Norge

NVE: Det trengs 2,5 milliarder kroner til flomforebygging

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har regnet ut at det er behov for 2,5 milliarder kroner til flom- og skredsikringstiltak over hele landet.

Natt til søndag flommet elven gjennom gårdstunet til familiene Bjørnevåg og Øygard. I det hvite huset bor Bjørnevåg med fire barn. I det røde bor hennes foreldre og to søsken. De måtte reddes gjennom frådende vannmasser av brannvesen og politi.
  • og NTB

I regjeringens forslag til statsbudsjett fra forrige uke får NVE rundt 250 millioner kroner til skred- og flomsikringer, som bare er 10 prosent av det de selv mener det er behov for. I tillegg er det satt av 45 millioner kroner ekstra til sikring i Longyearbyen på Svalbard og åtte millioner kroner til forebygging av overvann, oversvømmelser i boligområder.

– Det lønner seg heller å forebygge enn å reparere, påpeker Grethe Helgås, fungerende direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE, overfor Nationen.

Flommen gjorde at redningsmannskaper måtte hente ut en familie på fire fra et bolighus i Fortunsdalen i Luster i Sogn. Alle fire ble reddet ut.

Utregningene til NVE viser at til sammen 69 steder i Norge har behov for tiltak i størrelsesorden 5 millioner kroner eller mer, til sammen rundt 2,5 milliarder kroner.

I utkastet, som ble laget før flommen i helga, har NVE blant annet nevnt flomsikring av områdene som ble rammet: Elvene Otta og Lågen i Oppland for 45 millioner kroner, samt flom- og skredsikring i Stryn i Sogn og Fjordane for 30 millioner kroner.

– Lista gir en indikasjon på behovet for flom- og skredsikringstiltak som bør løses over tid. Etter en hendelse som helgas flom vil det også kunne være behov for hastetiltak, sier Helgås.

– Nylig sikret vi Odda sentrum mot flom, og det viser seg at denne sikringen har kommet til nytte, sier Helgås, som mener skadene der ville vært større uten.

Les også

  1. Barnefamilie måtte reddes i Gudbrandsdalen – flom legger hus og biler under vann

  2. Se bildene fra flommens herjinger

  3. Først kom snøen, så snudde været. Derfor kom den kraftige flommen midt i oktober.

Les mer om

  1. Flom
  2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)