Norge

Jernbaneverket: Nå blir det flere feil

En rekke signalanlegg, mange sikringsanlegg og over 60 mil med kjøreledninger er i ferd med å gå ut på dato.

Gamle signallys på en rekke jernbanestrekninger i Norge er i ferd med å gå ut på dato. Foto: Bendiksby, Terje

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Mens prestisjeprosjekter og fremtidens europeiske signalsystemet for tog forberedes – blir store deler av det norske jernbanenettet bare mer og mer sårbart. Jernbaneverket varsler at det vil oppstå flere feil i tiden som kommer.

Det er bare å lære seg begrepet ERTMS med en gang. Det er navnet på fremtidens signalsystem for jernbane over hele Europa. I stedet for røde og grønne lys på stolper langs linjene får lokførerne signaler og beskjeder om farten de skal holde, på paneler inne i førerhusene.

I stedet for særegne systemer – Norges bygger mye på teknologi fra 1920-tallet – skal tog i fremtiden krysse landegrensene uten problemer.

Stortinget har allerede vedtatt at ERTMS er Norges nye signalsystem. I november prøvekjøres systemet for første gang her til lands, på Østfoldbanens østre linje rundt Rakkestad.

Men det er langt frem både for ERTMS og prestisjeprosjektene som står i kø, som nye dobbeltspor mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Fredrikstad.

Ut på dato

Det er nettopp langs Dovrebanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen at jernbanen bare blir mer sårbar. Ettersom det skal bygges splitter nye spor blir det i prinsippet ingen fornyelse på dagens linjer, bekrefter Stein O. Nes, viseadministrerende direktør i Jernbaneverket.

Les også

Skal du ta tog i helgen? Forbered deg på dette

Dette er de harde fakta i Jernbaneverkets ferske handlingsplan, som nå sendes på høring:

 • Rundt 60 mil med «kontaktledningsanlegg» – kjøreledninger – vil nå «forutsatt levealder» de neste ti årene. I disse årene må det «påregnes» at antall feil og driftsforstyrrelser vil øke. Et stort antall sikringsanlegg vil i samme periode «oppnå levealder».
 • Dette er anlegg som først skal fornyes samtidig som ERTMS innføres i Norge. En stor andel av dagens signalanlegg vil nå «teknisk levealder» i samme periode. Antall signalfeil med driftsforstyrrelser er allerede på et for høyt nivå og gir et uakseptabelt antall forsinkelsestimer.
 • Per august hadde Jernbaneverket registrert 1636 signalfeil, cirka 300 flere enn på samme tid som i fjor.

Fornyes ikke.

— Stein O. Nes, viseadministrerende direktør i Jernbaneverket, situasjonen fremstår som svært alvorlig?

— Det er ingen tvil om at alderen på signalanleggene gir en stor utfordring. Vi har stadig hyppigere feil på anleggene. Det er dette vi gir uttrykk for i dokumentet.

- Blir folk motløse som i flere somre har kjørt buss for tog i håp om at det skulle bli bedre?

— Vi har hatt noe trøbbel også i nye anlegg. Men det store bildet er at fornyelsene gir resultater, det nytter å bevilge penger til dette!

- Det vil ta flere år før dere rent fysisk kommer i gang med flere av storprosjektene. Hvorfor ikke ta unna fornyelse av gamle anlegg nå?

— Vi driver med detaljplanlegging av fornyelse nå. Men det blir ingen fornyelse der det er vedtatt bygging av helt nye spor.

- Handlingsplanen sier at mye av vedlikeholdet skal skje først om flere år. Nettopp i denne tiden vil gamle anlegg være på sitt mest sårbare?

— Vi ba om en jevn fordeling av penger til vedlikehold, men i Nasjonal transportplan 2014–23 ble det vedtatt at det kommer mindre penger de første fire årene og så mye i den siste seksårsperioden, sier Nes.

Les også

 1. Store interne problemer i Jernbaneverket

 2. Flere signalfeil på jernbanen i år enn i fjor

Les mer om

 1. Samferdsel