Myndighetene vil vekke nordmenn

I går satte driftskoordinator Lars Fredrik Langerud på Oslo lufthavn Gardermoen ut skilt som advarer flypassasjerene.
  • Lev så normalt som mulig, oppfordrer Bjarne Håkon Hanssen. I beste fall blir svineinfluensaen som en litt alvorlig influensa.

I går gikk myndighetene ut og fortalte at de i aller verste fall ser for seg at at så mange som 13000 nordmenn kan dø av sykdommen.

De hadde en bevisst tanke bak å gå ut med et slikt tall, selv om det kan virke skremmende på mange.

–Vi ønsket å vekke folk og myndigheter og å tydeliggjøre overfor alle hva en pandemi i verste fall kan bety. Vi vet ikke hvordan svineinfluensaen vil arte seg, og tror ikke det er sannsynlig at den vil ta 13000 liv i Norge. Men vi planlegger utfra det vi ser som det verst tenkelige utfallet, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog.

Fortsatt er spørsmålstegnene flere enn svarene rundt svineinfluensaen som først ble oppdaget i Mexico og siden med sikkerhet har spredd seg til USA og flere europeiske land – men mest sannsynlig ikke til Norge.

Ikke i Norge.

I går hadde man lenge mistanke om at en 40 år gammel Haugesund-mann, som er blitt syk etter å ha kommet hjem fra Texas, var smittet av den farlige influensaen.

De første prøvene tydet på at han ikke var smittet. Sannsynligvis er to personer som ble lagt inn i Tromsø etter å ha vært på ferie i Mexico, heller ikke smittet.

Smitten er aldri påvist i Norge, men helsemyndighetene forbereder seg på at det kan skje. Foreløpig har de mange flere spørsmål enn svar rundt sykdommen.

–Vi vet ikke hvor smittsomt viruset er, vi vet ikke hvor mange av de som smittes som blir syke, vi vet ikke hvem som blir syke, og vi vet ikke hvorfor det tilsynelatende er unge menn som er rammet. Mens tilfellene i Mexico, hvor over hundre mennesker er døde men hvor vi ikke har virusprøver som beviser at alle er døde av dette viruset, tyder på at det er alvorlig sykdom, virker det på de bekreftede tilfellene i USA og Canada som at den er ganske mild, sa overlege Bjørn Gunnar Iversen ved Folkehelseinstituttet på en dramatisk pressekonferanse i går.

–Det er ikke ofte vi holder slike pressekonferanser, forrige gang tror jeg var i forbindelse med tsunamien i 2005. Men vi ønsker å være mest mulig åpne, sier Guldvog.

Uvisst.

Helsemyndighetene forbereder seg på å møte noe ingen vet hva kan bli. I går presenterte helsedirektør Bjørn Inge Larsen tre scenarier for hvordan det kan arte seg i Norge hvis svineinfluensaen utvikler seg til å bli en pandemi.

I beste fall ser de for seg en litt alvorlig influensa på en uvanlig tid av året. Årlig dør 1000–1300 mennesker under vinterinfluensaen i Norge.

Spanskesyken.

Det verst tenkte scenariet er mye, mye verre.

–I det ser vi en parallell til Spanskesyken som i 1918–19 tok 15000 liv i Norge og kanskje 25 millioner i verden. I verste fall kan dette bli en lignende pandemi. Vi er blitt mange flere innbyggereher ilandet siden da, men vi er mye bedre rustet til å møte en pandemi nå. Vi tenker oss at 1,2 millioner nordmenn i verste fall blir smittet, at så mye som 40 prosent kan komme til å være fraværende fra jobb samtidig – noe som vil ramme mange samfunnssektorer kraftig, og at 13 000 vil dø. Som alltid vil det være de svakeste, som vil bli rammet, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen.

–Godt rustet.

Selv om det er mange ubesvarte spørsmål rundt sykdommen, forsikret helseminister Hanssen at man er godt forberedt på å møte den.

–Vi har et planverk, og vi har lagt inn bestilling på vaksine mot sykdommen. Det betyr at vi vil stå først i køen når en vaksine mot denne varianeten svineinfluensa er utviklet, sa Hanssen, og oppfordret folk til så normalt liv som mulig.

Norge har liggende en bestilling på 9,4 millioner vaksinasjonsdoser hos en produsent. Vaksinen kan tidligst være på markedet om tre–fire måneder. I løpet av noen dager vil myndigheten ta stilling til om medisinen skal kjøpes inn. Ingen vet hva prisen vil bli, men en vanlig influensavaksine koster rundt 40 kroner.

Inntil videre skal vi være nøye med hånd— og hostehygiene, og håpe at vi slipper billigst mulig unna.