettighetene sine.

— Det er en stor økonomisk avgjørelse å ta opp lån, og det er vanskelig for enkeltpersoner å ta opp sin sak overfor et stort konsern. Derfor er det viktig at forbrukerne selv vet hvilke rettigheter de har, sier Bekkemellem til Forbruker.no.

Vanskelige regler

De nye reglene er utarbeidet av departementet i samarbeid med Sparebankforeningen, Finansnæringens Hovedorganisasjon, og Forbrukerombudet.

— Det er ofte vanskelig for forbrukeren å sette seg inn i hvilke juridiske regler som gjelder for en finansiell avtale man inngår. Erfaringer fra blant andre bokklubbene viser at et slikt skjema fungerer godt for begge parter, forteller Bekkemellem.

- Tror du angrerettskjemaet vil få folk til å tenke seg om to ganger når de for eksempel tar opp raske lån?

— De vil i hvert fall se at det er mulig å trekke seg fra avtalen. Det er viktig i et marked som de siste få årene har utviklet en ny karakter, med pågående og hissige aktører, sier Bekkemellem.

Les også:

Karita Bekkemellem sier angrerettskjemaet er et ledd i arbeidet med å styrke forbrukernes bevissthet om egne rettigheter.