Lette i brønn, tror de fant birkebeiner fra 1197

Arkeologer avdekket fredag de første ben-delene av det som kan være en birkebeinersoldat fra 1197. Sverresagaen forteller at baglerne dumpet ham i en brønn i Sverresborg.

Arkeologene påviste i dag (fredag 17.10.2014) ben fra det som kan være birkebeineren som ble kastet i brønnen på Sverresborg i 1197. De støtte også tidligere på det de trodde kunne være et sprenglegeme fra annen verdenskrig. Politiet sjekket det, og fant at det ikke var farlig.
  • Terje Avner

I år 1197 barket baglere og birkebeinere sammen i Sverresborg i Trondheim. Birkebeinerne var kong Sverres krigere, og Sverresborg var kongens festning og kongeresidens i Trøndelag. Men denne dagen var det baglerne, kirkens krigere, som var sterkest.

Sverresborg var festning, slott og kongeresidens for kong Sverre (1151-1202).

Slik er hendelsen i 1197 skildret i Sverresagaen:

Baglerne tok alt det gods, som var i borgen, og siden brændte de hvert hus, som der var; de tok en død mand og styrtet ham i brønden, og bar siden sten der oven paa, indtil den var fuld. De stevnte da bymændene til for at bryte alle stenvæggene ned til jorden, inden de skiltes fra dem; de brændte alle kongens langskibe, inden de fór bort.

Mannen i brønnen

De norske kongesagaene er fulle av spennende beretninger om slag og enkeltpersoner, men sjelden eller aldri har det vært mulig å finne vitenskapelig belegg og håndfaste bevis for mange av de brutale episodene som er beskrevet.

Nå håper imidlertid arkeologene ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU,) som foretar utgravingen i regi av Riksantikvaren, å kunne bevise en gang for alle at historien om mannen som ble kastet i brønnen på Sverresborg er riktig. Hele denne uken har de jobbet med å tømme brønnen for over 800 års etterlatenskaper.

Og i bunnen ligger forhåpentlig skjelettet etter birkebeineren som ble kastet i brønnen for å forgifte drikkevannet i 1197.

Birkebeinerne var krigere som støttet kong Sverre, og senere hans etterkommere. Dette bildet, malt av Knud Berglien i 1869, viser to birkebeinere som redder unge Håkon Håkonsson i 1206.

Kanskje ble han funnet av FischerGerhard Fischer (1890–1977) var en av vår tids virkelige giganter innen norsk arkeologi. Det er knapt den middelalderborg han ikke har satt spaden i. Og han hadde tro på den dramatiske episoden som er beskrevet så konkret i Sverresagaen. I slutten av 1930-årene gikk han, sammen med daværende sjef for Folkemuseet på Sverresborg Sigurd Tiller, løs på brønnen. De gravde seg til bunnen – og fant et skjelett. De fikk imidlertid aldri mulighet til å ta skjelettet opp og undersøke det. Da krigen kom, okkuperte tyskerne borgen — og arkeologisk arbeid var ikke lenger mulig.

Brønnen er full av historie

Forleden måtte arkeologene brått avslutte gravingen i brønnen. De trodde de hadde kommet over en udetonert granat. Heldigvis viste det seg at den var ufarlig. Men den er typisk for brønnens innhold. Helt siden middelalderen har folk kastet saker og ting ned i den, og det er gravd frem husgeråd, mynter, brusflasker, en gummikalosje for høyhælte damesko (!), planker – og det som antagelig er Fischers gravebrett fra utgravningene i 30-årene.

I slutten av 1930-årene fant arkeolog dette skjelettet i bunnen av brønnen i Sverresborg. Det kan være en birkebeinersoldat, beskrevet i Sverresagen, som ble kastet i brønnen i 1197.

– Det har vært fantastisk spennende å følge utgravingen i dette området, som en gang i historien virkelig var et monumentalbygg og et slott for en norsk konge som nesten synes å ha blitt glemt i vår tid, kong Sverre, sier Torunn Herje, direktør ved Sverresborg, Trøndelags Fylkesmuseum.

Fant de første ben fredag ved 13.30-tiden

I dag, bare et par timer før arkeologene tvinges til å avslutte arbeidet for i år, ble de første benrestene avdekket, forteller Dino Makridis ved Trøndelag Folkemuseum. Nå fortsetter jobben med å sikre skjelettet slik at det kan analyseres og tidfestes. Konkluderer dateringen med at dette er ben fra 1100-tallet, er Sverresagaens dramatiske historie bekreftet.

Les også:

Tunsberghus blir en nordisk attraksjon

Norske middelalderdokumenter bør hjem til Norge

Kan ha funnet graven til Aleksander den stores familie

Hånd i hånd gjennom 700 år