Vil brenne en hijab

Sara Azmeh Rasmussen skal tenne på en hijab for å protestere mot det hun mener er kjønnssegregering.

Sara Azmeh Rasmussen velger å ta et oppgjør med kodene som ligger lagret i sløret - hijaben.

Etter at det offisielle programmet på kvinnedagen på Youngstorget er over i morgen, vil Azmeh Rasmussen holde en appell og tenne på det hun mener på ingen måte bare er et stykke stoff. Azmeh Rasmussen, som definerer seg som en kulturell muslim, mener hijabbrenningen vil være viktig, nødvendig og på sin plass.

— Ved å brenne et slør vil jeg protestere mot kodene som ligger lagret i dette plagget. Jeg vil protestere mot kjønnssegregeringen og mot at kvinner blir gjort til objekter. Jeg forstår hvilken betydning sløret har, og nettopp derfor mener jeg det er viktig å utfordre symboleffekten som ligger i det, mener Azmeh Rasmussen.

Færre valg

Tilsløring hindrer muslimske kvinner fra å ha reelle valgmuligheter og setter en stopper for selvrealiseringen, mener hun.

— Det er ingen som svømmer med slør, ingen som synger opera med slør og det er mange yrkesvalg man kan utelukke hvis man bruker slør, sier hun.

Azmeh Rasmussen, som selv ikke vil bruke ordet hijab, vet at brenningen vil skape reaksjoner fra flere hold, også fordi hun selv kommer fra et muslimsk land, Syria. Llikevel mener hun det er en helt nødvendig handling.

— Dette er ikke ment som en provokasjon, og jeg innser alvorlighetsgraden ved å utfordre et religiøst symbol som for mange anses som hellig, og som for mange også er et politisk symbol. Jeg gjør det fordi jeg føler solidaritet med kvinner i muslimske samfunn hvor de absolutt ikke har mulighet for å protestere, sier hun.

I i dagens Aftenposten trekker hun frem at kvinner for snart 40 år siden tente på sine egne brystholdere: «fordi de hadde skjønt at plaggene på kroppen ikke bare var formet av og bekreftet samfunnets strukturer, men også formet og vedlikeholdt deres egen selvforståelse, deres psyke og deres adferd», skriver Azmeh Rasmussen.

Dialog er et like verdifullt virkemiddel som konfrontasjon, mener hun. Søndag velger hun den siste varianten. Hun ønsker å utfordre gamle tradisjoner.

— Den frie ytringen og det frie ordet er måten man prøver å få til sosiale endringer på, måten man utfordrer gamle tradisjoner på, som ikke nødvendigvis er sunne for menneskene. Dette anser jeg som et viktig virkemiddel på veien mot frigjøring av minoritetskvinner med muslimsk bakgrunn, sier hun.

Ikke ofre

Islamsk Råd Norge er på ingen måte enig i Azmeh Rasmussens syn på tilsløringens konsekvenser. Generalsekretær Shoaib Sultan mener samfunnet må endre holdning til dem som velger å buke hijab.

— Hijaben er kun en hindring hvis samfunnet gjør den til det. Vi ser sterke norske muslimske kvinner som realiserer seg, med hijab. Det må vi begynne å ta inn over oss som samfunn, og ikke prøve å gjøre dem om til ofre, sier Sultan.

— Hvordan reagerer dere på at Azmeh Rasmussens planer?

— Hun må gjøre som hun vil.

— Hun mener tilsløring kan være kjønnssegregerende?

— Hijab er ikke kjønnssegregerende, samfunnet kan imidlertid opptre segregerende.