Norge

Norge klager USAs stål- og aluminiumstoll inn for WTO

USAs tilleggstoll på stål og aluminium bryter med en rekke bestemmelser i WTO-regelverket, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Nå klager Norge USA inn for Verdens handelsorganisasjon.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i samtale med WTOs generaldirektør Roberto Azevedo under ministerrådsmøtet i OECD 31. mai. Nå klager Søreide og Norge USAs tilleggstoll på aluminium og stål inn for handelsorganisasjonen.
  • og NTB

Norge ba tirsdag USA om tvisteløsningskonsultasjoner i WTO på grunn av USAs tilleggstoll på stål og aluminium. Fra før har EU, Canada, Mexico, Kina og India gjort det samme.

– Norge mener USAs tilleggstoll på stål og aluminium bryter med en rekke bestemmelser i WTO-regelverket. Vi har derfor i dag bedt USA om tvisteløsningskonsultasjoner i WTO. Handelsorganisasjonen og dens tvisteløsningssystem er det etablerte forumet for å diskutere uenigheter om handelspolitikken, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

  • Handelsministeren fikk ingen løfter om tollunntak. «EU og Norge behandles under ett», var meldingen fra Trump-regjeringen.

Første steg

USA innførte 23. mars tilleggstoll på stål og aluminium på henholdsvis 25 og 10 prosent. Begrunnelsen var at import av stål og aluminium er av en art og et omfang som truer USAs nasjonale sikkerhet. 31. mai opphevet president Donald Trump unntaket som var gitt til EU, Mexico og Canada. Både EU og Mexico har svart med at de vil innføre toll på utvalgte amerikanske varer.

– For norsk økonomi, som er liten og åpen, er det avgjørende at de felles internasjonale kjørereglene for handel respekteres. Når noen handler i strid med disse kjørereglene, rammes både enkeltland og internasjonal økonomi, påpeker Søreide.

I systemet for tvisteløsning i WTO er de såkalte tvisteløsningskonsultasjonene første steg. Dersom disse konsultasjonene ikke fører fram, er neste skritt å opprette en panelsak i WTO. Dette tilsvarer en voldgiftssak. Deretter kan tvisteløsningspanelets avgjørelse eventuelt ankes inn for WTOs eget ankeorgan.

Det er langt fra sikkert at klagen fører fram. Utenriksdepartementet opplyser at Norge tidligere har vært part i tre tvisteløsningssaker som førte til opprettelse av panelsak. Dette var stålsaken mot USA, med panel opprettet i 2002, laksesaken mot EU i 2006 og selsaken mot EU i 2011.

– Regler foran makt

For Norge er internasjonale vilkår for handel med stål og aluminium er viktig. Eksporten av stål og aluminium var på henholdsvis 16 og 33 milliarder kroner i 2017, men bare om lag 0,2 prosent av den norske stål- og aluminiumseksporten gikk til USA og rammes derfor av tilleggstollen. Norge eksporterer klart mest stål og aluminium til EU.

– I det lange løp er alle tjent med at regler går foran makt i internasjonal handel. Når WTO-regelverket settes til side av USA på denne måten, bidrar det til å svekke deres troverdighet i internasjonal handelspolitikk. Det bidrar samtidig til å undergrave det regelbaserte, multilaterale handelssystemet, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Les mer om

  1. WTO
  2. USA
  3. Toll