Vil skille menn og kvinner

Muntha Omar (35) fra Eritrea føler at både hun og datteren er trygge så lenge de bor i hus med bare kvinner. UDI vurderer mer fysisk skjerming av kvinner på asylmottak.

Muntha Omar (35) fra Eritrea med datter Rana (8 måneder) trives godt i Lillestrøm og er glad for at hun kan bo sammen med en annen kvinne og hennes barn.
  • Forf>carl Martin Nordby (foto)
  • <forf>liv Skotheim Berit E. Baumberger <

I et hvitt, lite hus med en velstelt hage sentralt på Lillestrøm bor Muntha Omar og datteren. De to deler den halve eneboligen med en annen kvinnelig asylsøker og hennes barn. For ett år siden kom Omar til Norge fra Eritrea. Som gravid, ung kvinne var hun i en sårbar posisjon, og den første tiden tilbrakte hun på Løren transittmottak, der menn og kvinner deler bygning.De siste ukene har kvinner på norske asylmottak flere ganger blitt angrepet av menn. En rwandisk kvinne skal ha blitt voldtatt — flere tsjetsjenske kvinner banket opp. Asylsøkere snakker sammen om volden.- Jeg opplevde aldri truende situasjoner, men jeg var redd for å være alene på kjøkkenet kveldstid, særlig når mennene hadde drukket. Jeg har hørt om andre som ble utsatt for sexpress, forteller Omar.For et halvt år siden ble hun flyttet videre til mottaket på Skedsmo, hvor menn og kvinner bor adskilt. - Her føler jeg meg helt trygg, og er aldri redd, sier hun, mens TV-en flimrer i bakgrunnen.

Få voldsepisoder.

Kan det være lurt å skille kvinner og menn ved flere asylmottak? Ja, mener mottaksleder Jon Grimsby. På Skedsmo har han for tiden 140 asylsøkere fordelt på 35 boenheter, de fleste er separate for enten kvinner og barn eller menn.- Vi har veldig få innrapporterte hendelser, og vi unngår en del potensielt vanskelige situasjoner som man får på store mottak. Konfliktnivået hos oss er generelt lavere, sier Grimsby. Han tar til orde for flere desentraliserte og kjønnssegregerte mottak særlig i lys av de siste ukenes voldsepisoder.- Forutsetningen er at det er døgnbemanning, også på de ordinære mottakene, ellers kan menn komme og gå til kvinneavdelingene, sier Grimsby.

Vurderer løsninger

Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderer nå konkret større grad av fysisk skjerming for enslige, asylsøkende kvinner.- I lys av flere voldsepisoder den siste tiden, vurderer vi flere løsninger. Det dreier seg om skjerming i egne boenheter, en annen type bemanning enn det som er tilfellet i dag, og bedre samarbeid med lokalsamfunnet, sier avdelingsdirektør Siri Rustad.Hun presiserer at skjermingen må tilpasses de mottakene som allerede eksisterer, og det er usikkert om det kan bli aktuelt å kreve døgnbemanning også ved de ordinære mottakene.

- Nødvendig

Lege Zarina Rustebakke kom som asylsøker til Norge fra Tadsjikistan. Som alenemor med to små barn bodde hun på et asylmottak i Brønnøysund. I dag bruker hun sine erfaringer til å hjelpe andre, blant annet gjennom menneskerettighetsorganisasjonen Rådgivningsgruppa i Trondheim. - Det er absolutt nødvendig med flere mottak som skiller kvinner og barn fra menn. Da jeg bodde på mottak, var det mange yngre kvinner som kom til meg, og en var så redd for overgrep at hun bodde på rommet mitt, forteller Rustebakke.Hun mener det er vanlig at kvinner på asylmottak i Norge presses til å ha sex med menn, ofte mot betaling.- Særlig de som vet de blir sendt tilbake til hjemlandet, klarer ikke å stå imot presset. De selger sex og tjener penger for å ha med seg hjem. De forstår ikke hvor skadelig det er, og klarer ikke å si nei, sier Rustebakke.Når kvinnen er traumatisert fra før, og ikke kan kommunisere med mennene på grunn av ulike språk, blir situasjonen verre.

- Løser ikke alt

Amnesty jobber med en rapport der de vil komme med konkrete råd for hvordan asylmottak i Norge bør utformes, også når det gjelder avdelinger for menn og kvinner. Rapporten er ikke ferdig ennå, derfor vil de ikke trekke forhastede konklusjoner.- Å dele avdelinger løser ikke problemet i seg selv, men vi er selvsagt glade for alle forebyggende tiltak når det gjelder å skjerme kvinner fra vold, sier informasjonsrådgiver Linn Stalsberg.Også daglig leder av Rådgivningsgruppa i Trondheim, er noe skeptisk.- En høyere grad av adskillelse mellom kjønnene kan være bra, men man må ikke ta bort møtestedene mellom kvinner og menn. Dette er et positivt og viktig bidrag til tilværelsen på mottakene, sier Hauge.Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er glade for at UDI vil vurdere flere skjermede boenheter for kvinner.- Det er viktig med slike enheter. Men menn på mottak må også informeres bedre om kvinners rettigheter. Mange av mennene kommer fra land der kvinner blir diskriminert og de ser ikke noe galt i det, sier avdelingsleder Sylo Taraku. Han sier det også er viktig med holdningsskapende arbeid siden mange av mennene skal bli boende i Norge.- Det er lettere å nå mennene mens de fremdeles bor på mottak, sier han.Taraku advarer mot et ensidig fokus på enslige kvinner, og minner om at det forekommer vold mot kvinner i parforhold også.

Les også

Enslige kvinner bolter døren om natten

Mottaksleder Jon Grimsby ved Skedsmo asylmottak.